Ecclesiastes 5

Selxatien Usil Rin te Mani

Eklisiastes 5:10-15

10 Xosxa iem bei pupu ni mani,
ma vehakut ukameti xa mani nam tapin ti.
E xosxa iem bei oleh holesok nam vahe holu,
ma upusi xa osakras oleh vuol ni naha xa di iem bei.
Sexien ak mun mei ihe neta sav tang.
11 Vengan xa melele xa holesok nam holu,
ngan xil xa langganien nggo hem mun mei lihe holu.
?Holesok nam xil itutou ni xouk itep?
!Holesok xil ak be te pusien tang!
12 Moletin xil xa di lapol del he xil, neta sav xa anien ae di mu tovuol,
xil di lapat kuhi tang e vongien.
E ngan xil xa holesok nae holu,
di latapat kuhi ti ve nenexoen.
13 Ngan ak be neta tei xa napusi misa pupu e ut etan:

Moletin xil di lapurun xil mun tang
vengan xa di laling soson holesok nae xil.
14 Di, latemanin, e neta tei mistal
xa misak ni holesok nae xil mikesae ra xil.
Ma dutou ni, neta tovuol mun
tengan lasa ni vatutou ni horamue nae xil.
15 Melele xa lapes rohon ni tuvava tei,
xi mika hon tang bemei.
Ma e sexien mun tak, melele xa imat,
ika hon mun tang iha.
Mak, ma vetin nae xil
mei ihe neta sav tang.
Copyright information for `TVK