Gen 20
a[Gnp 12:10-20, 26:1-11]
 

Genesis 20

Abaram ve Abimelek a 

Abaram ipul nugh Mamre, ve ilaagh ila pa taan Negev, ve ighur niia to lepoogh izi bodbodaaŋ pa nugh Kades ve nugh Sur. Ileep malau rig izi ta sewe, ra iburig muul, ve ila ileep imin loom izi nugh Gerar.

Saawe tau Abaram ilepleep izi nugh Gerar, isavsaav pazi pa azaawa ighe: “Sara, ene yau livug.” Tauvene Abimelek, tau kinik to nugh Gerar na, imbaaŋ besooŋa tooni siriv tila, ve tigham Sara ila ruum tooni. Eemon mboŋ ee, Maaron ivot tooni ila vivuuŋ, ve isaav pani ighe: “Abimelek, ulooŋ. Paita umaat! Pasaa, livaa tau ughamu na, i livaa vaivaiŋ.”

Eemon Abimelek ila igharau Sara soone. Tauvene iyol aliiŋa ighe: “Wai Maaron, pale urav zeran tau lezi sosor mako ne? Abaram tauu isaav payau ighe livaa tane, i liivu. Ve Sara paam isaav ighe i liivu Abaram. Tauvene nimag igham sosor eta mako. Yau nagham gabua tane tomania ŋgar duduuŋa mon. Pasaa, yau nawatagh zi mako.”

Maaron isaav pani muul ighe: “Yau nawatagh: Yo ugham gabua tane tomania ŋgar ŋgalaaŋa mon. Puughu tane, ta napul ghom ula ugharau Sara mako, ve napoon ghom pa ghamuuŋ sosor ila yau matag. Aazne, rekia mon ve ughur Sara imuul ila to azaawa Abaram. Pa ŋeer tawe, i propet ee. I pale ighur ghom ila suŋuuŋ tooni, leso umaat sov. Eemon isaav ighe yo ughur Sara imuul ila to azaawa mako, ene pale yo tomania tamtamon tsio asov amataar.”

Mboŋoozo geeg, Abimelek iburig ve ipoi besooŋa tooni tisov tilam tilup zi, ve ipaes pazi pa saveeŋ isov tau Maaron isavia pani na. Yes tilooŋ saveeŋ tooni, le roiŋ tiina igham zi. Ra Abimelek ipoi Abaram ilam, ve iyaoni ighe: “Puughu mindai ta ugham ŋgar tane payei? Rigmon kanaŋ nagham sosor tiina kat. Yau nagham saa sosor payo, ta ugham ghau tomania tamtamon tsiau nisosor tiina ila Maaron maata? Ŋgar tau yo ugham payau na, ene iduduuŋ mako.”

11 Abaram iyol aliiŋa ighe: “Saawe tau yau nalam nugh tsio soone, matag iŋgal naghe: ‘Zeran to nugh tawe tiwatagh Maaron mako, ve tiroi pani mako. Pale tirav ghau namaat, ve tigham azuwag.’ 12 Saveeŋ tau nasavia payo naghe Sara, i livug, ene onoon. Pasaa, yeiru tamamai eemon. Ve tiinmaiŋa ite ite. Tauta yau irau naghamu imin azuwag. 13 Muuŋ, saawe tau nalepleep tomania tamaŋ, Maaron isaav payau ighe napul nugh to tamaŋ, ve nala nalaghlaagh pa taan sirivu ite. Saawe tana, yau nasaav pa Sara tauvene: Isaav ighe lolom isaghav ghau kat ve ughe ugham poghani ghau, na nugh sindei tau ituru tala pani, ve ighe tighason ghom payau, mako usaav pazi ughe: ‘Abaram, ene yau livug.’”

14 Abaram isavsaav le isov, ra Abimelek igham le sipsip, mekmek, ve makau, tomania besooŋa siriv, ve ighur Sara imuul ila to Abram. 15 Ve isaav pa Abaram ighe: “Ughita. Taan tane, ene yau tsiau. Nugh sindei tau yo ughe uleep pani, ene poia mon. Saveeŋ eta mako.” 16 Ve Abimelek isaav pa Sara ighe: “Ughita. Yau nagham livum le maet silva irau ndiŋndiŋ ndiŋndiŋ ee (1000). Leso napaghazoŋai ezam ila yes tau yamŋa alaghlaagh na matazi, ve tiwatagh tighe yo lem sosor eta mako.”

17 Ra Abaram isuŋ pa Maaron, ve Maaron igharaat Abimelek yesuru azaawa tomania besooŋa tooni zilivaa. Leso tipoop muul. Pasaa, saawe tau Abimelek igham Abaram azaawa Sara ila ruum tooni ve ilam, zilivaa tisov tau tileep izi Abimelek ruum tooni na, ene Yoova ipoon zi pa popaaŋ.

Copyright information for `TUCT