3 John 1

Ang matanda, kay Gayo na minamahal, na aking iniibig sa katotohanan.
Copyright information for TagAngBiblia