aHib 2:17, 4:14+, 12:2
bNam 12:7
cGnp 1:1+
d1Kor 3:16; 2Kor 6:16; Hib 6:11
eNam 14:21-35; Mbo 95:7+; Mt 4:7
f1Tes 5:11,14; Hib 10:24+
g1Kor 15:2; Hib 6:11, 10:35; Syg 2:25
hMbo 95:7+; Hib 4:7
iNam 14:1-35; 1Kor 10:1+
jYo 3:36; Hib 4:6

Hebrews 3

Yesu eeza tiina iliiv Mose

Yam toŋvetaz, poiŋ to nugh sambam igham gham amin Maaron tamtamon tooni patabuyaaŋa wa. Tauvene matamim iŋgal poi pa Yesu. Iit taghur ila tooni ve tavotia vaaru taghe: I mbaŋooŋa to Maaron, ve daaba tauu to watooŋrau. a 

Uraat tau Maaron ighuru ila niima na, i ighamu itaghon duduŋai Maaron ŋgar tooni, raraate imin muuŋ Mose igham duduŋai uraat tau Maaron ighuru ila i niima na, ve iŋgin poghania Maaron ruum tooni. Ene yes Israela tau Maaron igham zi timin le na. b 

Iit tawatagh: Isaav ighe ŋeer eta irau ruum poia eta, ene aat tamtamon tipait ruum tana. Eemon ŋeer tau irau ruum, o tipaiti kat. Ene raraate imin Mose ve Yesu. Yesu eeza iliiv Mose pasaa, Mose, i imin ruum mon. Ve Yesu, i imin ŋeer tau irau ruum na. Ruum ta naol ne, ene tamtamon tirau zi. Eemon Maaron ta ighur gabua naol isov tivot. c 

Mose, i besooŋa to Maaron ve igham duduŋai uraat naol pa ruum to Maaron itaghon Maaron ŋgar tooni. Ve i isavia gabua siriv tau murei Maaron ivoti zi tivot tighazooŋ. Eemon Krisi, i Maaron Naatu tau iŋgin poghania ruum to Maaron itaghon Maaron ŋgar tooni. Ve ighe taroi mako, ve takis ghuruuŋ ila toit tuŋia, ve taghur mataan pa lepoogh poia tau Maaron pale igham pait na ve tintiniin pani, ene pale tatotoi tauun taghe iit paam tamin ruum to Maaron. d 

Yes tau tizorzoor Maaron aliiŋa, irau tigham mariaoŋ ila tooni mako

Tauvene alooŋ saveeŋ tau Avuvu Patabuyaaŋ ivotia pait. Ighe:

“Aazne, isaav ighe yam alooŋ Maaron aliiŋa, na apoon lolomim pani sov.
Ve atoov Maaron ve azoor aliiŋa imin muuŋ timbumimŋa tighamu izi nugh ŋginaaŋa na sov.
Ndaman tamoot ru tau tileep izi nugh ŋginaaŋa, yau nagham uraat tintiina ila sosozi, ve tighita pa tauzi matazi.
Eemon tighur ilam tsiau mako, ve tinoknok tovaaŋ ghau.
10 Tauta tigham ghau ateg yavyav kat, ve nasaav pazi naghe:
‘Zeran tawe lolozi pa titaghon eez tsiau mako. Ŋgar tau igheen ila lolozi we, iduduuŋ mako. Tauta monmon tisosor pa eez tsiau.’
11 Tauta nasaav ariaaŋ pazi toman ateg yavyav, ve napariaaŋ saveeŋ tsiau naghe:
‘Onoon kat. Nugh to mariaoŋ tau yau naghuru pazi na, yes irau tiloŋ tila mako le mako kat!’” e 
12 Tauvene yam toŋvetaz, ayamaan gham: Mako pale ŋgar saghati igherev tsiam eta ve ipul ghuruuŋ ila tooni, mako ighur muuri pa Maaron maata yaryaare. 13 Saawe isov, yam aat avapaloti gham. Mako pale ŋgar saghati itombaan tsiam eta, mako ipoon loolo ve irau ighilaal Maaron muul mako. Uraat to palotiiŋ tana, asakia ila saawe ite paam sov. Aghamu ta aazne. f 

14 Saawe tau taghur ila to Krisi imin maata na, taghur ila tooni ariaaŋ. Iit aat tikis ghuruuŋ ila toit tuŋia tauvene le saawe toit isov. Leso tapaghazoŋai tauun taghe iit etaan Krisi, ve talup tomania. g 

15 Saveeŋa, Maaron isavia muuŋ wa. Ighe:

“Aazne, isaav ighe yam alooŋ Maaron aliiŋa, na apoon lolomim pani imin timbumimŋa tau muuŋ tizoor Maaron aliiŋa izi nugh ŋginaaŋa na sov.” h 
16 Laak, savunugha ta tilooŋ saveeŋ to Maaron ve tizoora? Ene yes eval tiina to Israel tau Mose igherev zi gha tipul Isip ve tila. 17 Ve savunugha ta Maaron aate yavyav pazi irau ndaman tamoot ru? Ene yes Israela tau tinoknok ghamuuŋ sosor. Tauta Maaron irav zi timataar gha patazi imin ŋgiriis izi nugh ŋginaaŋa. i 

18 Ve savunugha ta Maaron isaav ariaaŋ pazi, ve ipariaaŋ saveeŋ tooni ighe nugh to mariaoŋ tau i ighuru pazi na, yes irau tiloŋ tila mako? Saveeŋ tane iŋarui yes tau tizoor i aliiŋa na. 19 Saveeŋ isov tane ipaghazoŋai ghiit ighe: Yes Israela tighur ila mako, tauta irau tiloŋ tila nugh to mariaoŋ tau Maaron ighuru pazi na mako. j 

Copyright information for `TUCT