1 Corinthians 10

A Heto Heke Aetapuna Mur Ero

a Titik mur pe liliuk mur, e teke letemo la mule nga ure nenge lohot nge rera tete mur nge nike nenge te nanasia Moses. Iri tei luluch nga ulu pe ulu nem nauele iri ke nek pe te tamo tele nga ruach remenmen ngana ke tela nga ele. Iri tepoi ke pomalaka nga te mene henuninga nga ulu pe ruach pe te lohot ke Moses nena hana mur ia iri. b Pe iri lochloch te ngaua ngaunga nenge NeHalang nena angkelo tunge lange iri. c Pe iri lochloch te inia ech nenge NeHalang nena angkelo tunge lange iri nenge lele hot nga um. Pe um nem heilang ia Kristus nge tu luluch nge iri. d Pe ero. Halang nge iri, NeHalang iech nga reria poinga mur ero. Ke pomalam hemete iri ke koluria masio parai mana nga ich sana lomona.

e Pe ure nenge lohot nge iri nem teke heneue ita nenge ta teke ta popoi poinga poreke ngana. f A heto heke aetapuna mur ero. Pe apoi ke pomange hana hel nge iri nemur ero. Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “Hehei pe hana teare sio ke te ngau pe tein pe te lohaka ke tehes rara.” g Ke hehei pe hana nemur hel te poia poinga nenge te salau rara pe NeHalang hemete iri. Pe nga etue elle mana iri 23,000 te mete lochloch. Ke pomalam a nanasia poinga nenge iri te poia neu ero. h Pe a ollaka hote Non Soke nga lemo poinga poreke ngana ana tuangachol ero. Iange hel nge iri te poia poinga nem pe ilimo mur tehun lapue iri. 10  i Pe letemo inin pe a ngungunu ia NeHalang ero iange hehei pe hana nemur, hel nge iri tepoi ke pomam pe angkelo nenge hunun, hun lapue iri.

11 Ure nemur te lohot nge iri ke heneue ita. Pe masio nga NeHalang nena alalaha nenge tehas sue ke ulolo ke hetore ita lochloch ngana, iange ta tutu nga etue hetala ngana mur lo.

12 Ke imo nenge letemo tuanin ke a teke ames ke kerkereng nga letemo manmanna ngana lo, a nauala amo ke nek ol, ma lape a losio pule. 13 Nenge teke ure meena ngana lohot nge imo a eteia ke ure nem lohot tala nge hehei pe hana lo. Pe NeHalang i non nenge hele ke manmanna pe nanas pengpeng ia nena helenga. Pomalam lape poia ure meena ngana nemur ke te heporeke tote imo ero. I lape henonoua iong nga kue nenge halaua iong ke omes ke kerkereng ke o takisia ure meena ngana nem.

Ahul Rumemo Ia Aetapuna Mur Pe A Nanasia NeHalang

14 Ke pomalam titik pe liliuk mur, ahul rumemo ia aetapuna mur. 15 E hele lange imo iange letemo matana lo ke imo sipomo a amnei teu ke nek toto nga lek helenga.

16  j Nga etue nenge ta hele urana pe tain nga eulinga nga ngaunga nenge Non Soke, ta lohot ke ita elle mana nga Kristus eina. Pe nga etue nenge ta ngaua ngaunga nenge ta reke, ta lohot ke ita elle mana nga Kristus mirana. 17  k Ita halang toto pe ngaunga elle mana. Pe ta lohot ke ita elle mana iange ta ngaua ngaunga elle nem mana.

18  l Letemo metene Israel mur. Iri te hetalaulau pe te ngaungaua ngaunga nenge te popoi tunginga ia lala nge NeHalang pule. 19  m Iau mai e helele ia utar toto mai? Ngana kai ngaunga nenge te kalongia lala nge aetapuna mur mai? Eh, e helele ia kai aetapuna mur mai? 20  n Ure nenge e helele ia ngana koi nei; Utar nenge hana nenge te eteia NeHalang ero te popoi tunginga ia nga reria hatanga, te poia lange NeHalang ero. Te poia la laka nge uneinei mur pe iau lemek ero nge atal teu luluche imo lange uneinei mur. 21  o Nenge teke ain nga Non Soke ana eulinga lo, ain nga aetapuna mur aria eulinga ero ol. Pe nenge teke a ngau nga hatanga nenge Non Soke lo, a ngau nga hatanga nenge aetapuna mur ero ol. 22  p Ita ta teke ta helete inin ia Non Soke laka nga poinga nenge pomam. Ia kikira toto ke mange i kai?

Ta Heto Heke NeHalang Ene Ke Kokoes

23  q  “Ita nakura nge ta poia ure lochloch.” Nei manmanna pe e hele lange imo, ure lochloch ngana te urana ero. “Ita nakura nge ta poia ure lochloch.” Pe ure lochloch ngana te halaua ita ero. 24  r Ke pomalam letemia mele hel ke o halaua iri pule. Letem tu mana nge iong toro ero.

25 Huros nenge te ololia nga ingala matana o mene pe o ngau pulut mene. Pe letem una ia onteinga nemur nenge pomai ero; “Huros nei at langai pe tepoi utar ana ia?” 26  s Iange NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke, “Ich pe ure lochloch ngana nenge tetu nga ich NeHalang nena ure mur ia iri.”

27 Nenge teke mele hel nenge leteria manmanna ero, te iua iong kela o ngau luluch nge iri, o ngau pulut mene utar nenge te tunge lange iong. Pe ngaunga nem at ngana pe ana ume nge merei o ontei rara ia ero. 28  t Pe nenge teke mele hele lange imo ke teke, “Ngaunga nem te kalongia lange aetapuna mur lo.” Nga etue nenge o longe ke pomau o ngaua ngaunga nem ero ol. Iange e teke letemia mele nenge hele lala nge iong nem, ke i pule eteia ke ngaua ngaunga nem ero. 29 Iau e heleia a amnei teu ngamo nga ure nenge urana pe poreke ero. E helele ia kou mele neu amnei teu ngana. Iau nakuk nge e ngau pulut mana pe mele pele poi ele iau nga lemek ngak ero. 30  u Nenge teke e hele urana lange NeHalang nga ngaunga nenge e ngaua, pomerei nenge mele pele hele poreke iau nga ngaunga nenge e heto haka NeHalang ia?

31  v Ke imo pule a heto heke NeHalang nga ure lochloch ngana nenge a popoia. Ngaunga nenge a ngaua pe utar nenge a inia, a heto heke NeHalang ia. 32  w Pe atu ke nek mana, ma lape a heporeke Iuta mur pe hana lomonmona mur pe hehei pe hana nga mata nenge NeHalang nga leteria manmanna ngana. 33  x Apoi ke mange iau ke a halaua hehei pe hana. Iange iau letek ia iau sipok ero. Letek ke e teke e halaua hehei pe hana ke NeHalang mene mule iri.

Copyright information for `UVL