bGnp 14:17+
cMbo 110:4
dNam 18:21
eHib 5:6, 6:20
fHib 8:7
gRo 10:4; Ga 3:24+; Hib 8:13
hMt 1:1; Syg 5:5
iMbo 110:4; Hib 5:6
jRo 8:3+, 10:4; Ep 2:18; Hib 8:13
kMbo 110:4
lHib 8:6, 12:24
mRo 8:34; 1Yo 2:1
n2Kor 5:21; Hib 4:14+
oHib 5:3, 9:12; 1Pe 3:18
pHib 2:10, 5:8+, 7:24

Hebrews 7

Melkizedek, i kinik ve ŋeer to watooŋrau

Melkizedek tau nasavia ne, i kinik to nugh Salem,
(7:1) Yerusalem eeza ite, ene Salem (Mbo 76:2).


ve i ŋeer to watooŋrau tau ibesbees pa Maaron Tiina Tau Iliiv Zimaronŋa Tisov. Saawe tau Abaram yesŋa kinik siriv tigham malmal le iliiv zi, i imuul ila le izaa to Melkizedek izi eeze. Ra Melkizedek ighur poia to Maaron izaa tooni. b 

Mako Abaram iburig gha ilup gabua isov tau tila tigham malmal ve tiyau zi tilam na, ve ivalagh zi timin ŋgun saŋavul, ve igham ŋgun ee ila pa Melkizedek.

Aiyo, Melkizedek eeza puughu tauvene: ‘Kinik to ŋgar duduuŋa.’ Ve i iŋgin nugh Salem. Ve Salem puughu, ene ‘ŋgar luuma.’ Tauvene i kinik to ŋgar duduuŋa ve ŋgar luuma.
Ve gabua ite. Ighe tawaat Maaron aliiŋa, ene taghita saveeŋ ziiri eta tau isavia Melkizedek taama gha tiina ve puughu tooni mako. Ve saawe tau tiina ipoopa, ve saawe tau i imaat na paam, tibood saveeŋa eta mako. Tauvene taghita taghe i imin ilaal poia ee pa Maaron Naatu. Pasaa, i ŋeer to watooŋrau tau iyooz bodbodaaŋ pa Maaron ve iit tamtamon irau saawe. c 

Aghita. Ŋgar tau timbuun Abaram igham pa Melkizedek na, ene itotoi ighe Melkizedek, i eeza tiina kat. Pasaa, gabua tau tila tigham malmal ve tiyau zi na, Abaram ivalagh zi imin ŋgun saŋavul, ve igham ŋgun ee tau poia kat ila pa Melkizedek. Aiyo, tagham ŋgar pa tutuuŋ tau murei Maaron igham pa yes Israela na. Levi paaghu tooni tau timin zeran to watooŋrau na, ve eval tiina to Israel, yes toŋvetaz. Pasaa, tisov tivot ila to Abaram. Eemon tutuuŋ to Mose isaav tauvene: Eval tiina to Israel aat tivalagh gabua toozi imin ŋgun saŋavul, ve tighur ŋgun ee ila pa yes tau Levi paaghu tooni. d 

Melkizedek, i ivot ila to Levi mako. Eemon gabua tau Abaram iyau zi na, tauta ivalagh zi imin ŋgun saŋavul, ve igham ŋgun ee ila pa Melkizedek. Aghita. Abaram eeza tiina kat. Pasaa, Maaron imbu saveeŋ tomania pa gabua naol. Eemon Melkizedek eeza tiina iliiv Abaram. Tauta ipaloti, ve ighur poia to Maaron izaa tooni. Iit tasov tawatagh: Ŋeer tau igham palotiiŋ pa tamtamon, ene i eeza iliiv yes tau tigham palotiiŋ ila tooni na. Ve gabua ite paam. Onoon, paitooŋ tau tamtamon tighurghur zi ila pa Maaron na, ene Levi paaghu tooni ta tiyauyau gabua tawe imin lezi. Eemon yes tikis uraat toozi irau saawe mako. Tighamgham uraat ila, le saawe tau ighe timaat, mako tamtamon paghpaaghu tiyol zi. Eemon Melkizedek tau Abaram igham gabua siriv pani na, tibood saveeŋ eta pa mateegh tooni mako. Tauvene i imin ilaal pa Ŋeer tau ileep maata yaryaare le alok. e 

Ve iit irau tasaav taghe: Saawe tau Melkizedek izaa to Abaram, ve Abaram ivalagh gabua tooni ve igham sirivu ila pani, ene Levi tomania paaghu tooni nimazi igheen ila gabua tana paam. Onoon saawe tana, tipoop Levi soone. Eemon murei, i ivot ila to Abaram paaghu tooni.

Yesu, i ŋeer to watooŋrau imin Melkizedek

11 Muuŋ, yes Israela tigham tutuuŋ to Maaron, ve tileep ila tutuuŋ tawe saamba. Tutuuŋ tana isaav tauvene: Levi paaghu tooni mon ta Maaron ighur zi pa uraat to watooŋrau. Laak, isaav ighe uraat toozi to watooŋrau igharaat tamtamon le tiŋgalaaŋ kat ila Maaron maata, mindai ta Maaron isaav ighe murei, ŋeer ite to watooŋrau pale ivot ve igham uraat imin Melkizedek? Ŋeer tawe, uraat tooni raraate imin Aron tomania paaghu tooni mako. f 

12 Eemon isaav ighe Maaron ighur uraat to watooŋrau ila tamtamon ite niima, ene itotoi ighe i itoor tutuuŋ tooni wa. g 

13 Ŋeer to watooŋrau tau nisasavia ne, ene Tiina toit Yesu. I ivot ila to Levi mako. I ivot ila to Yakop naatu Yuda. Ve iit tawatagh: Muuŋ ve ilam, paaghu eta to Yuda ikis uraat to watooŋrau mako. 14 Pasaa, saawe tau Mose ighur tamtamon to tigham uratoi watooŋrau, i isavia aliiŋa eta iŋarui Yuda paaghu tooni mako. h 

Maaron iyol eez muŋgaana to tutuuŋ pa eez paaghu

15 Saveeŋ tau nisasavia ne, ŋgar tsiam aat ighamu wa. Aazne, ŋeer paaghu ee to watooŋrau ivot wa. I raraate imin Melkizedek. 16 Tutuuŋ to Mose isaav tauvene: Yes tau siŋ to Levi mon, o timin zeran to watooŋrau. Eemon Yesu imin ŋeer to watooŋrau itaghon eez tawe mako. I imin ŋeer to watooŋrau pasaa, i tapiri tiina kat, ve ileep maata yaryaare le alok. Irau imaat muul mako. 17 Pasaa, Maaron aliiŋa isavia ighe:

“Yo ŋeer to watooŋrau imin Melkizedek. Ve yo aat uleep tauvene taghon taghon gha ila.” i 

18 Tutuuŋ muŋgaana, le tapiri irau to iuul tamtamon mako, ve irau igham gabua eta ivot iduduuŋ kat ne mako. Tauta Maaron iyoli pa eez paaghu tau poia kat le iliiv eez muŋgaana. [Eez tawe, ene Yesu tauu.] I igham ghiit tala tagharau Maaron kat. Leso tagham lepoogh poia tau taghurghur mataan pani na. j 

20 Saawe tau Maaron ighur Yesu imin ŋeer to watooŋrau, i imbu saveeŋ pani, ve ipariaaŋ saveeŋ tawe le iyaryaaŋ kat. Eemon Levi paaghu tooni, Maaron igham ŋgar tauvene pa toozi eta mako. 21 Aghita. Maaron imbu saveeŋ ariaaŋa kat pani. Pasaa, isaav pani ighe:

“Ŋeer Tiina, i imbu saveeŋ tomani ghom, ve ipariaaŋa le iyaryaaŋ kat. Irau itoor ŋgar tooni muul mako. Yo ŋeer to watooŋrau, ve uraat tsio tana irau isov mako. Pale ighengheen tauvene, taghon taghon gha ila.” k 
22 Tauvene eez paaghu tau aazne tataghoni gha leso itiŋa Maaron tavalupu ghiit tamin eemon, i le saveeŋ mbuaaŋ tau poia kat. Iliiv saveeŋ tau muuŋ Maaron imbua tomania yes Israela na. Ve Yesu ta iyooz pa saveeŋ mbuaaŋ paaghu tana ve igham uratoini, leso anooŋa ivot. l 

Yesu, i ŋeer to watooŋrau tau irau igham mulin ghiit

23 Muuŋ, yes Israela lezi zeran katini to watooŋrau. Tikis uraat toozi irau saawe mako. Pasaa, tighamgham uraat ila, le saawe tau ighe timaat, mako tamtamon paaghu tiyol zi. 24 Eemon uraat to Yesu, ene irau isov mako. Pasaa, i ŋeer to watooŋrau tau ileep irau saawe. 25 Tauvene yes tau tiŋarui Maaron ila i eeza na, i irau igham mulin zi. Pasaa, i igham naghoon ve ileep igharau Maaron irau saawe, leso isuŋ Maaron pa uleeŋ ghiit. m 

26 Poia pa iit leen ŋeer to watooŋrau tauvene. I irau iuul ghiit. Pasaa, i imin iit tamtamon sasaghatiin to taan mako. I le sosor eta mako. I patabuyaaŋ, ve ŋgar tooni isov, ene iŋgalaaŋ mon. Taama Maaron ighamu izala nugh sambam, ve aazne eeza iliiv gabua ta naol ne. n 

27 Tauvene i imin daaba siriv to watooŋrau mako. Pasaa yes tawe, saawe isov tighamgham watooŋrau pa rewaaŋ sosor to tauzi imin maata. Mako tigham watooŋrau pa sosor to tamtamon siriv. Eemon Yesu, i le sosor eta to igham watooŋrau pani ne mako. Ve gabua ite paam. Watooŋrau tau i igham pa rewaaŋ sosor to iit tamtamon, i ighamu pai eemon, ve isov. Watooŋrau tawe, i ighamu indeeŋ saawe tau iyoki tauu gha imaat. o 

28 Tamtamon tisov tau tighur zi timin daaba to watooŋrau itaghon tutuuŋ to Mose na, tapirizi imbolmbool. Pasaa, yes to taan. Tauta Maaron igham tutuuŋ pa yes Israela, ve murei ra, ighur tauu Naatu imin ŋeer to watooŋrau. I imin zeran siriv to watooŋrau mako. Pasaa, Maaron imbu saveeŋ pani, ve ipariaaŋa le iyaryaaŋ kat. Ve ŋgar isov tau Naatu tawe itaghoni, tauta ighamu gha irau kat pa uraat tooni. Ve i pale ileep tauvene taghon taghon gha ila. p 

Copyright information for `TUCT