Psalms 97

Iahova Iaxa be Suv Toto

!Iahova be Suv Toto!
Xamim vus te ut etan, muhesi xamim.
Xamim xa mudi e aelan xil, mumaal.
Xi milaxat moletin xil del sexien xa momal e di milepis xil nggusil momalen nan.
Momah xil xa metel e maluxoluk pupu lakapis xole.
Melele xa di bemei, upang diamu ni,
e di ngga len elu nan xil e rin xil vus.
Xi pol ni an milangas e ut xil vus te ut etan,
e ngan xil xa ladi en lapusi, e lexil mulul.
Melele xa Iahova xa be Suv te holesok xil te ut etan di bemei,
vathu xil di lakiri lel e mei labe motan.

Holesok xil xa ladi e tilang hat di labithiteni xa Hi momal
e moletin xil vus lapus kila xa xi be eilep.
Ngan xil xa di lasep koai ve nanao nae xil xa be neta sav tang e di lamot mi xil, xil mei lihe unoun,
vengan hi savsav xil vus mei ti limot mi Hi Suv.

O Hi Suv, vengan xa di olepis moletin xil e rin xil xa momal,
moletin xil xa ladi Vathu Saeon ti limaal,
e ngan xil xa ladi e metimal xil tahal Sudah, xil lihesi xil.
Xouk, Iahova, obe eilep mak mu oli holesok xil vus te ut etan,
e obe nesao mak mu oli hi savsav xil.

10 Iahova, eheien nan di e ngan xil xa iexil mikat tesaen.
Xi di misikoe xol meulien na ngan xil xa di langgusil xati,
e miteh meulien e xil ra he moletin tesa xil.
11 Miehen nan di mileluv xol ngan xil xa lamal pe meten,
e xi di misa sien mi ngan xil xa lamese.
12 Xamim xa mumal, muhesi xamim ve Iahova xa be eo,
e musa memesien mini.
Copyright information for `TVK