1 Corinthians 12

Opepengpeng Nena Tunginga Mur

1Iok, titik mur pe liliuk mur imo a ontei iau ia tunginga mur nenga Opepengpeng pe lape e hele teu langa nem pule. Iau e teke a eteia ure nem kenek toto. 2 a  Nge nike letemo manmanna nge Non Soke ero kura pe te mene imo kela a heto hekeke aetapuna mur nenge ngaria tuteu nge iri ero. 3 b  Ke pomalam e teke e hemallaha hote lange imo ke pomai; Mele nenge NeHalang Opene tuteu nge i hele poreke Iesus ero. Pe pule mele nenge Opepengpeng tuteu nge i, lape hele ke teke Iesus i Non Soke.

4 c  Opepengpeng nena tunginga mur iri altototo, pe Ope elle mana nem tung hote tunginga nemur. 5Pe kue halang nge ta poia ume lange Non Soke pe Non Soke elle mana. 6Pe ume kuena ngana mur halang nenge ta popoia. Pe NeHalang elle mana pe i toro mana halaulaua ita nga rera ume lochloch ngana nemur.

7Pe Opepengpeng henonoua kue urana ngana nge ita elle pe elle ke ta halaua Non Soke nena hana mur lochloch. 8Ke Opepengpeng nem halaua mele hel ke te etei tote NeHalang letena tuanin ngana mur. Pe halaua hel ke te urana toto nga leteria matana ngana nenge te hetottore hehei pe hana. 9Pe hel, Ope elle nem tunge leteria manmanna ngana mur. Pe iri nenge te hemasmasia haleles kina mur, Ope elle nem mana tunge tunginga nem lange iri pule. 10Pe Ope nem tunge kerkerenga lange mele hel ke te popoi merakulo. Pe mele hel te mene kerkerenga nenge te lohot ke iri hetatalonga nga Ope elle nem mana. Pe mele hel leteria matana nga nenge te longo urumrume NeHalang Opene pe ope altoto ngana mur, Ope elle nem tunge tunginga nem lange iri pule. Pe Ope elle nem tunge tunginga nenge mele hel leteria matana nga nenge te heleia mele hel reria helenga. Pe Ope elle nem tunge lete matana ngana lange mele hel ke te hele urumrume helenga nemur luria. 11 d  Ke Opepengpeng elle nem nena ume mur koi nei. Pe tunge ume nemur lange mele elle pe elle nga lemene ngana.

Kristus Pomalaka Nga Aetana Pe Perperna Mur Ita

12 e  Kristus singina elle mana ke pomanga ae tana nge elle mana pe perperna mur halang. Ke ita hehei pe hana ita ae perperna mur pe tara elle mana iange tatua hot nga Kristus singina. 13 f  Hel nge ita iri Iuta pe hel iri hana lomonmona ngana mur pe hel te umume nge hana hel pe hel te ume nge hana hel ero. Pe ita lochloch ta mene henuninga nga Opepengpeng elle mana nenge NeHalang tunge ke tu teu nge ita.

14Ke ita non singira ana lala elle mana ero, singira ana lala pe lala. 15Nenge teke mele apena hele ke teke, “Iau perim iau ero, pomalam etu luluch nga singim ero.” Pomerei mele neu apena tu luluch nga singina kura ma ero? 16Pe nenge teke talngana hele ke teke, “Iau matam iau ero, pomalam etu luluch nga singim ero.” Pomerei? Mele neu talngana tu luluch nga singina kura ma ero? 17Nenge teke matara rongo heke singira lochloch, lape ta longo ke merei? Pe nenge teke talngara rongo heke singira lochloch, lape tasaka ure inangana ke merei? 18Nga NeHalang lemene ngana tal teua utarra nemur elle pe elle at nga singira ke rorol. 19Nenge teke singira lochloch te lohot ke apera itoro mana, lape singira ero pe aperia i toro mana tu. 20Ke singira unne nemur iri lochloch tetal hote singira ke elle pe rorol.

21Poinga nei lohot nge mele ero kura nenge matana hele langa penna ke teke, “Lemek ero iong.” Pe palpalna hele langa apena ke teke, “Lemek ero iong.” 22Pe nenge teke singira unne hel nemur nenge makuk mana iri ero, lape singira tu ke nek ero. 23Singira unne nemur nenge ta meimei ita ia ta heron hite ke nek toto. Pe singira unne nemur nenge nakuria urana ero pe tetu kome taheo ele pe ta nauele ke nek toto. 24Pe singira unne nemur nenge tetu mallaha ta nauele ke nek ke pomau ero. Pe NeHalang ume hote singira pe tal luluche ana lala mur ke elle. Pe heto hote singira unne nemur nenge te talkomkome aria ume. 25Ke pomalam singira unne es keke hot ke i toro ero, iri lochloch tetu ke elle ke te halau hel pe te ume ke elle. 26Ke nenge teke singira unne amneia melmelenga, ta amneia melmelenga nem nga singira lochloch. Pe nenge teke te heto heke singira unne, ta amneia iechinga nga singira lochloch.

27 g  Ke imo NeHalang nena hana mur, Kristus singina laka imo. Pe imo elle pe elle Kristus singina unne ia. 28 h  NeHalang tal hot tele hana hel nga mata nenge i ke iri hekulkulonga ke het pe hetatalonga mur ke het pe hetoronga mur. Pe tal hote hel pule nenge te hele pe urelu lohot manmana, pe nenge te hemasmas pe nenge te halaulaua hehei pe hana pe nenge te nauele ume kuena ngana mur pe nenge te eteia helenga kuena ngana mur. 29NeHalang tal hote ita lochloch ke ita hekulkulonga ero pe ita lochloch ke ita hetatalonga ero pe ita lochloch ke ita hetoronga ero pe ita lochloch ke ita hana nenge ta popoi merakulo ero. 30Pe tal hote ita lochloch ke ita hana nenge te hemasmas ero pe ita lochloch ke ita hana nenge te eteia helenga kuena ngana mur ero pe ita lochloch ke ita hana nenge te hele urumrume helenga luria mur ero. 31 i  Imo mutemo tau totote tunginga papalauna mur.

Pe ana kue toto nenge lape e henonou imo ia ngana koi nei: Mutemo taua pekngamo mur.

Copyright information for `UVL