Genesis 50

Maten na Siosep

Senesis 50:22-26

22 Siosep da del xat mol-Isrel xil e hal Isip ba duxoh melele xa huram nan duxol handred tei e he xalu mun (110). 23 E melele xa temeul tamu, xi tepus horamue na Efrem xil e havneli xil mun. Xi tepus horamue xil na Makir xa be nat Manase, e teleh rat xil mei latehe nan. 24 Xi biteni mi tuneli xil bit, “Navehi ti nimat. E nakila xa Hi ilaxat kuh xamim, e vatova, xi ileh rat xamim ra tan ak. Itel xamim muhe tan xa xi tehit xati mi Ebraham, Aesak e Siekob.” 25 Di, Siosep misis xil tengan lipol ni hitxatien tova itela bit, “Muhit xati minou xa melele xa Hi itiamu ni xamim muhe tan ak, muleh xat siuk xil itel xat xamim e ha mutihin ni en.”

26 Tave nousav ti, Siosep mat. E huram nan tehe handred tei e he xalu mun (110). Usil sexien na mol-Isip xil, lateserep kuh tenben tengan navo ti e latelingi tepat tete bokis te maten.

Copyright information for `TVK