Psalms 5

Hi Suv di misikoe xol ngan xil xa kakaoen nae momal

Suv toto Deved iaxa tetisi

O Iahova, uteong kuhi li ni sepinien navan,
e uteong ni pangasien navan li.
O Hi, obe Suv Toto navan li.
Uteong ni tangen xil navan ve tutouen,
vengan di nasis minuk kestang.
O Iahova, e makoe roroh xil,
di oteong ni raeok.
Melele xa eai mistal, di nadak kesuk ve rin navan,
e di nadatil huit sisen navan.

Xouk obe Hi xa otavesi xouk ti ve sexien tesa xil,
e otamae ni moletin tesa xil ti tengan lamei visal xouk.
Ngan xil xa di lasep koai lasakras lasoh pe metom.
E di oketeh misa ni ngan xil xa kakaoen nae tamal ti.
Xouk di opangei meulien na ngan xil xa di laluvos.
Xouk, Iahova, iem minggat ngan xil xa di labae e di laluvos vehakut.

E vengan xa eheien nam mahulong pupu e misakras vavus,
inou nakila nihe Nim Eo nam.
Ti nitingeiril minuk imal ni rute xa Nim Eo nam da en,
e ti nipet rat hisom itel merereen.
O Iahova, moletin holu laketeh misa ni nou.
Ma utel nou e suse te momalen e upisen suse xa iem bei tengan nihusili.

Ngan xil xa di laketeh misa ni nou,
tinexil polu ni nenemien te hu lelen holesok xil en.
Nasakras naling nenesien navan vate xil,
vengan sepinien nae nggoni voh xil
xa di lalihi nenemien na moletin xil nggo en tengan mei lavas vin xil.
10 O Hi, ulepis moletin xil ak,
e usa pangasien mi xil ve naha xa di lapol ni.
Holesok xil xa misa xa labit lipol ni mi mosav xil,
uhilesi mei ihe ae mun tang.
Usil rerat xil lihe relinguk ve tesaen xil xa latepol ni teha xatuk,
e vengan xa xil di lasin lelaxatien nam.

11 E ngan xil xa di langgus pe hem e melengien xil te xeih,
xil lihesi xil e likikei itel sien.
Usikoe xol ngan xil xa eheien nae di e xouk,
tengan lipet rat hisom.
12 O Iahova, tuxolxatien nam iti mi ngan xil xa kakaoen nae momal.
Eheien nam isikoe xol xil ixoni eivae tei.
Copyright information for `TVK