Psalms 8

Hi miling holesok xil vus e ut etan ladi pe he moletin xil

Suv toto Deved iaxa tetisi

!O Iahova, hisom be eilep mak mu mili his savsav xil e ut etan!
E minehinen te xeihen nam mileluv xol ut nesao.
Memesien ihat minuk
ixo horamue e tuvava xil.
E melele xa elu nam xil lilonge, litit votei,
e ngan xil xa labit lavae vatelak, meulien nae ivus.

Melele xa napus tilang hat xa otepol ni,
e naketeh be nesao napus aveti e hitu xil xa oteling xil ladi e vonine,
nanem usil moletin xil tang te ut etan.
?Veneh ma di onem usil xil?
?Veneh ma di olaxat kuh xil?

Xouk otepol ni moletin xil labe tellep lali holesok sav xil,
e otesa xeihen e merereen mi xil.
Xouk tasom Hi, obe eilep mak mu mili xil.
Oteling holesok xil vus xa otepol ni di pe he moletin xil.
Io, otepol ni xil mei labe vat xil te holesok xil ngasen te ut etan.
Lali sipsip, buluk, e vongoro xil vus xa ladi e tan.
Lali tuman xil xa di langga e tilang hat.
E lali meseo xil e holesok sav xil vus xa ladi e tas.

!O Iahova, hisom be eilep mak mu mili his savsav xil e ut etan!
Copyright information for `TVK