Psalms 138

Iahova Be Eilep Mak Mu Mili Holesok Sav Xil

Suv toto Deved tetisi

O Iahova, inou nipet ratuk itel meulien tevi navan.
E pe met hi sav xil, nikikei ni memesien ihat minuk.
Inou nitingeiril nihe tan e niketeh imal ni Nim Eo nam.
Nipet rat Hisom ve eheien nam e vengan xa di opol vuol ni hitxatien nam xil.
Io, nipet ratuk vengan xa otepisen ni
xa Hisom e sepinien nam be eilep mak mu mili holesok sav xil.
Melele vari xa di natekei tehat minuk,
xouk oteteong ni nou e otesa tutouen minou.
Otehur rat ulikanen ra nou
e otesa xeihen minou.

O Iahova, suv toto xil vus e ut etan ti lipet ratuk
vengan xa latelong sepinien xil nam.
Xil likikei usil sexien hos nam xil,
vengan xa xeihen nam, Iahova, be eilep pupu.

Neta sav xa xouk, Iahova, ode ut nesao,
e otamet oketeh bos e ngan xil xa nenemien nae be tan.
E ngan xil xa labe valkoai,
xouk okil sein sexien nae xil e oda nga sotin ra xil.
Tave ti neta xa di napus holesok xil xa nggeih mikapis xol nou,
xouk osikoe xol nou.
Neta sav xa elu navan xil iexil nggat nou,
xouk opol ni nggeih ba xat xil e oteh meulien navan.
Holesok xil xa oteling xati tengan istal e meulien navan,
xouk upol sein ni.
Onastokovein holesok xil ti xa di opol ni e meulien navan li.
Upol ni imak Iahova, ve eheien nam ita vehakut.

Copyright information for `TVK