1 John 4

Áánûqtuni árain-aagogaraq waátâgaraq.

tíkái-kayukao, íma máqten-aagokaqa tirummá áméro. maqmá aóna-aona umá aonáiyana Áánûqtunopake kéi-nare. netuqyaammá kaaqaari-áíkáráq-wáyúkámá maa-márábímmá uréire kéoe. táí-aagoma yirunóbáqá máitana mipíké táí-aimma kéiye. miráuma aágoma Áánûqtunopakenabiyaa maqmá aóna-aono oro. maamin-áágómá téna “Îtu Káríqtoma aúgaraq-naqa aúkéna Áánûqtunopake kukáiye” ténama wemá Áánûqtunopake kéiye. ááqibo maamin-áágómá téna “Îtu Káríqtoma aúgaraq-naqa aúkéna Áánûqtunopake íkukaiye” ténama wemá waátâe. Áánûqtunopake íirena wemá Îtu Káríqtoni anómma webó-nákónôpake kéiye. minnáyaba “keráwáqá atéráaro” téq timá tímikaunaae. “Îtu Kárîqtoni webó-náqá yíniye” tiráunama áqa ya máiye. pááqya-noiyapo, keráwáqá Áánûqtu matíkaraipoaq wenáráabiti mááe. keráwápí mái-nakoma uyátá-maqma maa-márábí-náqá máipoana keráwáqá maamin-táí-áágómá yemmá uyátámakuraae. yemá Îtu Káríqtoni webó-wáyúkámá maa-márágóní waayúkamoe. maa-máráqóní waayúkama máapoata yeráwáqá aamá temmá maa-márágóní waayúkama kéitaae. ááqibo ketáámá Áánûqtu matíkaraipoaqtaa wenáráabiti máunatae. náayubi Áánûqtumma aónaa-kayukama ketááí táama kéitaae. aanibo náayubi Áánûqtuma íma maqyíkárai-kayukama ketááí táama íkeitaae. miráítaqtaa káonaunatae. móra-nakoma árain-aagogaraq-narabi kaaqaari-áágógáráq-nárábiyo.

Áánûqtuma akaí-yátáákón áaine.

tíkái-kayukao, ketáámá weqtábá kákaina weqtábá kákaina ónátae. akaí-yátááqá Áánûqtunopake kéiye. náawabi káqowaqtaba ákáin-nakoma wemmá Áánûqtu marákáitana Áánûqtumma káonaiye. Áánûqtuma akaí-yátáákón áaimma máipoana náawabi káqowaqtaba íakaina-nakoma Áánûqtumma íkáonaiye. kímora wenáanikomma maa-márábí timákaitana aúgen-auwaraimma keqtááyábá mayaígáae téna kukáiye. 10 ketáá káonaunatae. áraimma akaí-yátááqá ketááí tikaí-yátááqá Áánûqtuqtaba íwáimanibo wení uyátá-maqma akaí-yátááqá keqtááyábá áraimma akaí-yátááqá wáiye. minnâ wemá wenáanimma timákáitana kumma kaapaq-yátáráq képuyena ketááí kúmiq-yataaqa meyánîq kéumatikaiqtaae. maaminnâ áraimma akaí-yátááqá wáqe-uraiye. 11 tíkái-kayukao, Áánûqtummo miráráá umá kákaina móraiq umá ketáá weqtábá kákaina weqtába kákaina ónátae. 12 móra-nakoma íma Áánûqtumma aúrapike aónaraimanibo ketáá weqtábá kákaina weqtábá kakáina onanatáámá Áánûqtu kepíqtáá kémainanama wení akaí-yátáákómá kepíqtáá mútûq pááq umá ánataginiye. 13 Áánûqtu wení Aokaq-Áámá tiyúwáitaqtaa yáátáá umá kémayaunaboanataa wepí kémaunanataa wemá kepíqtáá kémaiye. 14 ketáámá Îtu Káríqtomma aónareqtaaboataa timá tímikaunatae. aboámá wenáanima Îtumma timákáitana maa-márábi-káyúkámá táayabo ínenataa kukáiye. 15 náawabi Îtuqtaba “Áánûqtun-aanimiye” téna arummá kámena tin-nákópí Áánûqtuma máitana wemá Áánûqtupi máiye. 16 ketáámá káoneqtaa tirummá kámunatae. Áánûqtu keqtááyábá ôriq éna kákaiye. Áánûqtuma akaí-yátáákón-áaipoana akaí-yátááqá máiye. miráipoana náawabi akaí-yátáápí kémaina-nakoma minnâ wemá Áánûqtupi kémaitana Áánûqtuma wepí kémaiye. 17 yainaí-yúpááráq onanatáámá táaqa íkáinanataa akaí-yátááqá kepíqtáá mútûq pááq umá ánataginiye. ááqibo maa-márábíkáráq káqowaqtaba Îtuma ákáiniq umá móraiq umá káqowaqtabataa tikaíkáae. 18 akaí-yátááqá wárainanama áaqa íkaniye. ááqibo akaí-yátááqá mútûq pááq umá ánataguraitana ikatîq-yataaqa páabaq waqmá kéyuwaiye. móra-nakopimma ikatíq-yataaqa wárainanama agaegóní anónnáma táí-apeqtaba awé íniye. ááqibo náawabi ikatíq kéenama wení akaí-yátááqá mútûq íma pááq uráiye. 19 áqnáabaqa Áánûqtu keqtááyábá ákaraipoaqtaa ketáá weqtábátáá kanaaráq tikaíkáae. 20 móra-nako téna “Áánûqtutaba kétikaiye” kétenamanibo wemá ábâkoraa-naqa áyámma kéumakena wemá min-nákómá kaaqaari kétiye. wemmá káonenama wení ábâkoraanataba íkákainanama Áánûqtumma íaonai-waigoma Áánûqtutaba kanaaráq akániyo? ímiye. 21 Îtu Káríqtoma maan-ámáán-áímmá tímikaiqtaae. náawabi Áánûqtuqtaba kákainanama wenanaaé wáráa-kayukayabagaraq akaíno.

Copyright information for `USA