Psalms 115

Hi Tei Takes xa be Reitin

Iahova, xamem matapin ti tengan mosav xil lasa merereen mi xamem. !E-e!
Mi xouk kestang musa merereen,
vengan xa vehakut di opisen eheien nam mi xamem
e di opol sein naha xa otehit xati.

Moletin xil te ut sav xil linasis xamem ti linavit,
“?Hi namim da xave?”
Vengan xa Hi namem de ut nesao
e xi di pol ni neta eah xa bit vapol ni.
E hi nae xil, xil di lapol xil ni silva e gol;
xil di lapol ni xil nggo he tang.
Hi nae xil,
valonge di, e lasakras lasepin ni;
mete di, e lasakras lapus neta ni.
Vurange di, e lasakras lalongeong ni;
vulkusi di, e lasakras lapongpongos ni.
He xil di, e lasakras laduxol kil neta ni;
le xil di, e lasakras lakakao ni.
Hi nae xil ladit votei tang.
Ngan xil xa di lapol ni hi xil ak, e ngan xil xa laneket e xil,
bos xa xil limei lixoni nanao nae xil tang.

Mol-Isrel xil, bos xa muling nenesien namim iti Hi,
vengan xa di dutou ni xamim e di miketeh xol xamim.
10 Pris xil na Hi, bos xa muling nenesien namim iti Hi,
vengan xa xi di dutou ni xamim e di miketeh xol xamim.
11 Xamim vus xa di mumerere ni Hi, bos xa muling nenesien namim iti en,
vengan xa xi di dutou ni xamim e di miketeh xol xamim.
12 Hi di minem xat xir e ituxol xat xir.
Reitin, ituxol xat moletin xil tahal Isrel,
xi ituxol xat pris xil na Hi.
13 Ngan xil xa di lamerere ni,
xi ituxol xat xil vus ipin tang,
ngan xil xa latellep e movotei xil.

14 Bos xa Hi isak ni xamim muleh tuvava xil,
e isa ni mun mi havneli namim xil.
15 Bos xa Hi xa tepol ni ut nesao e ut etan,
xi vari iaxa isa tuxolxatien nan mi xamim.

16 Ut nesao be na Iahova kestang,
e ut etan, xi telingi e he xir moletin.
17 Ngan xil xa lalel ngamu lasakras lapet rat hisen.
Reitin, xil xa ladi von maten ladit votei tang.
18 E xir xa rameul radi,
risa memesien mini, xosali e vehakut.

!Mak, ma bos xa ripet rat his Hi!
Copyright information for `TVK