aEp 3:1; Pil 1:27; 1Tes 2:12
bGa 5:22+; Kol 3:12+; 1Tes 5:14
cKol 3:14+
eRo 11:36, 12:5; 1Kor 8:6, 12:13; Kol 1:5
fRo 12:6; 1Kor 12:4+
gMbo 68:18; Kol 2:15
hYo 3:13
iMbaŋ 1:9; Ep 1:20+; Hib 4:14
jRo 12:6+; 1Kor 12:27+
k2Kor 3:18; Kol 1:28, 2:2
l1Kor 14:20; Yems 1:6
mEp 1:22; Kol 1:18, 2:19
nRo 1:21; Ep 2:12; 1Pe 4:3
oRo 1:24; Kol 3:5; 1Tes 4:5
pKol 3:7+; Hib 12:1; 1Pe 2:1
qYo 3:3; Ro 12:2
rRo 6:4; 2Kor 5:17; Kol 3:10
sSek 8:16; Kol 3:8+
tMbo 37:8; Mt 5:22+; Yems 1:19+
uEp 6:11; Yems 4:7; 1Pe 5:9
vIgham 20:15; 1Tes 4:11+; 2Tes 3:8+
wEp 5:4; Kol 3:8; 4:6
x2Kor 1:22; Ep 1:13+; 1Tes 5:19
yMt 6:14; Kol 3:13

Ephesians 4

Gabua siriv tau ilup Krisi tamtamon tooni timin eemon

Yau naleep ila ruum to yavyavuuŋ loolo pasaa, namin Tiina toit Yesu le, ve naghamgham uraat tooni. Yau naghe napalot gham tauvene: Maaron igham poghani gham, ve ipoi gham gha amin i le wa. Tauvene laghooŋ tsiam, yam aat ataghon ŋgar poia tau iduduuŋ pa poiŋ tooni tawe. Yam aat ataghon ŋgar tauvene: a 

Apait taumim ezamim sov. Saawe isov, yam aat atatan ezamim izila kat, ve ataghon ŋgar marowa. Ve isaav ighe tamtamon tigham saghatin gham, yam ayatu sov. Abaado mon, ve aghur lolomim pazi, ve agham poghani zi. b 

Iit tamtamon to Krisi, Maaron Avuvu ilup ghiit tamin eemon wa. Tauvene yam aat ataghon ŋgar luuma. Pa ŋgar tana, ta ikis lupuuŋ to Krisi, leso tavalagh ghiit sov, ve taleep poi. c 

Aghita. Lupuuŋ eemon to Krisi ta ighengheen. Ene iit tamtamon tooni tau tamin Krisi anooŋa. Ve Maaron Avuvu eemon ta ilepleep. Ve saawe tau Maaron ipoi gham amin le, i ipoi gham to aghur matamim pa gabua eemon.
(4:4-6) Iit Kristen taghurghur mataan pa saawe to itiŋa Krisi tavalupu ghiit izi nugh sambam, ve taleep ila yesuru Taama Maaron mbonarizi.


Ve Tiina toit eemon, ghuruuŋ ila toit eemon, ghamuuŋ yaa toit eemon, ve Tamaan eemon. Ene Maaron. Gabua naol isov tileep ila i saamba, ve i igham uraat ila gabua naol isov sosozi, ve ileep ila lolozi. e 

Maaron ighur uraat maata maata irau iit eŋaeŋa

Krisi igham poghani ghiit, ve irei tapiri tiina ve ŋgar popoia maata maata irau iit eŋaeŋa. f 

Saveeŋa igheen pataghaaŋ wa. Ighe:

“I iparav le iliiv koiŋa. Ve saawe tau izala saaŋa, igherev eval tiina tau i iyau zi timin le na gha yesŋa tila, ve irei gabua popoia pa tamtamon.” g 
Saveeŋ tau ighe i izala saaŋa na, puughu tauvene: I izala mon mako. Papazoge i izilam taan, ve imaat gha izila kat mateegha nugh toozi. Ve iburig muul, tauta izala. h 

10 Tauvene ŋeer tau izilam taan, tauta imuul izala pa sambam tau igheen saaŋa le saaŋa kat we. Leso ileep irau nugh ta naol ne, ve iŋginiir gabua naol isov. i 

11 Krisi ighur uraat maata maata ila nimaan, leso tapalot lupuuŋ tooni. Tamtamon siriv timin mbaŋooŋa tooni, siriv timin propet, ve siriv tivovotia vaaru poia pa yes tau tighur ila mako na. Ve siriv lezi uraat to ŋginiiŋ lupuuŋ to Krisi, ve tipaghazoŋai tamtamon pa Maaron aliiŋa. j 

12 Krisi ighur uraat tauvene ila nimaan, leso tapalot Maaron tamtamon tooni, ve anazi tibees poi pa Maaron ve tamtamon paam, ve tigham uratoi lupuuŋ to Krisi le ivot kat itaghon ŋgar tooni. 13 Iit aat taghamgham tauvene, le iit tasov ghuruuŋ ila toit raraate ve tawatagh katin Maaron Naatu. Leso lupuuŋ toit eemon, ve ŋgar toit imatuugh, ve tataghon suvinia ŋgar to Yesu Krisi. k 

14 Tauvene iit tataghon ŋgar imin yes geegeu muul sov. Pa geegeu tikis Maaron aliiŋa tuŋia mako. Yes timin waaŋ tau yaghur ve dibom ivatokini ilala ilamlam. Isaav ighe zeran tau tirau kat pa ghamuuŋ karom na, tilam ve tiwat zi, ene pale rekia mon ve tighur ila karom toozi, ve tipul eez to Maaron. l 

15 Eemon iit tagham tauvene sov. Iit aat loloon pa tamtamon ve tagham poghani zi, ve tasavia saveeŋ onoon mon pazi. Ve tazuari ghiit le tataghon duduŋai ŋgar isov to Krisi, ve tapaak ila tooni tuŋia. Pasaa, i ta imin daaba pait, ve iit tau taleep ila lupuuŋ tooni ne, tamin i anooŋa siriv siriv. I ilup ghiit tamin eemon, ve ikis ghiit tuŋia, leso tagham uraat toit toit. Ve uraata tooni timin seŋgaaŋa, ve tikor anooŋa siriv siriv tawe, ve tikis zi timin eemon, ve tipapalot zi. Isaav ighe loloon pa tauun, ve iit eŋaeŋa tagham duduŋai uraat toit toit, ene aat lupuuŋ to Krisi ivot imin tiina, ve iyaryaaŋ. m 

Tataghon ŋgar paaghu to Krisi

17 Tauvene yau nasaav ariaaŋ payam ila Maaron eeza: Yes tau tiwatagh Maaron mako na, yam ataghon ŋgar toozi muul sov. Pa ŋgar toozi le anooŋa poia eta mako. Ŋgar toozi iyaryaaŋ tighe tizoor Maaron aliiŋa ve titaghon ŋgar to ndoroom. Tauta ikau ŋgar toozi le tileep soghan pa lepoogh poia tau iit taghamu ila to Maaron ne. n 

19 Matazi saghati kat. Ve mayazi rigta mako. Tila pa naghozi mon. Saa ŋgar to uliin tau matazi iŋgali, ene tighamu mon. Tauta tighamgham ŋgar sasaghati naol tau iŋgalaaŋ ila Maaron maata mako. o 

20 Laak, saawe tau yam aghur ila to Krisi, ve tipaghazoŋai gham pa eez tooni, tisaav payam to ataghon ŋgar tauvene? Mako kat! 21 Yau nawatagh: Yam alooŋ Yesu vaaru, ve tipaghazoŋai gham pa saveeŋ onoon tau igheen tooni na le aghazooŋ pani. 22 Yes tisaav payam tauvene: Muuŋ, lolomim ipapazaagh gham pa ŋgar sasaghati naol tau le anooŋa mako. Eemon aazne, yam aat apul murimim pa ŋgar muŋgaana tana imin nonoghiiŋa tau aghita isaghat ve asiki ilale. Ataghoni muul sov. Pa ŋgar tauvene, pale ivaghamun gham. p 

23 Ve tisaav payam tighe yam aat apul Maaron itoor ŋgar tsiam tomania lolomim imin paaghu. q 

24 Maaron ighe igham ŋgar tsiam imin paaghu kat, leso ataghon saveeŋ onoon, ve ŋgar tsiam iduduuŋ ve patabuyaaŋ imin i tauu. Tauvene yam aat agham ŋgar paaghu ila tooni, imin tamtamon tau iyol ghi pa nonoghiiŋa paaghu. r 

25 Tauvene, yam asov apul ŋgar to ghamuuŋ karom ileple, ve asavia saveeŋ onoon mon pa taumim. Pa iit tamin Krisi anooŋa siriv siriv, ve i ilup ghiit tamin eemon wa. s 

26 Isaav ighe atemim yavyav, na ayamaan gham. Pale agham sosor. Tauvene agharaat lolomim pataghaaŋ le isov, o aaz izila. t 

27 Aghur sooso pa Ŋeer Saghati sov. u 

28 Ve yes umbuuŋa tium irao. Yes aat tiburig, ve tigham uraat popoia siriv pa tauzi nimazi. Leso tigham lezi gabua ve tiuul yes mbolaaŋa. v 

29 Ve saveeŋ saghati eta ivot ila avomim sov. Asavia saveeŋ popoia mon tau irau iuul tamtamon, ve ipalot zi pa saa ŋgar tau timbool pani na. Leso saveeŋ tsiam imin eez pa poia to Maaron izaa toozi. w 

30 Ve agham Avuvu Patabuyaaŋ to Maaron loolo ipataŋan sov. Pa i ta imin ilaal payam ighe yam amin Maaron le wa. Isaav ighe i ileep ila lolomim, na yam awatagh: Saawe tau Krisi imuul ilam, i aat igham mulin gham, ve aleep poi. x 

31 Tauvene ŋgar to ŋuŋuaaŋ, ateen yavyav, kisiiŋ aatyavyav toit, kokaaŋ, bobaaŋ soroksorok, ŋgaliiŋ saveeŋ, ve sikiiŋ saveeŋ veleghiiŋ, tomania ŋgar sasaghati siriv paam, na igheen ilat tsiam sov. Apuliir zi tisov tileplez. 32 Ve avaghamu poghani gham, lolomim isaghatin zeetmimŋa, ve avagharatoi lolomim ve apul sosor to zeetmimŋa, imin Maaron ireu sosor tsiam ila uraat to Yesu Krisi. y 

Copyright information for `TUCT