Jude 1

Yau Jude on Iesu Keriso an agirotin a yau on James tain orot—Yau on fef agagayam omi sabu aurim iyabon God iyoyorem on, omi on God Tamat inuaboim a omi on Iesu Keriso erufafarem:

Copyright information for `UBR