aMbo 34:13; Mt 12:37; Yems 1:26
bMbo 12:3+, 73:8+
cMk 7:15
dMbo 140:3; Ro 3:13+
eGnp 1:27
fMt 7:16
g1Kor 3:3; Ga 5:19+
hRo 12:9+; 1Pe 1:22; 1Yo 3:18
iIs 32:17; Mt 5:9

James 3

Iit aat taŋgin poghania avoon

Yam toŋvetaz, tamtamon tsiam katini tizuari zi pa uraat to paduduŋaaŋ tamtamon pa Maaron aliiŋa sov. Pasaa, yam awatagh: Iit tau tapaghazoŋai tamtamon pa Maaron aliiŋa ne, Maaron pale igabiiz katin ghiit pa gabuaan ve uraat toit. Ve isaav ighe taduduuŋ mako, i pale ighur atuya pait iliiv tamtamon siriv.

Iit tasov tatap ve taghamgham sosor maata maata. Ve isaav ighe tamtamon eta iŋgin poghania aavo, ve saveeŋ tooni isosor mako, i aat irau kat pa ŋgar popoia ta naol ne. Tamtamon tauvene pale irau iŋgin poghania niima, aaghe, ve gabuaaŋa ta naol ne. a 

Aghita. Iit taghurghur ain ila hos aavo, leso tagham pooz pani, ve itaghon ŋgar toit. Hos, ene gabua tiina. Eemon ain marani tawe, ene irau igham pooz pa hos anooŋa dodoli. Waaŋ tauvene paam. Waaŋ anooŋa, ene gabua tiina kat. Ve pooza, ene marani. Eemon isaav ighe yaghur izaa ve dibom tivatoki waaŋ, tamtamon tau ikis pooz marani tawe, i irau ipaduduuŋ waaŋ le ighau duduuŋ iŋarui nugh sindei tau i ighe ila pani. Ve avoon paam. Ene kaut marani ee tau igheen ila anoŋaan. Eemon aliiŋa ve tapiri, ene tiina kat. Ve saawe isov, ipapait tauu pa uraat tintiina. b 

Yav ŋgilaaŋi ŋgiira rigmon, ene irau iburig, ve ighan su tiina kat le isov.
Avoon, ene raraate imin yav. Ene anoŋaan sirivu ee tau saghati kat. Saawe isov, isasavia saveeŋ sasaghati naol itaghon ŋgar to taan. Tauta igham anoŋaan tomania loloon, ŋgar toit, ve gabuaan isov isaghat ila Maaron maata, ve ivaghamunia lepoghaan le isaghat kat, imin yav ighan nugh tiina le isov. Pasaa, ŋgar tau ilam pa Ŋeer Saghati nugh tooni, tauta ipapaburigin ghiit gha tasasavia saveeŋ sasaghati ivotvot ila avoon. c 

Iit tamtamon irau tapamor gabua maata maata le timormor timin borauŋa. Ŋgai to su, man, moot, ve gabua to te paam. Ene tamtamon tipamor zi le tisov. Eemon tamtamon eta irau iŋgin poghania tauu aavo ne mako. Pasaa, avoon, ene gabua saghati kat. Le mariaoŋ mako. Saawe isov, isasavia saveeŋ sasaghati, ve ivavaghamunia lepoogh to tamtamon imin gabua lilia. d 

Avoon, ene gabua eemon. Ve ighamgham uraat ru. Ipapait Tamaan Maaron, ve isiksik saveeŋ saghati pa zetaanŋa tau Maaron ighur zi tigham i tauu naagho na. Tauvene saveeŋ maata ru ta ivotvot ila avoon, poia ve saghati. Yam toŋvetaz tsiau, aghita. Ŋgar tauvene iduduuŋ mako. e 

11 Mindai, te tomania yaa irau tivot pa taan puura eemon? Mako. 12 Ve irau ai fik ighur anooŋa imin ai oliv, ma ai vaen ighur anooŋa imin ai fik? Mako. Ma te irau itoor ghi imin yaa poia to ghunuuŋ? Mako. f 

Maaron, i ŋgar poia puughu

13 Isaav ighe tsiam eta ighe i le ŋgar poia ve ighazooŋ pa Maaron ŋgar tooni, i aat itatan tauu, ve igham ŋgar poia pa tamtamon. Pasaa, ŋgar tauvene, tauta itotoi yes tau lezi ŋgar poia.

14 Eemon isaav ighe aghita zeetmimŋa tau lezi gabua katini na ve ireu lolomim, ve saawe isov ail eez to atatan zi ve agham taumim ezamim imin tiina, na apait taumim aghe lemim ŋgar tiina sov. Ena agham karom pa taumim. Pasaa, ŋgar saghati tau aghamghamu na, ene itaghon saveeŋ onoon to Maaron mako. 15 Ŋgar tauvene ilam pa nugh sambam mako. Ene ŋgar to taan ve ŋgar to loloon muŋgaana. Ŋeer Saghati imin puughu pani. 16 Alooŋ. Isaav ighe taghita zetaanŋa tau lezi gabua katini ve ireu loloon, ve saawe isov tail eez to tatatan zetaanŋa ve tagham tauun ezaan imin tiina, ene irau gabua eta ilaan duduuŋ mako. Pasaa, ŋgar tauvene imin puughu pa ŋgar sasaghati maata maata. g 

17 Eemon ŋgar tau igheen sambam ve izilam, ene igham ghiit tataghon ŋgar ŋgalaaŋa imin maata. Mako igham ghiit tavalupu ghiit tamin eemon ve taleep toman loloon luuma ve ŋgar marowa irau saawe. Ve igham ghiit tayooz ariaaŋ pa tauun ŋgar toit mako, ve tamin loŋlooŋ pa zetaanŋa ŋgar toozi. Ve igham ghiit loloon isaghatin tamtamon kat ve tauul zi, ve tatotoi ŋgar popoia maata maata. Ve takis ŋgar isov tane tuŋia, ve tagham zi toman loloon. h 

18 Yes tau tighamgham uraat pa lupuuŋ tamtamon timin eemon, ve tiuluul zi leso tileep poia toman lolozi luuma na, yes timin tamtamon tau tivazogh aniiŋ uuve popoiazi. Murei, uraat toozi tawe pale ighur anooŋa, ve ŋgar duduuŋa ivot. i 

Copyright information for `TUCT