bHib 3:14
cMt 11:28
dMbo 95:11; Hib 3:11
eGnp 2:2+
fMbo 95:11
gMbo 95:7+
hYos 22:4
iSyg 14:13
jEp 6:17; Syg 1:16
kMbo 33:13+, 139:1+; 2Kor 5:10
lHib 3:1, 6:11, 10:35+
mMt 4:1+; 2Kor 5:21; Hib 2:17; 1Pe 2:22; 1Yo 3:5
nEp 3:12; Hib 10:19+

Hebrews 4

Maaron imbu saveeŋ pa tamtamon tooni ighe yes pale tigham mariaoŋ ila tooni

Tauvene Maaron imbu saveeŋ pa tamtamon tooni ighe yes pale tigham mariaoŋ ila tooni.
(4:1) Mariaoŋ tau Maaron igham pa tamtamon tooni, ene ŋgara tol 1) Muuŋ, Maaron igham yes Israela tiloŋ tila taan Kanaan, leso tigham taan tawe imin lezi ve tileep poi 2) Aazne, Krisi igham ghiit tamariau pasaa, iit irau tanumeer uraat ve poia tooni to igham ghiit taduduuŋ ila Maaron maata 3) Murei, Maaron pale igham tamtamon tooni tila nugh sambam, leso timariau ve tileep poi.


Ve saveeŋ mbuaaŋ tawe ighengheen soone. Tauvene iit aat taroi ve mataan iŋgal tauun poi. Pa ighe tsiam eta itaghon eez to Krisi ila, eemon ipasov laghooŋ tooni mako, ve imuul izi eez livuugha, ene irau ighita saveeŋ mbuaaŋ tana anooŋa mako. b 

Onoon, tivotia vaaru poia pait gha talooŋa wa, imin muuŋ eval tiina to Israel tilooŋ Maaron aliiŋa. Eemon saveeŋ tawe iuul zi mako. Pasaa, saawe tau tilooŋa na, tighur ila mako. Aazne, iit tamtamon tau taghur ila to Krisi, tauta tagham mariaoŋ ila tooni. Ve yes tau tighur ila mako na, irau tigham mariaoŋ tana mako. Pasaa, Maaron isaav ighe: c 

“Yau nasaav ariaaŋ pazi toman ateg yavyav, ve napariaaŋ saveeŋ tsiau naghe:
‘Onoon kat. Nugh to mariaoŋ ta naghuru pazi na, yes irau tiloŋ tila mako le mako kat!’” d 
Eemon mariaoŋ tana ighengheen soone. Pasaa, muuŋ geeg, saawe tau Maaron ighur sambam ve taan, i ipasov uraat tooni le isov. Ve aazne, i isasaŋan ghiit mon.
Aghita. Saveeŋ tooni ziiri ee isaav ighe: “Saawe imin liim ve ru, Maaron imariau pa ghamuuŋ uraat tooni ta naol ne.” e 

Ve saveeŋ ziiri ite isaav tauvene:

“Nugh to mariaoŋ tau yau naghuru pazi na, yes irau tiloŋ tila mako.” f 
Tauvene saveeŋ mbuaaŋ to Maaron tau isaav ighe tamtamon tooni pale tigham mariaoŋ ila tooni, ene ighengheen soone. Ve tamtamon siriv pale tighita saveeŋ tane anooŋa. Eemon yes tau tilooŋ mariaoŋ tana vaaru imin maata na, tighita anooŋa mako. Pasaa, tizoor Maaron aliiŋa. Tauta Maaron ighur saawe ite to tamtamon tooni tigham mariaoŋ tauu ila tooni. Saawe tana, tauta aazne tazaa pani wa. Aghita. Ndaman katini ilam ila, ve murei ra, Maaron ivotia mariaoŋ tana saveeŋa ila David aavo ighe:

“Aazne, isaav ighe yam alooŋ Maaron aliiŋa, na apoon lolomim pani sov.” g 
Onoon, Yosua igham yes Israela tiloŋ tila taan Kanaan. Eemon i igham zi timariau kat mako. Pa imin ta i igham zi timariau kat, kanaŋ irau Maaron isavia saawe ite paam to mariaoŋ mako. h 

Tauvene mariaoŋ tauu imin mariaoŋ to umbom patabuyaaŋ, ene ighengheen pa Maaron tamtamon tooni soone. 10 Isaav ighe tamtamon eta igham mariaoŋ tauu ila to Maaron, ene pale uraat tooni isov, ve imariau kat imin Maaron imariau indeeŋ saawe tau i ipasov uraat to ghuruuŋ sambam ve taan. i 

11 Tauvene iit aat tazuari ghiit kat le tagham mariaoŋ tana. Mako pale toit eta izoor Maaron imin yes Israela, ve itap pa ghuruuŋ ila tooni ve irau igham mariaoŋ tawe mako.

Saveeŋ to Maaron, ene maata kat

12 Maaron aliiŋa, ene saveeŋ maata yaryaare, ve ighamgham uraat toman tapiri tiina. Ve saveeŋ tooni, ene maata kat. Iliiv mbuzaagh tau maata ru na. Tauta iŋgalŋgal katin loloon, ve ipaghazoŋai ŋgar isov tau igheen ila loloon ne gha ivot ighazooŋ. Leso taghilaal ŋgar sindei ta ivot ila to Maaron Avuvu, ve ŋgar sindei ta ivot ila tauun ŋgar toit mon. j 

13 Maaron, i maata malaua. Gabua naol isov tau i ighur zi na, eta iyooŋ pani mako. Gabua isov tau ŋgozaaŋ, ene tigheen ghazooŋa ila i maata. Ve iit tasov pale tayooz ila i naagho, leso tavotia ŋgar tau taghamgham zi na ila tooni, ve igabiiz ghiit. k 

Yesu, i daaba tauu to watooŋrau

14 Tauvene ghuruuŋ ila toit tau tavovotia ne, iit takisi tuŋia. Pa iit leen daaba tiina ee to watooŋrau. Ene Yesu. I Maaron tauu Naatu. I izala le ila peria geeg to Maaron ta sambam we, leso igham avoon ve isavia saveeŋ toit ila tooni. l 

15 Onoon, iit tamtamon tapiriin imbolmbool. Eemon daaba toit to watooŋrau tawe, i loolo isasaghatin ghiit. Pasaa, tovaaŋ naol isov tau ivotvot pait ne, ene ivot pani paam, ve i iwatagh zi wa. Eemon i igham sosor eta mako. m 

16 Tauvene iit taroi pa tala tagharau Maaron sov. Taghur suŋuuŋ toit iŋarui niia to ghamuuŋ pooz irau saawe. Pa poia tooni, ene tiina le tiina kat. Tauvene saawe tau pataŋani igham ghiit, i pale loolo isaghatin ghiit, ve iuul ghiit itaghon tauu poia tooni. n 

Copyright information for `TUCT