aIgham 15:26, 34:7; Mbo 32:1+; 1Pe 2:24; 1Yo 1:9
b2Kor 4:16
cLu 4:18
dIgham 34:6
eRo 6:23
fMbo 57:10; Ep 3:18+
gIs 63:16, 64:7+
hGnp 2:7, 3:18; Mbo 139:13+
iIgham 20:6; Lu 1:50

Psalms 103

Tapait Maaron pa poia tooni

Mbouŋ to David

Yau nasaav pa taug naghe yau aat napait Yoova pa poia tooni.
Onoon kat, ila lolog ve ŋgar tsiau isov, yau aat napakur Yoova eeza patabuyaaŋ.

Nayol aliŋag muul. Yau aat napait Yoova pa poia tooni.
Ŋgar ve gabua popoiazi naol tau i ighamgham zi payau ne, irau lolog iveegh pa eta ne mako.
I irewaar sosor tsiau,
ve ipasovuur moroghooŋ tsiau naol isov. a 

I igham mulin ghau pa mateegh. Tauta namaat mako.
I igham ghau lolog poia kat imin tamtamon tau tighuru imin kinik.
Pasaa, ŋgar tooni tau loolo isaghav tamtamon tooni ariaaŋ ve iuluul zi, ene i itotoia payau paam.

Lepoogh tsiau to taan, i ighamgham leg gabua popoiazi maata maata le narao kat.
Ve igham ghau namin paaghu muul, le tapirig tiina imin manbog. b 
Ŋgar tau Yoova ighamghamu, ene iduduuŋ mon.
Tauvene tamtamon tisov tau koiazŋa titatan zi ve tigham saghatin zi na, i iyozyooz pazi, ve iuluul zi pa pataŋani toozi. c 

Muuŋ, Yoova ivotia gabua ve ŋgar tooni pa Mose.
Ve itotoi uraat tintiina toman tapiri ila yes Israela matazi.

Yoova loolo isasaghatin ghiit, ve ighamgham poghani ghiit.
Irau aate yavyav rekrekia mako.
Poia tooni, ene tiina kat. I loolo isaghav ghiit ariaaŋ, ve iuluul ghiit irau saawe. Ve monmon itaghon saveeŋ tooni. d 
Onoon, pai siriv, i iŋgal mataan pa sosor toit. Eemon igham tauvene monmon mako.
Ve irau ikis aatyavyav tooni le malau ne mako. Igheen rig, ve isov.

10 Onoon, isaav ighe tagham ŋgar tau isapir pa tutuuŋ tooni, ene Maaron irau iyat sosor toit ve ighur atuya pait.
Eemon i ighamgham tauvene mako. e 

11 Yes tau tiroi pani ve titaghon ŋgar tooni na, Yoova loolo isaghav zi, ve poia tooni tiina izazaa toozi itaghon saveeŋ mbuaaŋ tooni.
Loolo poia tana, ene tiina kat, imin sooso to taan ve izala pa sambam. f 

12 Ve sosor toit tau tazorzoor Maaron aliiŋa ne, ene Yoova ipaghau zi tila malau kat pait,
irau sooso to taan ziige tau ila pa aaz izaa, ve ila pa aaz izila.

13 Yes tau tiroi pa Yoova ve titaghon ŋgar tooni na, i loolo isasaghatin zi,
imin tamaanŋa lolozi isasaghatin ghiit. g 

14 Pasaa, i tauu ta igharaat ghiit.
Tauta monmon maata iŋgalŋgal ighe: Iit tamin ŋgaupup mon. h 

15 Lepoogh to iit tamtamon to taan, ene malau mako. Taleep rig, ve talaleen imin kikiliiŋ.
Iit tamin manman ruuŋgu. Mboŋoozo, isaav ighe aaz izaa, ene iravalagh. Ve ravrav izi, ene imalai.

16 Ve ighe yaghur ivuvuura,
ene pale itap izi, ve niia ŋginaaŋa. Taghita muul mako.
17 Eemon yes tau tiroi pa Yoova ve titaghon ŋgar tooni na,
i loolo isaghav zi ve iuluul zi irau saawe. Aazne ve taghon taghon gha ila.
Ve natuzŋa ve timbuzŋa paam. I itotoi ŋgar duduuŋa pazi ve iseeŋga taghon gha ila.
Tauvene yes tau matazi kisin saveeŋ tau yesŋa Maaron timbua, ve matazi iŋgal tutuuŋ tooni ve titaghoni na,
i pale loolo isaghav zi, ve iuul zi taghon gha ila. i 
19 Yoova ighur niia to ghamuuŋ pooz igheen tuŋia izi sambam.
I kinik tau ighamgham pooz pa gabua naol isov.
20 Tauvene yam aŋela to Yoova, yam asov apaiti pa poia tooni.
Yam aŋela ariaŋamim tau aloŋlooŋ Yoova aliiŋa ve atataghoni na, apakuru.

21 Yam zaaba to sambam tau abesbees pa Maaron ve ataghon ŋgar tooni na,
apait Yoova pa poia tooni!

22 Yam gabua to sambam ve taan tau Yoova igharaat gham ve aleep ila i saamba na,
yam asov apaiti pa poia tooni.
Ve yau paam, aat napait Yoova pa poia tooni.
Copyright information for `TUCT