Genesis 13

Lot xa nggusil Ebram, xi mun holesok nan holu pupu, vengan xa xi teha tetel atou nan, atuli nalu xalu, moletin te polien nan xil, e sipsip, buluk, e nani san xil mun. E vengan xa vongoro xil sa Lot e Ebram labe holu pupu, misak ni husmunae ae tapin ti tengan lati vituei.

Ve rin ak, Ebram biteni mi Lot bit, “Bos tengan raliseti ralu e rute ak. Xouk uhit rute tova xa xouk iem bei, e inou, ha nite rute sav.”

10 Ma Lot miketeh mikapis e ut xil, e pus motan xa mahulong sangas visal Oeisal Sodan ba duxoh metimal tahal Soar. Xi pus rute ak bos nggoni Naho tahal Iden xa Iahova telihi, mu nggoni tan tahal Isip xa Oeisal Nael da en. (E melele nen ak, Iahova tenamu len taon xalu ti mu tahal Sodom e Komorah.) 11 Misak ni Lot nggur rute xil vus xa be motan sangas visal Oeisal Sodan mei be nan kestang. Ve rin ak, xalu lutasil e rute ak, ma Lot mea be ist del ngenen xil. 12 Reitin, Ebram, xi da kat tang e ut Kenan, e Lot ba mikili ni horao man xil sangas visal Sodom, taon tei e xil xa de motan sangas visal Oeisal Sodan. 13 E moletin xil tahal rute ak lapol mikavui e tesaen nae xil holu pupu pe met Iahova.

14 Melele xa Lot be reling Ebram, Iahova biteni mi Ebram bit, “E ut xa oda en, uketeh ikapis e ut xil vus. 15 Ut xil vus ak xa di opusi, nisa ni minuk itel vatimol xil xa listal lixo xouk. Ihe namim kestang vehakut. 16 Vatimol nam xil xa nisa ni minuk lihe holu xa lihe holu. Ixoni ngan xa moletin misakras vavuli saxut tan xil vus te ut etan, xi isakras mun vavuli sein vatimol nam xil. 17 Taxeak, utamea ukakao ha upus tan xil vus ak vengan xa inou nisa xil vus ihe nam.” 18 Misak ni Ebram mea del ngenen xil, laba vuma ... laduxoh ut Hibron. Ma di lapol ni horao mae xil e ut xa lakesi ni 'Mamre', sangas visal vatiei xil xa mahulong xa be te nousav. E rute ak, Ebram mileh hat xil xa latellep e pol ni hor te sanien ni tengan imot mi Iahova en.

Copyright information for `TVK