Jeremiah 29

10 Ngan ak be sepinien na Iahova xa bit, “Melele xa xamim muti pe he mol-Babilon xil ha ituxoh huram hanutap tol e hexalu mun (70), nihat nipus xamim e nipol ihusil hitxatien xa natepol ni tetel xamim tengan nileh rilomun ni xamim mumei e tan ak. 11 Reitin mak, inou, Iahova, nanem xat holesok xil xa naling xati tengan mei istal mi xamim. Nateling xati xa mupus hosien e nave longpangasien ti. Reitin, holesok hos xil xa nateling xati tengan mei istal e meulien namim, isak ni munem usili itel sien. 12 E melele nen ak, xamim mukei imei minou e mumei musis minou, e inou, niteong ni sisen namim. 13 Io, melele xa mulang ves nou, ma mukamet nou, xosxa mulang ves nou itel meulien tevi namim. 14 Reitin, nimaen xamim mukamet nou, e inou, Iahova, nisa rilomun ni naha xa tekesae ra xamim. Inou nileh rilomun ni xamim mumei ra kantri xil e rute xil vus xa natehol rerat xamim ba muteti en. Ti, nileh rilomun ni xamim mumei muti e tan xa natesi rerat xamim rani. Inou, Iahova iaxa di nasepin xiak.”

Copyright information for `TVK