aRo 3:4
bMbo 22:25, 66:13
cMbo 72:14

Psalms 116

Ŋeer ee ipait Maaron pa uleeŋ tooni

Yau lolog igheen to Yoova kat pasaa, i ilooŋ taŋiiz tsiau.
Yau nataŋ raraini pa uleeŋ, ve i ighur taliiŋa payau ve iuul ghau.
Tauvene saawe tau naleep izi taan, suŋuuŋ tsiau aat iŋaruini irau saawe.

Liis to mateegh, rigmon kanaŋ igham ghau.
Ravraav to mateegh ikaukau ghau, ve ighe igherev ghau nazila nugh to mateegha.
Tauvene igham lolog ipataŋan, ve roiŋ tiina igham ghau.

Tauta nataŋ rarai Yoova naghe:
“O Yoova, paita namaat tane. Uul ghau lak!”
Yoova loolo isasaghatin ghiit, ve ighamgham poghani ghiit.
Ŋgar tooni, ene iduduuŋ mon.

Yes tau irau tiuul tauzi mako na, Yoova tauu iŋgin zi, ve iuluul zi.
Imin yau. Saawe tau pataŋani itatan ghau le tapirig imbool, i ilam ve igham mulin ghau.

Tauta aazne, ateg izi ve lolog poia muul.
Pasaa, Yoova igham poghani ghau kat.
Onoon kat, i igham mulin ghau pa mateegh, ve ipasov taŋiiz tsiau.
Ve i ta ikiskis ghau.
Tauta natap mako, ve aazne naleep matag yaryaare.
Ve laghooŋ tsiau, nazuari ghau naghe le nataghon ŋgar tau iduduuŋ ila Yoova maata.

10 Muuŋ, yau nasaav pa taug naghe: “Pataŋani tiina igham ghau le naleep saghat.”
Eemon nakis ghuruuŋ ila tsiau tuŋia.

11 Pataŋani tawe igham ghau nail eez. Tauvene nasik saveeŋ sorok naghe: “Tamtamon tisov, avozi karom mon. Irau nanumeer eta mako.” a 
12 Pale nagham saa pa Yoova to nayat ŋgar popoia maata maata tau i ighamgham zi payau ne?

13 Yau aat nagham rubruub vaen, ve naliŋi izala watooŋrau tsiau paavo to napaiti, ve nasuŋ pani toman lolog poia.
Pasaa, i igham mulin ghau pa pataŋani tsiau.

14 Tauvene saawe tau Yoova tamtamon tooni tilup zi pa suŋuuŋ,
yau aat nataghon saveeŋ tau nambua pani na, ve nagham uratoini ila matazi. b 
15 Yes tau lolozi isaghav Yoova ariaaŋ ve titaghon eez tooni na, i loolo igheen toozi kat.
Tauvene i irau ighita mateegh to toozi eta imin kaut sorok ne mako. c 
16 O Yoova, yau besooŋa tsio.
Nabesbees payo imin muuŋ tinaŋ ibesbees payo.
Muuŋ, naleep saghat imin tikau ghau pa ravraav. Eemon yo upoola payau, tauta aazne naleep poi.

17 Tauvene yau aat nagham watooŋrau payo, ve nasuŋ payo toman lolog poia, ve napait ghom.

18 Saawe tau Yoova tamtamon tooni tizala Yerusalem,
ve tilup zi pa suŋuuŋ iloŋ ila sirsiir to rumei tooni loolo,
yau aat nataghon saveeŋ mbuaaŋ tsiau tane, ve nagham uratoini ila matazi.
Aleluia, tapait Yoova!
Copyright information for `TUCT