Genesis 16

Huram holu mei mitavi, e Serae xa be atou na Ebram, tahur ti vari tuvava nalu. Ma xi nggur slev tei xa be ate-Isip, hisen Hakar, e dela ba pus moletin nan. E Serae biteni mi Ebram bit, “Iahova pol ni nou nasakras namur tuvava. Ve rin ak, xouk uhur slev navan ha upat itela. Xos nikila nihur tuvava tova ixo xi ihe horamue naralu.” Melele xa Ebram milonge, maen ni. Misak ni, Serae misa Hakar mini e xi ngguri. Sexien ak testal e melele xa lateti e ut Kenan huram tehe he xalu (10).

15 Aveti vahis mei mitavi, e Hakar nggur horamue na Ebram, e xi miling hisen be 'Ismael' xa koute teni be 'Hi di miteong'. 16 E melele nen ak, Ebram, huram nan be hanutap hat e tei he sav mun (86).

Copyright information for `TVK