Job 21

Siob Misa Rilomun ni Sepinien mi Timue Nan Xatel

Siob 21:1-2, 27-28, 34; 22:1-2, 4-5, 10-11; 23:1-7; 27:2-6

Di, Siob bit rilomun ni mi xatel bit,

“Mutiteong kuhi ni naha xa nihiteni.
Xosxa iemitel ihei tengan mutopol ni nou nalonge vahos,
ma mutisa vurangemitel tang minou.

!Mutiketeh mutipus nou!
!Isak ni lemitel imulul e iemitel ivon!
Melele xa di nanem usil naha xa tepangei nou,
leok xalu mulul e nanexo tova tang.
?Veneh vari ma moletin tesa xil ladi bos tang?
?Veneh ma mei labe momatu kuhi e di lapus hosien e meulien nae?

13 Io, vehakut e meulien nae di lapus hosien,
e lamat del tomat.
14 Moletin tesa xil labiteni mi Hi labit,
'!Uling xamem muti nga tasemem!
Iemem ti tavei makil suse nam xil.
15 ?Hi be visi iaxa ti mumot mini?
?Naha vari iaxa muhuri ixo en xosxa ti musis mini?'

17 “?Vilieh vari iaxa di mapus Hi di nggui vin laet te meulien na moletin xil xa lamak?
?Vilieh vari iaxa di labisu ni melengien xil te xeih?
?Vilieh vari iaxa Hi en di nggat xil e di misa pangasien mi xil?
!Xir ratapus ti vari!

23 Moletin tei, xi di pus hosien del tomat e meulien nan.
24 Xi ven bos dat mak duxoh melele xa mat.
25 E moletin tei mun, sien tovuol vari e meulien nan.
E melengien xil vus nan, xi di pus pangasien duxol melele xa mat.
26 E hoxalite te meulien nalu pipin tang.
Melele xa lumat, ladihin xalu, e ui xil langga vuol ni tiei nalu.

34 ?E xamitel, mutobit mutopol ni nou nalonge vahos
ni sepinien xil namitel xa be neta sav tang?
!E-e! !Sepinien xil vus xa muttesa ni minou
be te luvosen tang!”
Copyright information for `TVK