a2Pe 2:4-5
bGnp 8:21; Mbo 14:1-3; Ro 3:10-18
c1Pe 3:20
dHib 11:7

Genesis 6

Ŋgar saghati to tamtamon ivot imin tiina

Saawe tau tamtamon timasa timin naol izi taan, Maaron natŋa tighita tamtamon natuzlivaŋa paghunazi kat. Tauvene tigham zi irau tauzi lolozi, ve tivai zi. a 

Yoova ighita gabua tana, ve isaav ighe: “Tamtamon, ene yes taan sorok. Avuvug irau ileep tomani zi, ve tileep matazi yaryaare le alok ne mako. Pale tileep irau ndaman ndiŋndiŋ ee tamoot ee (120) mon, ve saawe toozi isov ve timaat.”

Saawe tana ve ilam, tamtamon tau anoŋazi tintiina ve tapirizi kat tivot ve tileep izi taan. Tamazŋa, ene Maaron natŋa. Ve tinazŋa, ene tamtamon to taan natuzlivaŋa. Zeran tawe tileep muuŋ. Yes tapirizi tiina ve zeran to malmal, ve varuzi ilaan irau nugh.

Yoova ighita tamtamon tau tileep izi taan na, gabuazi isaghat kat, ve ŋgar toozi iyaryaaŋ pa ŋgar sasaghati mon irau saawe. b 

Tauvene loolo ipataŋan kat pa tamtamon tau i tauu ighur zi tizi taan na, ve isaav pa tauu ighe: “Wais, nagharaat zi mako, kanaŋ poia. Tambaaŋo. Yau aat napasov tamtamon le tisov pa taan. Ve yes mon mako. Ŋgai, man, ve gabua naol isov tau tikakarau izi taan na paam, yau aat napasov zi pa taan ve tisov tilalez. Onoon, yau taug naghur zi. Eemon tigham ŋgar sasaghati naol. Tauta tigham ghau tinig imum pazi kat.”

Eemon Noa, Yoova ighita ighe i ŋeer poia, ve loolo pani.

Sinaiŋ to Noa

Ene sinaiŋ to Noa tomania paaghu tooni. Saawe to Noa, i mon ta ŋeer duduuŋa, ve le sosor mako. Lepoogh to Noa tomania laghooŋ tooni, i maata iŋgalŋgal Maaron, ve itaghon eez tooni irau saawe. 10 Noa natŋa tol, ezazi Sem, Ham, ve Yapet.

11 Saawe tana, Maaron ighita ŋgar sasaghati kat ivot irau taan isov. Ve ŋgar to ghamuuŋ malmal paam, ivot tiina le irau nugh. Tauvene i ighita taan isaghat kat. Pasaa, tamtamon tisov tivaghamunia lepoogh toozi izi taan.

Noa ivaghuz waaŋ

13 Tauvene Maaron isaav pa Noa ighe: “Ulooŋ. Yau naghita tamtamon tighamgham malmal irau taan isov. Tauta nagham ŋgar naghe napasov tamtamon pa taan. Yau pale navaghamun zi tomania taan ve gabua naol tau tileep ve tigheen izi taan na, le tisov tilalez. 14 Tauvene yo aat uvaghuz lem waaŋ eta. Ughita ai ariaŋazi, ve usap zi, leso uvaghuz waaŋ pani. Urav motmotin waaŋ loolo imin naol. Ve uŋgal zimir ila waaŋ loolo ve muuri paam. Leso te iloŋ ila sov.

15 Ene eez tau yo aat utaghoni: Malaua to waaŋ, uroova irau roov tamoot tol saŋavul ve liim (133 mita), ve tuuku tooni irau roov saŋavul ve ru (22 mita), ve loolo izala saaŋa ve izilam siiŋa, ene irau roov liim ve ru (13 mita). 16 Ve urau waaŋ ruuma. Eemon urav didiiŋ izala koŋia sov. Upul sooso rig. Leso yaghur tomania ghazooŋa itaghoni. Ve ughur ataman ila waaŋ ziige. Saawe tau yo uvaghuz waaŋ, ughur loolo imin sosoor tol: ee igheen siiŋa, ite igheen bodbodaaŋ, ve ite igheen saaŋa.

17 Ulooŋ. Yau naghe nagham yaa ivon toman tapiri tiina le itavtav taan. Leso irewaar gabua tau matazi yaryaare ne tisov tilalez. Gabua naol isov tau tileep izi taan, aat tisov timataar. 18 Eemon yau aat nambu saveeŋ ariaaŋ tomani ghom, leso tavalupu ghiit tamin eemon. Tauvene yo aat ugham azuwam, ve natumŋa tol toman azuazŋa, ve yamŋa aloŋ ala waaŋ loolo. c 

19 Ve uyau gabua maata maata tau matazi yaryaare na, ve asov aloŋ ala waaŋ loolo. Ugham ŋgai, man, ve gabua naol tau tikakarau ila taan paam. Ugham ruŋaruŋa, tamoot ve upin. Leso timaat sov. 21 Ve uyau aniiŋ maata maata ve ughuru iloŋ ila waaŋ loolo paam. Leso yam ve gabua naol tau yamŋa aleep ila waaŋ loolo na, lemim aniiŋ.”

22 Maaron isavia saveeŋ tana le isov, ra Noa ila ve igham uratoi gabua isov tau Maaron isavia pani na. d 

Copyright information for `TUCT