Ecclesiastes 11

Selxatien mi Maxoe Xil Tengan Linapurun Melengien Nae Xil Ti

Eklisiastes 11:9-10; 12:1-5, 7

Maxoe xil, muhesi xamim e melele xa mube maxoe tamu.
Reitin, xamim mulonge ihos tang e melengien xil xa mudi en.
Bos tang tengan mupol ni naha xa nenemien namim da en
e muhusil suse xil xa mupusi mubit bos.
E munem xati
xa Hi ilepis xamim ve holesok xil ak.
10 Munamaen ni nenexoen ti napurun xamim
mu pangasien xil te vemim nasikoe xol xamim,
vengan xa nenemien namim e vemim xa nggeih mun
be neta votei tei tang.
Copyright information for `TVK