aEp 6:5+; Kol 3:22+; Tit 2:9+; 1Pe 2:18+
bKol 4:1; Plm 16
cGa 1:6+; 1Tim 1:3+; 2Tim 2:23+; Tit 3:9
dTit 1:11
ePil 4:11+
fYop 1:21; Mbo 49:16+
gLp 30:8; Mt 6:25; Hib 13:5
hMt 13:22; Yems 5:1
iIgham 23:8; Mt 27:5; Ep 5:5
j2Tim 2:22
k1Kor 9:25+; 1Tim 1:18; 2Tim 4:7
l1Tim 1:17; Syg 17:14, 19:16
mIgham 33:20; Yo 1:18; 1Yo 4:12
nMbo 62:10; Lu 12:15+
o2Kor 9:6+; Ga 6:9+; Tit 3:14
pMt 6:19+; Lu 12:33
q1Tim 1:4, 4:6+; 2Tim 1:14, 2:14; Tit 1:9

1 Timothy 6

Saveeŋ siriv iŋarui yes besooŋa

Besooŋa tisov tau timin Krisi le na, yes aat tileep ila daaba toozi sambazi, ve titandagh pazi, ve tipakur zi. Mako pale tamtamon tivaghamunia Maaron toit eeza, ve tiyau avozi pa saveeŋ to Krisi tau iit tapaduduuŋ tamtamon pani. a 

Onoon, besooŋa tau ighe daaba tooni ighur ila to Krisi, ene yesuru toŋvetaz to Krisi. Eemon besooŋa tana maata izi pa daaba tooni sov. I aat itandagh pani, ve tiini ibees kat pa uraat tooni. Pasaa, i loolo igheen to daaba tooni, ve igham ŋgar ighe uraat tooni, ene iuluul ŋeer tau ighur ila to Krisi. b 

Saveeŋ tsiau tane, upaduduuŋ tamtamon pani, ve avom iyaryaaŋ pazi leso titaghoni.

Taghur loloon pa kuaz to taan sov

Saveeŋ to Tiina toit Yesu Krisi, ve saveeŋ tau tapaduduuŋ tamtamon pani leso matazi iŋgal Maaron ve titaghon eez tooni, ene iuluul tamtamon to tileep poi. Tauvene isaav ighe ŋeer eta ipul saveeŋ tana, ve igham saveeŋ maata ite pa tamtamon, ene i ipakur ghi sorok pa ŋgar tooni. Tamtamon tauvene, ŋgar tooni ighazooŋ pa gabua eta mako. I imin ŋeer tau moroghooŋ ighamu le ŋgar tooni ikau. Pasaa, monmon yesŋa tamtamon tivavazorai zi pa mos ziiri siriv tau tamtamon tigham ŋgar ite ite pani. Eemon saveeŋ tauvene irau iuul ghiit mako. Ene igham tamtamon tivaŋuŋuai zi, atezi yavyav, tivakokai zi, tisik saveeŋ saghati pa zetazŋa, ve tigham ŋgar saghati pazi. c 

Zeran tauvene tigham tamtamon monmon tivavazorai zi. Ŋeer Saghati ikau ŋgar toozi, ve isan saveeŋ onoon pa lolozi wa. Tauta matazi iŋgal tighe uraat to paduduŋaaŋ tamtamon pa Maaron ŋgar tooni, ene eez poia to tiyau lezi gabua katini. d 

Onoon, isaav ighe mataan iŋgal Maaron ve tataghon ŋgar tooni, ve loloon poia pa saa lepoogh tau i igham pait, ene ŋgar tauvene iuul ghiit kat. e 

Pasaa, iit tawatagh: Tinaanŋa tipoop ghiit nimaan ŋginaaŋa. Ve saawe tau tamaat ve tapul taan tane, ene pale nimaan ŋginaaŋa ve tala. f 

Tauvene isaav ighe iit leen aniiŋ ve nonoghiiŋa, ene loloon poia, ve tasaav taghe: “Ene irao.” g 

Yes tau ŋgar toozi iyaryaaŋ tighe timin kuaz tauŋa na, ŋgar toozi tawe imin liis pazi, ve imin eez to tovaaŋ naol ivot pazi. Pasaa, ikau ŋgar toozi ve ipazaagh zi pa ghamuuŋ ŋgar naol imin borauŋa, ve tigham ŋgar katini tau ivaghamun tauzi. Tauvene murei pale saghatiiŋ tiina ivot pazi gha tilalez. h 

10 Pasaa, ŋgar to loloon pa maet kat, ene imin puughu pa ŋgar sasaghati maata maata. Ughita. Tamtamon siriv tau tizuari zi kat pa ghamuuŋ lezi maet tiina na, tipul saveeŋ tau iit taghur ila na, ve tikaria tauzi wa. i 

Paulus ipalot Timoti, leso iyooz ariaaŋ

11 Eemon Timoti, yo umin Maaron tamtamon tooni wa. Tauvene uleep soghan pa ŋgar sasaghati naol tana. Uzuari ghom le ududuuŋ kat ila Maaron maata, ve utaghon duduŋai ŋgar tooni, ukis ghuruuŋ ila tsio, uyooz ariaaŋ pa badooŋ pataŋani, lolom pa tamtamon ve ugham poghani zi, ve utotoi ŋgar marowa pazi. j 

12 Ghuruuŋ ila toit, ene gabua tauu. Tauvene yo aat uparav ariaaŋ pani, ve uzuari ghom le ugham lepoogh to mataan yaryaare. Matam iŋgal. Muuŋ, yo uroi mako, ve uvotia ghuruuŋ ila tsio ila eval tiina matazi. Saawe tana, Maaron ipoi ghom pa ghamuuŋ lepoogh tana. k 

13 Maaron, i imin puughu pa gabua naol isov tau tileep matazi yaryaare. Ve Yesu Krisi, i iroi mako, ve ivotia tauu ighazooŋ ila Pontius Piladus naagho. Yau avog iyaryaaŋ payo ila yesuru matazi tauvene: Ugham ŋgar saghati eta tau irau igham tamtamon tiyau avozi pa lupuuŋ to Krisi sov. Tutuuŋ tau nasavia payo ne, matam kisini ve utaghon duduŋaini lee irau saawe tau Tiina toit Yesu Krisi imuul ilam, ve itotoi tauu ivot ighazooŋ. 15 Muleeŋ tooni pale ivot ila saawe tau Maaron tauu ighuru.

Maaron toit, i poia puughu.
Ve i mon tau tapiri tiina ve ighamgham pooz.
I kinik tiina kat tau iŋgin kinik tisov, ve iliiv zimaronŋa tisov. l 

16 I mon tau irau imaat mako,
ve ilepleep iloŋ ila mbonari tiina loolo.
Mbonari tawe, tapiri tiina. Tamtamon eta irau igharauu ne mako.
Tamtamon eta ighita Maaron naagho soone.
Ve tamtamon eta irau ighit katini mako.
I tapiri tiina kat, ve ighamgham pooz irau saawe.
Tauta tapait eeza ta aazne, ve taghon taghon gha ila.
Onoon. m 

Saveeŋ tau iŋarui yes kuaz tauŋa

17 Yes tau lezi kuaz ma gabua katini to taan na, avom iyaryaaŋ pazi ughe tipakur tauzi sov, ve tinumeer maet ve gabua toozi sov. Pa kuaz toozi tawe, gabua tauu mako. Igheen rigmon, ve isov. Yes irau tinumeer Maaron mon. Pasaa, i ta ighamgham gabua katini pait, leso taleep poi toman tintiniin. n 

18 Ve usaav ariaaŋ pazi to titaghon ŋgar poia, ve tizuari zi le tirau kat pa ghamuuŋ uraat popoia maata maata. Saawe isov, yes irau tisaŋan pa reiŋ gabua toozi pa yes mbolaaŋa toman lolozi poia. o 

19 Ighe tigham tauvene, ene imin tindou lezi kuaz tau pale iuul katin zi izi nugh sambam. Ve yes pale tileep matazi yaryaare. Lepoogh tane, ta lepoogh tauu. p 

Timoti irau maata iŋgal uraat tooni

20 O Timoti, saveeŋ onoon ve uraat, tauta ilat nimam wa. Matam iŋgal to uŋgin poghania. Ve saveeŋ soroksorok to taan tau le anooŋa mako na, ve ŋgar karom to yes tau tizorzoor ghiit ne, yo uleep soghan pani. Onoon, zeran tawe tinumeer tauzi tighe lezi ŋgar tiina. Eemon mako. q 

21 Ughita. Tamtamon siriv tau tighur ila zeran tawe ŋgar toozi ve titaghoni na, yes tipul ghuruuŋ ila toozi, ve tisosor pa eez to Maaron wa.

Poia to Maaron izaa tsiam. Onoon.

Copyright information for `TUCT