Joshua 24

Mol-Isrel Xil Lapol ni Hitxatien te Xeih Tei del Hi e hal Sekem

Sosua 24:1-3, 13-18

Sosua mikes viton vatimol xil vus na mol-Isrel xil tengan limei visali e hal Sekem. Xi misilasil mi eilep xil tengan limei pe met Hi: elda xil, vat na moletin xil, moletin xil te lepisien, e vat xil na moletin te vaeen xil mun. Melele xa xil vus mei ladi vituei, Sosua biteni mi moletin xil bit, “Iahova, Hi na mol-Isrel xil, di biteni mak bit, 'Tetiamu tamu nousav, avu namim xil lateti e kantri tahal Mesopotemia xa tete rin sav te Oeisal Upretis. E melele xa lateti en, di latemot mi hi sav xil. Tei e avu namim xil ak, hisen Terah, tame Ebraham xal Nahor. Di, natehur Ebraham xa tehe avu namim ra tan e rin sav te Oeisal Upretis. Di, natetela teha tetuxoh tan tahal Kenan. Di, natesa natneli mini, hisen Aesak, xa vatimol xil na Ebraham latestal latexo en.

13 'Inou natesa tan e taon xil xa tellep mi xamim. E xosali, xamim mudi bos e nim xil e taon xa mutnapol ni ti, e di mungga huit grep e huit olip xa nggo tan xa mutnalih ti neta en.'”

14 Sosua biteni mun mi xil bitene, “Taxeak xa iha, muhusil xat Iahova itel eheien namim e mumot mini vehakut. Mustokovein hi savsav xil xa avu namim xil tetiamu di latemot mi xil e kantri tahal Mesopotemia e Isip. Reitin, muhusil xat Iahova e mumot mini kestang. 15 Xosxa iemim ti navei muhusil Iahova, xosali, muhit rati xa ti muhusil xat naha: hi xil xa avu namim xil tetiamu latemot mi xil e kantri tahal Mesopotemia; mu hi xil na mol-Amor xil xa mudi e tan nae xosali. !Reitin, muhit rati xa ti muhusil hi eah! E rin navan e rin na ngan navan xil, xamem muhusil xat Iahova e mumot mini kestang.”

16 Di, moletin xil labit rilomun ni mini labit, “!Xamem masakras vari tang mastokovein Iahova tengan mamot mi hi savsav xil! 17 Vengan xa Iahova, Hi namem, xi teleh rat xamem tetel tamemem xil ra he mol-Isip xil, rute xa matehe slev xil en. Xamem matepus merekel xil xa xi di tepol ni. E rute xil vus xa maba en e kantri xil xa maka pasi, xi tesikoe xol xamem. 18 Melele xa di matemei e tan ak, matepus xati ni metemem xa Iahova tehol rerat mol-Amor xil vus e vanut moletin sav xil mun xa lateti en tengan xamem muti e vonine. Misak ni xamem mun muhusil xat Iahova e mumot mini kestang vengan xa xi be Hi namem.”

Copyright information for `TVK