Numbers 13

Mosis Misil Moletin te Luvoluven Laba Lapus Ut Kenan

Namba 13:1-3, 17-21, 25-33

Iahova biteni mi Mosis bit, “Ha uhosei kekes ni eilep tei ixo vatimol xil vus xa labe lu e le tei (12) na mol-Isrel xil tengan lile xus ha lipus ut xil vus tahal Kenan xa nisa ni mi xamim.” Misak ni, Mosis milong xat rae Iahova e bosei eilep lu e le tei (12) ra vatimol xil na mol-Isrel xil. Di, misil xil ra uruvuol tahal Paran, labe ut Kenan.

17 Melele xa Mosis misil rerat xil, xi biteni mi xil bit, “Mukakao muhur xoteh kantri tahal Kenan, ti, muketeh ikapis e vathu nen xil xa di e rin. 18 Mule pis ut xil ak. ?Rute ak midep? ?Moletin nen xil labe holu midep? ?Xil langgeih mu lamerou tang? 19 ?Mupus ti xa ut ak bos mu misa tang? ?Vioh mikapis xol taon nae xil mu takapis xole ti? 20 ?E midep e tan ak? ?Tan ak bos tepol ni mu tavos ti? ?Vatiei xil labe holu, mu latave holu ti? Nenesien namem di e xamim xa muha, e melele xa mutilomun mumei, muleh ti huiei xil te tan ak itel xat xamim.” (E melele nen ak, huit grep xil men.) 21 Ma moletin xil ak laba lale xuxus ni rute xil vus e kantri tahal Kenan: uruvuol tahal Saen xa de e rin xa be saot, e ba laduxoh ut Rehob, sangas visal ut Hamat, xa di rin xa be not.

25 Melengien hanutap lu (40) iaxa moletin te luvoluven xil ak lakakao ba lapus vuol ni kantri tahal Kenan. Di, ladilomun 26 ba lapus Mosis, Eron, e mol-Isrel xil vus xa di lasotil xil e uruvuol tahal Paran. Melele xa ladilomun, xil labit rerat holesok xil xa latepusi e lapisen huiei xil xa latelehi. 27 Xil labiteni mi Mosis labit, “Xamem mapus rute ak bos xa bos, e tan teni polu ni hosien. E huiei teni xil xiak. 28 E mapusi xa moletin xil xa ladi en langgeih pupu. Taon nae xil latellep, e vioh teni xil mun xa lakapis xol xil langgeih xa langgeih. E ngan xa misa mak mu, mapus rut moletin xil xa ladi en xa latexo vatimol na Anak, xil latepiei xa latepiei. 29 Mol-Amalek xil ladi e rin xa be saot, e mol-Hit xil, mol-Sebus xil, del mol-Amor xil ladi e vathu xil. E mol-Kenan xil ladi sangas visal tas e ut xil xa di seri Oeisal Sodan.”

30 E Kelep bemei visal Mosis pe met moletin xil, e misak tengan vasak ni moletin xil latit votei ma bit, “!Rava vari, va ravur rute ak! !Vengan xa rakila ramu len xil tang!”

31 E ngan ti sav xil xa tehe xil mi Kelep lateha labit, “!Rasakras! Xir rataxeih ti tengan ravas xil. Moletin xil te rute ak langgeih lali xir.” 32 Misak ni lapol ni sepinien te luvosen mikapis mi mol-Isrel xil usil ut xa ba latepusi e misak ni nenemien nae mot. Xil labiteni labit, “Moletin xil xa ladi rute ak di lalel votei. E ngan xil vus xa ladi en latepiei xa latepiei. 33 Reitin, mapus ngan xil xa langgo vatimol na Navil xa vexil tellep, e manemi xa xamem mabe tereli tang manggoni titin xil.
13.33sepinien xati nen bitkelmenamen
E xil mun lapus xamem mak tang.”

Copyright information for `TVK