1 Corinthians 1

1Iau Paulus, pe nga NeHalang lemene ngana iua iau ke e lohot ke iau Iesus Kristus nena hekulkulonga. Pe imem nai tira Sostenes 2mo hekule alalaha nei ke langa NeHalang ana mata nga kileng nenge Korin. Nge imo NeHalang nena hana mur nenge Iesus Kristus hesilei hote ke I nena hana mur nge pengpeng. Luluch nge hehei pe hana lochloch nenge te heto hekeke Non Soke Iesus Kristus ene nga kileng lochloch. Iesus Kristus nenge iri pe ita ara Soke ia.

3Pe mo hetalaulau amo ke Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus, lape leteria poreke ia imo pe te hesue lete matana urana ngana pe eteinga nge imo pe te poia letemo ke ma kenek.

Paulus Hele Urana Lange NeHalang

4Kokoes e hele urana lange NeHalang iange imo a mene lete porekenga nenge NeHalang nge Iesus Kristus. 5Iange nga poinga nenge atu teu luluch nge Iesus Kristus, NeHalang hemuta tote imo nga ure urana ngana mur ke a urana toto nga lemo helenga mur pe nga letemo matana ngana mur. 6Pe ure nem lohot lo nenge NeHalang hekerkereng tote haliunga hot nenge Kristus nga letemo. 7Ke pomalam nga etue nenge letemo kulala totote ara Non Soke Iesus Kristus at mule ngana, lape a menmene tunginga mur lochloch nenge NeHalang opene tunge lala nge imo. 8 a  Iesus Kristus lape hekerkereng ia imo kela het nga etue hetala ngana toto. Ke nga etue nenge at mule ia, mele pele lape henonou penna lange imo nga poinga poreke ngana e ero toto. 9 b  NeHalang i non nenge hele ke manmanna pe nanas pengpeng ia nena helenga. Pe urana nge sara kikina nge i iange iua ita ke tatu teu luluch nge Tuna Iesus Kristus ara Non Soke.

Atu Ke Letemo Elle Mana Pe A Longo Ala Hel

10 c  Titik mur pe liliuk mur, e hele ke kerkereng lange imo. Pe e hele nga kerkerenga nenge ara Non Soke Iesus Kristus ene, ke imo lochloch letemo elle mana. Pomalam a laslele hel ero toto. Letemo elle mana nga letemo tuanin ngana mur pe nga utar nenge a helele ia. 11Titik mur pe liliuk mur, e hele ke pomai iange iri hel nga tuluk nenge he Koloe tepal hot lek nga a hele inin helel ngamo. 12 d  Ure nenge lohotot ngana koi nei: Imo nga tuluk elle pe elle a hele, “Imem moma lange Paulus,” pe tuluk e hele, “Imem moma lange Apolos,” pe tuluk e hele, “Imem moma lange Sipas,” pe tuluk e hele, “Imem moma lange Kristus.” 13Nakuna pomanga a teke a rongo heke Kristus, ae?! Pe Paulus kai nenge mete nga manga toto ke hemas mule imo mai?! Pe Paulus kai nenge henune imo mai, ae?!

14 e  E hele urana nge e henun mene Krispus iri nai Kaius. 15Ke mele pele nakuna ero toto nge hele ke teke, “Imem te henune imem ke Paulus nena hana mur imem.” 16 f  (Eh, oe! Letek metene nge e henune Stepanus pe iri lochloch nenge tetu nga nena pele. Pe e eteia ero nge e henune mele e pule.) 17Iange Kristus kulosia iau ke e henun ero. I kulosia iau ke e haliu hote helenga Urana Toto Ngana, pe e haliu hote nga ita non letera matana ngara ero. Ke pomalam Kristus metengana nenga mangatoto kikina ngana het sio ero.

Kristus I NeHalang Kikina Ngana Pe Letena Matana Ngana

18 g  Iange iri nenge te lala nga oan nge hengelemlem te teke Kristus ana manga toto ana helenga luna unne ero toto. Pe ita nenge NeHalang mene mule ita, ta teke helenga nem I NeHalang kikina ngana ia. 19 h  Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo hele ke teke,

“Lape e heporeke hana nenge te etei toto
pe lape te poreke nga reria eteinga.
Pe iri nenge leteria matana toto,
lape e hepiriu ele leteria matana ngana mur.”
20 i  Iok, non nenge letena tuanin ngana urana toto ngai? Pe non nenge etei tote hotonga mur ngai? Pe non nenge letena matana toto nga echachalanga ngai? NeHalang hepiriu ala tote lete matana ngana nga ich nei ke piriu ala toto. 21 j  NeHalang letena matana ngana urana toto nge hepiriu ele hehei pe hana nga ich leteria matana ngana ke nakuria ero toto nge te eteia I. Pe mene mule iri nenge leteria manmanna nge I nga helenga nenge luna ero nenge mo haliu hotote. 22Iuta mur te onteitei ke te teke te nachnau hengeilang. Pe Krik mur te tango rarara lete matana ngana. 23 k  Pe imem mo haliu hote Kristus nenge mete nga manga toto. Pe Iuta mur te longe ke pomanga helenga nenge hesingo ia iri ke te losio, pe Krik mur te teke helenga nem luna unne ero. 24 l  Pe Iuta mur pe Krik mur nenge NeHalang iua iri, te longe ke manga Kristus I kerkerenga pe I lete matana ngana nenge at nge NeHalang. 25 m  Iange NeHalang letena matana ngana urana toto nga ita non letera matana ngana. Pe NeHalang kikina toto nga ita non kikira ngara.

26 n  Iok titik mur pe liliuk mur, letemo metene mule NeHalang iu ngana ia imo ke nena hana mur imo. Amo hel mana nge imo leteria matana ngana urana toto nga hana tenau ngaria. Pe amo hel mana nge imo te ele haka ke iri hana papalauna mur. Pe pule amo hel mana nge imo teha nge hana nenge pingaria iuiu. 27Pe NeHalang hesilei hote iri nemur nenge hana nga ich te teke leteria matana ero, ke hemeia iri nenge leteria matana ngana urana toto. Pe pule hesilei hote iri nemur nenge kikiria ero ke hemeia hana nenge kikiria toto. 28Pe hesilei hote iri nenge pingaria iuiu ero nenge hana nga ich tenau sio toto menmene iri. Nga poinga nei, teke heporeke hana nenge pingaria iuiu nga ich ke tehet sio toto. 29 o  Ke pomalam lape mele pele tal heke mene i sipona nga NeHalang matana ero toto. 30 p  Iange NeHalang mana poia imo ke atu luluch nge Iesus Kristus, pe talue ke letera matana ngana huna nge Kristus. Kritus hesilei hote ita ke nena hana mur toto pe mene mule ita nga rera poinga poreke ngana ke tatu ke pengpeng nga NeHalang matana. 31 q  Pomalam mana NeHalang na helenga hele ke teke, “Mele nenge teke palut nga NeHalang matana, palut leke ume nenge NeHalang poia lange i.”

Copyright information for `UVL