Genesis 49

“Sudah, tumali xil lipet rat hisom.
Xouk uhas tan ni ngan xil xa livae itelak, e tumali xil ti limot minuk.
Sudah, xouk oggoni laeon xa bas vin vuran tei e di ngga ni.
Di, dilomun be voninen, de momal ni xi e pat. E misakras moletin tova vahe visali.
10 Xeihen te lelaxatien na suv toto xil iti e hem itel vatimol nam xil vehakut.
Moletin te kantri sav xil mei limerere ni xouk, lilong xatuk e ti lisa sanien nae xil minuk.”

33 Melele xa Siekob misa kor ni sepinien nan xil mi horamue nan xil, mide momal ni xi e vet man, di, mat.

Copyright information for `TVK