aYo 1:1, 3; Kol 1:16; Hib 11:3
b2Kor 4:6
cMbo 8:5; 1Kor 11:7; Ep 4:24
dMt 19:4
e1Tim 4:4

Genesis 1

Maaron ighur sambam ve taan

Muuŋ, saawe imin maata kat, Maaron ighur sambam ve taan tomania gabua naol isov. a 

Saawe tana, nugh ŋginaaŋa mon, ve gabua eta igheen tuŋia ila niia soone. Yaa mon ta ipavon nugh, ve ndoroom tiina ikau nugh. Ve Maaron Avuvu ilala ilamlam izala te paavo.

Ra Maaron isaav ighe: “Ghazooŋa aat ivot.” Tauvene ghazooŋa ivot. b 

Maaron ighita ghazooŋa tawe poia, ve ivalaghi ila soghan pa ndoroom. Ghazooŋa tana, i iwaato ighe “mataaz,” ve ndoroom i iwaato ighe “mboŋ.” Mboŋ tana ila ve nughizau, ene uraat imin ee isov.

Maaron isaav muul ighe: “Gabua ariaaŋa eta aat ivot, leso ivalagh yaa imin ru. Sirivu igheen izaa saaŋa, ve sirivu igheen izi siiŋa.” Tauvene gabua tawe ivot itaghon i tauu aliiŋa. Gabua ariaaŋa tana, i iwaato ighe “sambam saamba.” Mboŋ tana ila ve nughizau, ene uraat imin ru isov.

Maaron isaav muul ighe: “Yaa tau igheen ila sambam saamba na, aat ila ilup ghi ila niia eemon, ve nugh imamaas.” Tauvene gabua tawe ivot itaghon i tauu aliiŋa. 10 Nugh mamaasa tana, i iwaato ighe “taan.” Ve yaa tau ila ilup ghi ila niia eemon, ene i iwaato ighe “te.” Ve Maaron ighita poia.

11 Maaron isaav muul ighe: “Ai maata maata, tomania waar, kikiliiŋ ve aniiŋ maata maata aat tivot pa taan, ve titum tizaa ve tiyanooŋ.” 12 Tauvene gabua naol isov tawe titum tizaa, itaghon i tauu aliiŋa. Ve Maaron ighita poia. 13 Mboŋ tana ila ve nughizau, ene uraat imin tol isov.

14 Maaron isaav muul ighe: “Gabua siriv aat tivot ila sambam saamba. Leso tisul taan, ve tivalagh mboŋ ve mataaz, ve timin ilaal pa kaiyo, ndaman, ve saawe siriv paam.” Tauvene gabua naol tawe tivot itaghon i tauu aliiŋa. 16 Maaron ighur gabua tintiina ru tomania pitum. Gabua tiina kat ighaaz pa mataaz, ve gabua tau imuul mon na ighaaz pa mboŋ. 17 Maaron ighur gabua naol tana ila sambam saamba. Leso tisul taan pa mboŋ ve mataaz, ve tivalagh ndoroom ve ghazooŋa. Ve Maaron ighita poia. 19 Mboŋ tana ila ve nughizau, ene uraat imin paaŋ isov.

20 Maaron isaav muul ighe: “Te aat ivon pa iigh tomania gabua maata maata tau matazi yaryaare na. Ve man naol tivot ve tiroov ila taitai saamba.” 21 Tauvene Maaron ighur gabua tintiina to te, tomania gabua maata maata tau tileep ila te ve yaa lolozi. Ve ighur man ta naol ne paam. Ve Maaron ighita poia. 22 Ve ighur poia tooni izaa toozi ighe: “Yam gabua tau aleep ila te ve yaa na, apoop ve amasa amin naol. Leso apavon te ve yaa. Ve yam man amasa amin naol ve aleep irau taan isov.” 23 Mboŋ tana ila ve nughizau, ene uraat imin liim isov.

24 Maaron isaav muul ighe: “Taan aat ivon pa ŋgai maata maata to su ve nughei, tomania gabua geegeu tau tikakarau ila taan.” Tauvene gabua naol isov tawe tivot itaghon i tauu aliiŋa. 25 Maaron ighur ŋgai maata maata to su ve nughei, tomania gabua naol isov tau tikakarau ila taan. Ve Maaron ighita poia.

26 Ragha Maaron isaav muul ighe: “Iit aat tagharaat tamtamon timin iit tauun, leso tigham naghoon ve tiŋgin taan, ve iigh to te, man tau tirovroov ila taitai saamba, ŋgai maata maata, ve gabua naol isov tau tikakarau ila taan.” c 

27 Tauvene Maaron ighur tamtamon timin i tauu.
Ighur zi tigham i tauu naagho.
Ighur zitamoot ve zilivaa. d 
28 Ve Maaron ighur poia tooni izaa toozi, ve isaav pazi ighe: “Yam apoop ve amasa amin naol, leso apavon taan. Yam aat agham uratoini ve aŋgin poghania. Ve aŋgin iigh to te, man tau tirovroov ila taitai saamba, ve gabua matazi yaryaare naol tau tileep izi taan.”

29 Maaron isaav pazi muul ighe: “Aghita. Yau nagham saiŋ, aniiŋ, ve ai maata maata tau titum izi taan na anoŋazi timin lemim aniiŋ. 30 Ve ŋgai tau tileep izi taan, ve man tau tirovroov ila taitai saamba, ve gabua naol tau tilaghlaagh ve tikakarau ila taan na, yau nagham kikiliiŋ ve ai raua imin lezi aniiŋ.” Ve gabua tana ivot itaghon i tauu aliiŋa.

31 Maaron ighita gabua naol tau i ighur zi na, paghunazi kat. Mboŋ tana ila ve nughizau, ene uraat imin liim ve ee isov. e 

Copyright information for `TUCT