aGnp 1:1+; Hib 1:10+
bMt 24:35; Hib 13:8; Yems 1:17; Syg 20:11

Psalms 102

Suŋuuŋ to ŋeer tau ibaad pataŋani

Ene suŋuuŋ to ŋeer tau ibaad pataŋani tiina le tapiri isov kat. Tauvene isavia loolo ve itaŋ rarai Maaron to iuule

O Yoova, taŋiiz tsiau ilat payo.
Ulooŋ suŋuuŋ tsiau tane ve uul ghau.

Uŋgooz naghom payau sov. Pa yau naleep ila pataŋani tiina loolo.
Ighe poiŋ tsiau ilat, na ughur taliŋam payau.
Ulooŋ suŋuuŋ tsiau ve rekia mon uul ghau.
Paita namaat tane.
Lepoogh tsiau, ene imin yav mbuasa tau imbuŋ izaa, ve imbiriis gha ilale.
Tinig ituntun kat, ve tuag isov iparyavyav.

Yau namin kikiliiŋ tau tamtamon tivaghaaza gha igorgor.
Tauvene lolog pa ghaniiŋ aniiŋ muul mako.

Yau nayamaan yavyavuuŋ ve nayak tiina.
Ve nakoŋkoŋ le nakoŋkoŋ kat.
Yau naghita naghe zigau kat.
Yau namin man to mboŋ tau zigani ileep izi nugh ŋginaaŋa, ma ileep izi nugh tau muuŋ tamtamon tilepleep pani ve tipuli gha isaghat na.

Yau irau nagheen mako. Namamaat le nughizau.
Yau raa zigau kat. Namin man ta zigani ileep izala ruum paavo.

Saawe isov, mboŋoozo ila le ravrav izi, koiagŋa tisiksik saveeŋ veleghiiŋ payau ve tiŋiŋiŋ payau.
Ve isaav ighe tighur saghatiiŋ pa tamtamon eta, ene tiwatwaat sorokin yau ezag tighe: Pataŋani tau igham ghau ne, ene pale igham tamtamon tana paam.

Yo atem yavyav payau kat.
Tauta usik ghau nala ziige imin pen.
Avav imin leg aniiŋ, ve matag suuru imin leg yaa to ghunuuŋ.

11 Lepoogh tsiau to taan, ene imin aaz izila ve yavyaava ilam.
Tapirig isov imin kikiliiŋ tau raua imalai ve igorgor.
12 Eemon Yoova, yo kinik tau ulepleep ila niam to ghamuuŋ pooz. Muuŋ, aazne, ve taghon gha ila.
Tauvene tamtamon paaghu tau murei pale tivot na, yes pale tiwatagh tighe ezam tiina ighengheen tauvene, taghon gha ila.

13 Yo lolom isaghatin nugh tsio Zion. Tauvene yo pale uburig ve uule.
Pasaa, saawe to ughur poia tsio izaa tooni, tauta ivot wa.

14 Onoon, tireu mbirisai nugh Zion gha gabua naol isov imbiriis ilale wa.
Maet popoiazi tau tirau ruum pani na, ene tisik zi tila soghan soghan imin gabua sorok.
Eemon besooŋa tsio lolozi pa nugh tawe kat. Tauta tighita gabua tana, le lolozi isaghat kat.
15 Eemon murei, Yoova pale igharaat mulin nugh Zion,
ve itotoi tauu tomania tapiri ve poia tooni ivot ighazooŋ.
Mako yes to nugh nugh tomania kinik toz toz tighilaal tighe Yoova eeza tiina pa tapiri ve poia tooni,
ve tiroi pani, ve tileep ila i saamba.

17 Tamtamon tooni tau tileep sorok kat na, i irau imbuzir pa taŋiiz toozi ne mako. I pale ilooŋ suŋuuŋ toozi ve iuul zi.
18 Gabua tau Yoova ighamu na, uboode ila rau.
Leso tamtamon tooni tau murei pale tivot na, tiwataghi ve tipait eeza. Ubood saveeŋ tauvene:

19 Yoova ilepleep izi nugh tooni patabuyaaŋ, ve maata ilala ilamlam.
I ileep izi sambam, ve maata izizi pa taan.

20 Tauvene yes tau tileep ila koiazŋa nimazi ve tiyakyak na,
i iloŋlooŋ taŋiiz toozi ve iuluul zi.
Ve yes tau tisaŋan saawe to koiazŋa tirav zi timaat na, i ipaghau zi pa mateegh.

21 Leso murei, yes nugh nugh tomania kinik toz toz tilam tilup zi pa suŋuuŋ izi Yerusalem, ve tivotia Yoova vaaru.
Yes pale tipait eeza izi loloz tooni Zion.
23 Yau namin olman kat soone. Eemon aazne Yoova igham ghau tapirig isov, ve iŋgoor saawe tsiau tuuku.

24 Tauvene nasaav pani naghe:

“Maaron tsiau, ugham ghau rekia sov. Pa namin kooŋ soone!
Ve yo, o lepoogh tsio ighengheen tauvene taghon gha ila.

25 Yoova, muuŋ geeg, yo ugharaat taan puughu le tuŋia.
Ve sambam saamba paam, ene nimam muuri. a 

26 Eemon murei, sambam saamba ve taan pale tisaghat gha tilalez, imin uuli muŋgaana tau perekperekia na.
Tauvene yo pale usik zi tilalez,
ve uyol zi pa sambam saamba paaghu ve taan paaghu.
Eemon yo ulepleep tauvene.
Utortoor gabuam ve ŋgar tsio mako, ve saawe tsio irau isov mako. b 

28 Yei tau nibesbees payo ne, yo pale uŋgin natmaiŋa ve tileep poia.
Ve paaghu toozi tau tivot murei na paam, yo pale ugham zi tiyooz ariaaŋ, ve tileep poia ila yo naghom irau saawe.”
Copyright information for `TUCT