Daniel 2

48 Suv toto Nebukanesa pet rat Daniel mei be vat na eilep sav xil nan e misa sanien xil xa bos pupu mini. Di, milingi milaxat provins xa mahulong tahal Babilon. 49 E melele xa Daniel misis suv toto ni, xi maen lelaxatien te provins tahal Babilon de he Sadrak, Misak e Abednego. E Daniel, xi dit pol sangas visal suv toto e nim man.

Copyright information for `TVK