Mark 3

ayáán ayákagurai-nakoma

móragaraqa aapinaa-náúpáqá pékaitana móra-nakoma wení ayáámma ayákagitana máqe-uraiye. ayákaguraitata waayúkama Îtuqtabama yúramma karáqtuwe máqe-uraawana ááqibo Îtuma Tabaatiráqá ayáámma atóbamakainatama aamá amínétae. Îtuma ayáán ayákagurai-naqa timá ámikaiye: “maabáqá iyo!” téna waayúkayabama ítama yimónaraiye: “ááqibo Tabaatiráqá áwâqnaa ínama kanaarárábiyo? táígoni ínama kanaarárábiyo? karímá atóbamakainama kanaarárábiyo? arááq ikamíníma kanaarárábiyo?” titata yemá páátí máeta íma abarokáq umá timá ámikaae. ítiraawana Îtuma áyámma kéitana karáqma yimónaima yeráwáqá weganokanoqtábá yirunóbáqtábámá Îtuma arummá kéitana ayáán ayákagurai-naqa timá ámikaiye: “ayáámma arúqtuwaao!” titana arúqtuwaitana atóbagurena kanaaráqá uráiye. uráitata Pérati-wayukama naaúpake yáubareta páátákáá Érôtini-wayukagaraqa áíkuteta Îtumma arááq ikamínô-kataama tíq-tiq urááe.

waabámmá non agínaupaqa máqe-uraae.

ááqibo Îtuma wení iyápó-annagaraqa Kááriri-nokaayukaqa kéowata waabámmá yetinaaépaqa wakááe. Kááriribake Yúríabake Yérútáárebake Iruméabake Yótaa-nokoma meran-ábápáké Tááyabake Tááíranapake taíbaq-wayukama irááe. máqte-qtataariq Îtuma kéi-qtataaqa itéta yó-yo umá irááe. waabámmá taíbaq áíkumaraawana non agínaupaqa titipáá uráitana Îtuma iyápó-annayabama timá yímikaiye: “nópí-kááré yokaa-yokaa umátikaaro.” téna miráinata waabámmá íma wemmá yatamínóe. 10 netuqyaa-kárí-wáyúkámá atóbamayikaraitata máqte kari kéyikai-kayukama kutéta ánekukuqa ínéta urááe. 11 ááqibo kuti-áágómá yirunóbáq máeta Îtumma káoneta yáaqa karáipoata marabí wenôpaqa kuméta aabarokáq tirááe: “emá Áánûqtuni áanikoma máane.” tewana 12 áá yiwáágurena “pááti mááro!” titata wenáaiqtabama ítima-yiminewana tiráiye.

Îtuma wení iyápó-annamma awaaméqá yááyaraiye.

13 ááqaanibo wemá anubaqá uténa yaímma-wayuka aúkáapikena wenôpaqa irááe. 14 tiqtaupake kaayaq-wáyúkámá yááyarena tiráiye: “tiké mánoe. ké timá tímênaq watáá-wataa aabarokáqá mó-tinoe. 15 kuti-áágómá waayúkati yirunóbáke kanaaráq waqtuwánóe.” téna minnáyaba yááyaraiye. 16 yááyai-kayukati yíwîqa maaráuma wáiye. Tááímoni aúgen-awiqa ámikena Pítaa téna yaráiye. 17 Yêmitiyaa Yóáane Yébereni áanikoratama yenákámá káqon-awiqa yímikena Póáánêti yaráitana maan-áwíkóní áaimma wíyôn-aagon-araaqa miráuma aráámáómá aúkáiye. 18 Áánaru ááyarena Píripi ááyarena Paatááromiyu ááyarena Mááqtiyu ááyarena Tómááti ááyarena Yêmiti Áápiateni áanikoma ááyarena Tááqtiate ááyarena Tááímoni kámáániyaba watáá-wataa tin-náqá ááyarena 19 Yúqtaati-Itikáárioti ááyaraitana wemá kutaruríq-í-náqá aúkáiye. yááyarena 20 Îtuma naaópaqa yauweré kóuraiye.

waayúkama Îtuqtabama kéteta “webó-áágómá máiye” tirááe.

kóuraitata waabámmá móragaraqa áíkutaawanaboana Îtuma iyápó-annagaraqa aáwaqa kanaaráq ínaraamiye.
21 ínaraawata Îtuni noganéq-wáyúkámá itéta tirááe: “wemá aún-ááímmá kéiye.” téta iréta áwîqme ínéta irááe. 22 Yérútáárebake aapinaa-káyúkámá tirááe: “wení aúnobaqa webó-áágómá Tááqtaani aágoma máiye.” tirááwata tébakaqa tirááe: “kuti-áágóní aboágáráqá wemá maqné-kútí-áágómá kéwaqtuwaiye.” tewata 23 Îtuma waayúkama yááyarena tiráiye: “náaraq umá webó-wámá wenamáárîq kanaaráq kéwaqtuwaiyo? 24 ááqibo móra-marukoma yáíkaaqa umáqtuwainata tébákáq-tebakaq ááiqa íyana mi-márúkóní waayúkama paá íma mánibo ánataginoe. 25 miráuma ááqibo keqnáámmá waayúka-annama yáíkaaqa umáqtuwainata tébákáqá-tebakaq ááiqa íyana min-ánnámá paá íma mánobo ánataginoe. 26 keqnáámmá Tááqtaama wenamáárîq kéwaqtuwena wegáráq íma paá maéna arááq-auma aurániye. 27 waayúkama imaamu-nákóní naaúpaqa wení oótamma moyámmá mayánéna íma kanaaráq perániye. áqnáabaqa naakóní aboámá yáqtoqma ánnáma ámîqtuwena moyámmá kanaaráq mayániye. 28 áraimma kétima-timune. taákaqa máráaro! máqtemma kúmiq-yataakoma máqtemma kebó-yátáákómá máqten-awiqa yamá aráápain-aimma paábaq maráinana atóbaginiye. 29 ááqibo waayúkama Áánûqtuni Aokaq-Áágótábámá áwîqa yamá aráápainanama kí-kumiq-yaqtaaqa paábaq ímarainana íma atóbaginibo paá wániye. min-nákóní negígómá paá wáinana máqte-kanaama aákaq yoqmá aónaniye.” téna tiráiye. 30 ááqibo weqtábámá “kuti-áágómá arunóbáqá wáiye” aapinaa-káyúkámá tiráápoana Îtuma mi-wáéqmá-ítáí-áípí tiráiye.

Îtuni anóama ábâkoutaagaraqa

31 anóama ábâkoutaagaraqa iréta naa mátûpaqa máeta wemmá ááyaraae. 32 yááyaawata waayúkama yaayorupamá wenaukápáqá maraq máeta timá ámikaae: “enanóama ábâkoutaagaraqa máápaq máeta kááyaae.” tewana 33 Îtuma tiráiye: “ketinó náawabiyo? ketíbâkoutaa náayubiyo?” téna 34 maraq máe-kayukama karáqma kéyimonena tiráiye: “aónaaro! ketinóma ketibâkoutaagaraqa maa mááe. ááqibo 35 Áánûqtuni kaqtó kéina-nakoma wé ketíbâqa ketímanaaqa ketinóma miyé.” téna tiráiye.

Copyright information for `USA