Psalms 145

Sisien te Memesien Ba mi Iahova

Suv toto Deved tetisi

Xouk obe Hi navan e suv toto te meulien navan.
Namerere ni xouk e nipet rat Hisom vehakut.
E melengien xil vus, nimesuk,
e ti nimerere ni Hisom nihi tang.

Iahova, xouk obe eilep mak mu mili, e momal tang tengan ti nisa memesien iha minuk.
Xouk obe himetu pupu e moletin ti misakras vakil sein xeihen nam.
Naha xa di opol ni mi moletin xil, xil lihithiteni mi horamue nae xil.
Io, xil lisep usil sexien nam xil xa latellep pupu.
Xil ti lisep usil miehen e sexien nam xil xa tellep,
e inou ti ninem usil polien nam xil xa bos pupu.
Xil lihit usil xeihen xa otepisen ni texo polien nam xil xa mahulong,
e inou ti nihit rat sexien nam xil xa latellep.
Hosien nam xa himetu, isak ni xil limaal e lihit usili mi mosav xil,
e ti likikei usil momalen nam itel sien.

Iahova, eheien nam mahulong e di opisen esaeen mi moletin xil.
Xouk osakras iem vakat vatemanon, e opolu ni eheien.
Iahova, obos mi moletin xil vus,
e di opisen esaeen mi moletin xil xa otepeas ni xil.
10 O Iahova, holesok xil vus xa otepol ni, xil ti lisa memesien ihat minuk.
E ngan xil xa langgusiluk, ti lipet rat Hisom.
11 Xil lisep usil lelaxatien nam xa eilep pupu,
e lihit usil xeihen nam.
12 Xil lipol ni imak tengan moletin xil vus mei likil sexien xil xa di pisen xeihen nam.
Io, xil likila sung xa lelaxatien nam himetu mak mu mili.
13 Lelaxatien nam iti vehakut,
e uhe suv toto na moletin xil vus ha vuma ... navus ti.

Iahova, xouk di opol sen hitxatien nam xil,
e di opisen eheien nam nggo sexien xil nam.
14 Iahova, xouk di odutou ni ngan xil xa lakameti nggeih e meulien nae,
e di odal rat ngan xil xa di lakiri.
15 Mete moletin xil dit laketeh ba ni xouk ve lelaxatien nam,
e xouk, di osa anien mi xil e melele xa momal.
16 Holesok xil vus xa di lameul e ut etan,
naha xa iexil bei, xouk di osa ni mi xil nggo hem.

17 O Iahova, sexien nam xil momal tevi.
e polien xil nam di pisen eheien nam.
18 Xouk odat sangas visal ngan xil xa lasis bat minuk,
io, mi ngan xil xa lasis minuk nggo tine.
19 Ngan xil xa lamerere ni xouk, di osa naha xa iexil bei.
Xouk di olong keien nae e mei oteh meulien e xil.
20 Iahova, xouk di olaxat kuh ngan xil xa di iexil bei xouk,
e mi ngan xil xa lapol misa, ti uhu lelen xil.

21 Vehakut, ti nimesuk, Iahova.
Holesok xil vus e ut etan, ti lipet rat Hisom nihi tang.
Copyright information for `TVK