aRo 13:1+; 1Pe 2:13+
bEp 4:2; Pil 4:5; 2Tim 2:24+
cEp 2:1+; 1Pe 4:3
dYo 3:5
eRo 3:20+, 5:5; Ga 2:16; 2Tim 1:9
f1Tim 1:4; 2Tim 2:23
gMt 18:15+; Ro 16:17+; 1Tim 6:3+
hKol 4:7+
iMbaŋ 18:24+
jKol 1:10

Titus 3

Maaron igham poghani ghiit kat. Tauvene iit aat tataghon ŋgar poia

Upaburigin ŋgar to tamtamon muul, leso tileep ila yes daaba to gavman ve pooza toozi sambazi ve tilooŋ aliŋazi, ve tisaŋan pa ghamuuŋ uraat popoia ta naol ne. a 

Ve uŋgalsekin zi ughe tisinai tamtamon eta sov, ve tivazorai zi sov. Saawe isov, yes irau titatan tauzi, ve tigham ŋgar pa zetazŋa, ve titotoi ŋgar marowa ve ŋgar poia pa tamtamon tisov. b 

Pa muuŋ, iit paam takankaan pa Maaron ve taghamgham ŋgar imin borauŋa. Tazorzoor Maaron aliiŋa, ve taghur ila ŋgar karom naol tau ipaghau ghiit pa eez tooni. Saawe tana, iit tamin besooŋa pa ŋgar sasaghati naol to uliin tau loloon ighaar pani na. Ve mataan iŋgalŋgal ŋgar sasaghati naol pa tamtamon, ve taghurghur koi pa zetaanŋa tau lezi gabua katini na, ve tavaghuru koi pa tauun. c 

Eemon Maaron tau Uleeŋa toit na, loolo igheen toit kat ve ighe igham poghani ghiit. Saawe tau Krisi izilam taan, Maaron itotoi ŋgar tooni tawe ivot ighazooŋ, ve igham mulin ghiit. I igham ŋgar tana itaghon ŋgar duduuŋa eta tau iit taghamu ne mako. Mako kat. I loolo isaghatin ghiit ve ighe iuul ghiit. Tauta irughuuz ghiit gha taŋgalaaŋ ila i maata, ve Avuvu Patabuyaaŋ igham ghiit tamin paaghu. d 

Ila uraat to Uleeŋa toit Yesu Krisi, Maaron igham uleeŋ tiina pait, ve irei Avuvu Patabuyaaŋ irau ghiit. e 

Tauvene poia to Yesu Krisi, tauta igham ghiit taduduuŋ ila Maaron maata. Leso ezaan pa ghamuuŋ lepoogh poia ila to Maaron, ve taleep mataan yaryaare le alok. Lepoogh tawe, ta aazne taghurghur mataan pani. Saveeŋ ziiri tane, ene onoon mon. Irau taghur ila kat.

Ŋgar tau nasavia tane, yau naghe yo uyooz ariaaŋ pa votiaaŋni. Leso yes tau tighur ila to Maaron na, tipul tauzi kat pa ghamuuŋ uraat ve ŋgar popoia irau saawe. Ŋgar tauvene, ene paghuuna kat, ve irau iuul tamtamon tisov.

Eemon ŋgar to tavayau avoon pa saveeŋ soroksorok, ve avoon berberia pa sisiiŋ soroksorok itaghon pitiiŋ to yes Yuda, ve tavazorai ghiit pa tutuuŋ to yes Yuda na, yo uleep soghan pani. Pa ŋgar tauvene, ene irau iuul ghiit rigta mako, ve le anooŋa poia eta mako. f 

10 Isaav ighe tamtamon eta ireu lupuuŋ to Krisi, na usaav duduuŋ ila maata, ve utoova to upaduduuŋa. Usaav pani pai ee ma ru, ve ighe ilooŋ ghom mako, na upuli, ve uleep soghan pani. Pasaa, yo uwatagh: Tamtamon tauvene, ŋgar tooni ikau, ve isosor pa eez to Maaron. Ŋgar tau i ighamghamu na, ene ipaghazoŋaini ighe i isosor. g 

Paesiiŋ siriv to Paulus

12 Yau naghe nambaaŋ Atemas ma Tikikus ilat payo. Isaav ighe toozi eta ilat ivot, mako utoova to ulam tsiau rekia izi nugh Nikopolis. Pa saawe tau nugh isaghat ve yauŋa tiina ivot, yau aat naleep ta sewe le nugh poia muul. h 

13 Apolos yesuru Zenas tau iwatagh katin tutuuŋ to Rom na, uŋgin zi poi pa lepoogh toozi. Ve saawe tau tipaburigin laghooŋ toozi muul, na auul zi pa saa gabua tau timbool pani na. i 

14 Upaduduuŋ zetaanŋa ta sena, leso tighilaal tighe yes irau tileep sorok mako, ve tizuari zi pa ghamuuŋ uraat popoia maata maata. Yes irau tiuul tamtamon tau pataŋani tiina igham zi ve timbool. Leso titotoi anooŋa to ghuruuŋ ila toozi. j 

15 Zetaanŋa tau tilepleep tomani ghau ne, tisov tigham aaz poia toozi payo. Ve yes tau tighur ila to Krisi ve lolozi payei na, ugham avomai ve ugham aaz poia tsiei pazi.

Poia to Maaron izaa to yam asov. Onoon.

Copyright information for `TUCT