aMbo 27:1, 118:6; Ro 8:31; Hib 13:6
bMk 3:6
cMbo 27:1, 118:6; Ro 8:31; Hib 13:6

Psalms 56

Suŋuuŋ to tamtamon tau inumeer Maaron

Mbouŋ to David

Mbouŋ tane iŋarui saawe tau yes Pilistia tikis David izi nugh Gat. Aliiŋa tauvene: ‘Mbuun tau ileep nugh malau ve ineneeŋ mon.’

O Maaron, yau besooŋa tsio. Lolom isaghatin ghau, ve uul ghau lak!
Pa koiagŋa tinanaan ghau ne.
Mboŋ ve mataaz, tamtamon tizuari zi tighe le titatan ghau.

Saawe isov, yes tau tiŋgalŋgal saveeŋ payau ne, tighamgham lilin ghau tighe tirav ghau namaat.
Yes tau tighamgham malmal payau ne, eval kat.
Maaron, yo Maaron Tiina Tau Uliiv Zimaronŋa Tisov.
Saawe tau roiŋ tiina igham ghau, yau aat nanumeer ghom.
Yau napakur Maaron pa saveeŋ mbuaaŋ tooni, ve naghur ila tooni ariaaŋ.
Irau naroi mako.
Pasaa, tamtamon to taan tapirizi igheen sindei, leso tivaghamun ghau? Mako. a 
Saveeŋ tsiau, ene poia. Eemon saawe isov, ta mboŋoozo ila le ravrav izi, koiagŋa titortoor aliŋag muul imin saveeŋ saghati.
Ve tiliil eez tighe le tivaghamun ghau.

Tilup zi ve tipapadeu pa laghooŋ tsiau,
ve tisasaŋan tighe tirav ghau namaat. b 
Maaron, puughu mindai ta upul zeran sasaghati tawe tileep? Uyat ŋgar toozi tawe lak!
Utotoi aatyavyav tsio pazi, ve utatan zi, leso tapirizi isov kat!
Yo uwatagh: Yau nabaad pataŋani naol ve nataŋtaŋ.
Eemon pataŋani tsiau isov, yo ubood zi ila rau tsio wa.
Ve naghe matag suuru paam, uwatoa ila yaa paatu tsio, ve ughuru igheen.
Leso matam iŋgalŋgal ŋgar ma pataŋani tau ivotvot payau ne.

Maaron, yau nawatagh: Yo uvolvool tsiau.
Tauvene saawe tau ighe nataŋ rarai ghom pa uleeŋ,
yo pale uul ghau, ve ugham koiagŋa titoor zi, ve tighau muul tila.
10 Tauvene yau napakur Maaron pa saveeŋ mbuaaŋ tooni, ve naghur ila tooni ariaaŋ. Irau naroi mako.
Pasaa, tamtamon to taan tapirizi igheen sindei, leso tivaghamun ghau? Mako. c 
12 Maaron, yau naghe nagham watooŋrau payo itaghon saveeŋ mbuaaŋ tsiau.
Pasaa, yo uul ghau ve ugham lolog poia kat.
Tauvene yau aat nagham watooŋrau, ve napait ghom pa poia tsio.

13 Pasaa, yo ugham mulin ghau pa mateegh, ve uul ghau le naliiv koiagŋa.
Tauta yes irau tigham ghau natap mako.
Yo ugham tauvene, leso naghilaal naghe yo uleep tomani ghau pa lepoogh ve laghooŋ tsiau, ve ghazooŋa tsio isul ghau ve naleep poi.
Copyright information for `TUCT