1 Samuel 10

Melele xa Sol bemei visali, Samuel nggur valit oel tei, e mitahi xat vatin. Di, miling hen xole e biteni mini bit, “Taxeak, Iahova bosei xouk tengan mei ulaxat moletin nan xil e usikoe xol xil ra elu nae xil.”

17 Dutou ni ngan ak, Samuel mikes viton mol-Isrel xil tengan mei lihisu mi Iahova e taon tahal Mispah. 18 Melele xa lamei vituei, biteni mi xil bitene, “Iahova, Hi na mol-Isrel xil, di biteni mi xamim bit, 'Inou kestang, nateleh rerat xamim ra tan tahal Isip e ra he xil. E melele xa kantri sav xil latepol ni te xeih mi xamim, inou nateleh rerat xamim ra he xil mun. 19 Inou nabe Hi namim, xa di nateh meulien e xamim ra longpangasien xil namim e melengien te xeih xil mun. E taxeak, xamim di musin lelaxatien navan e musis nou tengan nisa suv toto tova mi xamim. Bos tang, mei musoh pe metok usil vatimol xil namim xa mahulong tahal Isrel. Ti, museti xamim ihusil vatimol xati namim xa hokorong xa mustal munggo en.”

Di, Samuel milihi his vatimol xil e milihi his mol-Bensamin xil. Lapol ni mak ba vuma ... milihi his Sol. E melele xa laba tengan lalang vesi, lakameti di minggus tang pe ateli na moletin xil vengan ulin mikan.

24 Di, Samuel ba nggur Sol mei misoh pe met moletin xil e biteni mi xil bitene, “Moletin ak be ngan xa Iahova tehosei tengan ilaxat xamim. Moletin tovuol mun e xamim vaxoni xi.”

Di, moletin xil vus lakekei ni be nesao labit, “!Xi be suv toto namem, lelaxatien nan ihe tevei!”

Copyright information for `TVK