Genesis 16

Ágaya Ítímaeriye

Anyie-téna, Abaramma aanako Tárái íma iyápó aakama amewani-uráiye. Miráitana Tárái wení mayai inaru Ítípike aawiqa Aagamma makaiye. Abo wemá Abaram-taba téna, “Yawe Îtogo iyápómo akáímó anamoriq umatikaiye. Uréya ketí mayai inarukote waténana iyápó ákáma timíno.”

Abaram kanaráré téna, Táráitaba tiráiye.
Abo Abaram Kéinan tiyááka (10) auqa umátúwaitana wení aanako Tárái Ítípike wení mayai inaruma Aagamma awíqma awaikomma amikaiye. Abaram Ágate wataitana, Ága amukarari uráiye.

Minnámo Ágamo amukarariqo kéena wení ánákomma Taraimma aonama wemá mémápáq-yukaiye.
Miráitana, Tarai Abaramtaba tiraiye, “Emá mami úqmá abowání inone, kemó mamirámó Ágamo umatikaimma kemá ketí mayai inaruma enayápi makaunana, abo íbêqa wemá aonaimma amukarariqo ikakemma aumamé-uyéna kemmá aonama wemá mémápá yuwaiye. Yawe Îtogo eqkáráq keqkaraq aukapi yainaniye.

“Ení mayai inaruma enayáápi maiye,” Abaram tiráiye. “Nóra-áaimmo auyanammo íténanamo kanaaraqo ína-áaimma umákao.” Tarai tai áainuramma taroqumákáítana, Ága ayuwéna kouraiye.

Yawe Îtogoní énítóré (30) Ágamma kaqmáápa poqnokóní waqókaq aonaraiye. Mi póqnómmá, Túwa wí-áákóní aukapaq waiye. Énítóreko téna, “Ágao, Tarainí mayai inarugo emá nákakena iréya, nákaraq kewono?”

“Kemá ketí kawaa inimma Táráinopake péqmare kégoune,” Ága anónná-uraiye.

Mirá-titana, Yawe Îtogoní énítóreko wemmá timámíkaiye, “Yauwéqma Táráinopaq uréya abo wení aamá waraao.” 10 Ókaraqa Yawe Îtogoní énítóreko tiráiye, “Kemá ení iyápó-anna mama néturiq umáyíkánata íma wayuka yorautinoe.”

11 Yawe Îtogoní énítóreko keqnámmá Ágataba tiráiye, “Amukaraq emá íbêqa mannabowa emá inamaí akainone. Emá Ítímairiye-te
16:11Ítímairiye awikoní áimma, minná “Îtogo itatimiye”.
áwîqa yamamiyo, mináaitaba Yawe Îtogo ení uqmamá ítáyamena emmá áwáqnaiye.
12 Wemá Ítímairi abáq íyáká umá maniye, wemá máteq kayuka aaiqa umáyikainata abo máqte kayuka wemmá aaiqa uyákainoe, wemá nékaq ataaramá wení arainibike maniye.

13 “Yawe Îtogoma Aaga Er Roi awiqa amikaiye, minná miráténa, emá Îtogo kemmá timóné, abo yabitikane,” Agaa tiráiye. “Kemá íbêqa puqkónáq-únapike páá-maune, kemó timónai Îtogomma aónatuwaune.” 14 Min áítábá, mi póqnókómmá Bíyá Ráqá Rói áwîqa keyae, Kátétikaraq Báréti marukoni aukapi íbêqa páá maiye.

15 Miráitana, Aaga inámáí Abaramma ákáyamikaiye, abo Abaramma Ítímáiriye áwîqa miníyápógómmá yaamámikaiye. 16 Abaram éítiqa tenigaraq móra tiyapakaraq móra (86) auqa keitana Aaga Ítímáirimma ákáyamikaiye.

Copyright information for `USA