Genesis 46

Siekob Be Hal Isip Del Vatimol Nan Xil e Hi Pol ni Xil Mei Labe Holu

Senesis 46:1-7, 28-30; 47:27-28

Misak ni Siekob mileh ngenen xil e ba ladi Bersiba diamu. E rute nen ak, xi misa sanien eo xil mi Hi xa tamen Aesak di temot mini. E vongien, Hi misepin mini nggo metuveen tei bit, “!Siekob! !Siekob!”

Ma Siekob bit, “O-o, inou iaxale.”

“Inou Hi xa tamom di temot mini. Ulum nakan ti tengan ha uhe hal Isip. Vengan e rute ak, inou nipol ni vatimol nam xil mei lihe kantri tei xa eilep. Inou niha itelak e nisikoe xolok e suse nam tengan ha uti e hal Isip. Itutou ni, inou nileh rilomun ni vatimol nam xil limei inggak. E melele xa umat, Siosep iaxa ite visaluk e ipis xol tenbom.”

Melele xa Siekob mea reling ut Bersiba, horamue nan xil lalingi del horamue e atou nae xil e kat xil xa mahulong xa hos xil lalihi xa suv toto tahal Isip temaen ni mi xil. Xil lateleh vongoro sae xil e holesok nae xil mun xa latelehi e melele xa lateti e kantri tahal Kenan. Siekob be hal Isip del vatimol xil vus nan. Reitin, ba del xat natneli xil, natnahin xil, havneli xil del havnahin xil mun.

28 Siekob misil Sudah diamu ba tengan ihiteni mi Siosep mei ihisu mini e tan tahal Kosen. Melele xa laduxoh rute ak, 29 Siosep but be kat te hos e miloh be ut Kosen tengan vahisu mi tamen. Melele xa mei lubisu, xalu lupo xat xalu e Siosep midang be nousav. 30 Siekob biteni mini bit, “Xos vahit namat xosali, inou namat vatel tomat, vengan napusuk mun ni metok xa xouk omeul li tang oda.”

Copyright information for `TVK