1 Samuel 9

Iahova Bosei Sol Tengan Mei Ihe Suv Toto na Mol-Isrel Xil

1 Samuel 9:1-2; 1 Samuel 15-17; 1 Samuel 10:1, 17-19, 24; 11:14-15

E vatimol xa mahulong na Bensamin, eilep tei da en xa holesok nan holu, hisen Kis. Tamen, hisen Apiel, xa be nat Seror, xa be nat Bekorat, xa be nat Afia. Horamue tei nan da xa hisen Sol. E Sol, xi be moletin tei xa mosav xil lapusi labit bos mili horam maxoe xil vus tahal Isrel vengan be tevei e valnaon bos xa bos.

15 Vatei, Sol ba tengan vahe taon tahal Ramah. E diamu ni ngan xa bit ti vamei, Iahova testal mi Samuel e tehit, 16 “Visuvong, e maxale, inou nisil moletin tei imei visaluk xa be tei e vatimol xa mahulong na Bensamin. Xi iaxa, utah oel xat vatin tengan ipisen ni xa xi iaxa mei ilaxat moletin navan xil tahal Isrel. Xi iteh meulien e xil ra he mol-Filistia xil vengan xa inou, natepus longpangasien nae xil e natelong tangen nae xil.”

17 E melele xa Samuel miketeh pus Sol, Iahova biteni mini bit, “Moletin xa di natehiteni minuk, iaxai vari. Xi iaxa ilaxat moletin navan xil.”

Copyright information for `TVK