1 Corinthians 14

Tunginga Mur Nenga Opepengpeng Nenge Palaungana Toto

1 a  Iok, aume ke kerkereng toto ke a mene poinga nenge mutemo taua hehei pe hana. Urana nge a mene tunginga mur nenge at nga Opepengpeng. Pe tunginga nenge palaungana toto ngana laka nenge hetatalonga. 2Pe mele nenge mene tunginga nenge helele ia helenga kuena ngana mur, hele lala nge hehei pe hana ero, hele lala nge NeHalang. Iange helenga nenge helele ia iri nem i helenga talkomkome ngana mur nenge at nga Opepengpeng pe hulua te eteia luna ero. 3Pe iri nenge te hetatalo hotote NeHalang nena helenga, te halaua hehei pe hana pe te hekerkereng ia leteria manmanna ngana pe te poia leteria ke ma ke nek. 4Iri nenge te helele ia helenga kuena ngana mur te hekerkereng mulmule iri siporia. Pe iri nenge te hetatalo hotote NeHalang nena helenga te hekerkereng ia hehei pe hana lochloch, nga mata nenge NeHalang nga leteria manmanna ngana mur. 5Iau mutek ke e teke toinge amene tunginga nenge a helele ia helenga kuena ngana mur. Pe mutek toto ke e teke amene tunginga nenge a hetatalo hotote NeHalang nena helenga. Nem i ure palaungana iange lape halau tote hehei pe hana. Pe nenge teke a helele ia helenga kuena ngana mur, urana nge a hele hote helenga nemur luria. Ke pomalam lape halaua hehei pe hana lochloch nga mata nenge NeHalang.

6Titik mur pe liliuk mur, nenge teke eat nge imo pe e hele ia helenga kuena ngana hel pe e hele hote luna lange imo ero, lape e halaua imo ke merei? Nenge teke e hele lange imo nga helenga nenge NeHalang tunge at nge iau pe e tunge lete matana ngana lange imo, pe e poia helenga hetatalonga pe e hetore imo nga helenga nemur luria, lape e halaua imo ke nek. 7Ure nemur nenge ngaria te tuteu nge iri ero ke pomanga iu pe hario, tepoi ke pomalam pule. Nenge teke elle alngana altoto pe e alngana altoto lape ta nanasia tei ke tatul heke peunga kanna? 8Pe nenge teke ngalum paena alngana ke nek ero, lape hana te lohaka ke tela nga hunelinga ma ero? 9Imo pule apoi ke pomalam. Nenge teke a heleia helenga e nge altoto lange mele, mele nem lape eteia helenga nem luna ke merei? Lem helenga nem lape hesil sio mana paiam.

10I manmanna ke helenga altoto ngana mur halang tetu nga ich nei. Pe helenga lochloch ngana nem luria pule la. 11Pe nenge teke mele heleia helenga e pe e eteia luna ero, nakuna pomanga i nena nga kileng e pe iau lek nga kileng e. 12Ke imo apoi ke pomalam mana iange a teke amene tote tunginga nemur nga Opepengpeng. Pe urana nge a mene tunginga nenge halau tote mata nenge NeHalang.

Utar Nenge Ta Poia Pe Ta Heleia Helenga Altoto Ngana

13Ke pomalam mele nenge teke hele nga helenga altoto ngana, urana nge hetalaulau pe onteia NeHalang nga tunginga, tunginga nenge halaua i ke hemallaha hote helenga nem luna. 14Iange nenge teke e hetalaulau nga helenga nenge altoto, opek hetalaulau pe letek tuanin ngana tu nga hetalaulaunga nem ero. 15Ke lape epoi ke pomerei? Iau e teke e hetalaulau nga opek pe e hetalaulau nga letek tuanin ngana pule. Pe e teke e peupeu nga opek pe e peupeu nga letek tuaninin ngana pule. 16Ke nenge teke mele hel tetu luluch nge iong pe te esia iong nge o heto hekeke NeHalang nga opem mana, iri lape te hele ke merei? Lape te hele ke, “Oe Manmanna.”? Pa nem ero iange te eteia utar nenge o helele ia ero. 17I manmanna ke lem hetalaulaunga nenge opoia lange NeHalang urana, pe hetalaulaunga nem hekerkereng ia mele hel nenge tetu luluch nge iong leteria ero.

18Poinga nenge ta helele ia helenga altoto ngana i urana. Iau e popoia ke halang lo pe e hele urana toto lange NeHalang nga nem. 19Pe nga etue nenge hehei pe hana nga mata nenge NeHalang te heukirau, e teke e hele nga helenga nenge te eteia ke e hetore iri. E hele ngak ia nem urana toto nga nenge ehele nga helenga altoto ngana nemur.

20 b  Titik mur pe liliuk mur, letemo tuanin ngana poi ke mange aina kinkino ngana ero. Letemo tuanin ngana poi ke mange hehei pe hana nenge te mera lo. Pe urana nge apoi ke manga mamau mur nenge te popoia poinga poreke ngana mur ero. 21 c  NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo hele ke teke,

“Lape e poia hana lomonmona ngana mur
nenge reria helenga altoto ke te hele lange hana nemur,
pe hana nemur lape te longo taua iau ero toto.”
22Ke helenga altoto ngana nemur tepoi ke manga lala nenge heilangia NeHalang nena kerkerenga palaungana lange iri nenge leteria manmanna ero. Pe helenga hetatalonga halaua iri nenge leteria manmanna. 23 d  Ke nenge teke hehei pe hana nga mata nenge NeHalang te heukirau pe te helele nga helenga altoto ngana mur, pe iri nenge te eteia ero pe iri nenge leteria mamanna ero tei teu pe lape te hele ke teke, “Imo nge lape amo hauhaua iam!” 24 e  Pe nenge teke a hetatalo hotote NeHalang nena helenga nemur, nenge tunge lala nge imo pe iri nenge leteria manmanna ero tei teu, lape lemo helenga nemur tua tote leteria nga reria poinga poreke ngana mur. 25Pe leteria tuanin ngana mur nenge tetal komkome lape te hele hote nga mallaha. Pe lape te tualou sio pe te heto heke NeHalang pe te hele ke te teke, “Manmanna toto ke NeHalang tu luchluch nge imo!”

Ume Nemur Nenge Ta Hetalaulau Pe Tapopoia

26 f  Titik mur pe liliuk mur, ure nenge e teke e helele ia ngana koi nei: Nga etue nenge a eukirau ke a hetalaulau, mele mene peunga pe mele hetottoro pe mele hele hotote NeHalang nena helenga nenge tunge lala nge i, pe mele helele ia helenga altoto ngana pe mele hele hotote luna mur. A poia ure lochloch ngana nei ke a hekerkereng ia mata nenge NeHalang. 27Nga nenge a hele nga helenga nenge altoto amo mol mana te hele. Elle hele ke het pe nai ngana ke het pe mol ngana pe het sapele. Pe mele e pule nge hele urume helenga nemur luria. 28Pe nenge teke mele e nge hele urumrume helenga mur luria ero, iok, mele nenge teke helele nem reng mana pe hele mana lala nge NeHalang nga letena ol.

29 g  Pe hetatalonga iri nai ma mol mana te hele pe imo lochloch a longo teu langa reria helenga tang ngana ke nek. 30Pe nenge teke NeHalang nena helenga lohot nge mele nenge kilkila nga lamam, i nenge helele nem reng mukam. 31A nanasia poinga nei ke imo elle pe elle a hele hote NeHalang nena helenga. Pomalam lape hehei pe hana te eteia pe hekerkereng ia iri. 32Hetatalonga mur te haliu hotote NeHalang nena helenga pe te hele ke het nga iri siporia lemeria ngana mana. 33Iange NeHalang i non nenge hepiriu elele ure mur ero. Pomalam lemene ke teke tatu ke nek pe letera pulu ala nga ute e ero.

Nga etue nenge hehei pe hana nga mata nenge NeHalang te eukirau ke teole haria,
34 h  hehei iri muka ia helenga e ero. Iri teare ke tereng mana ke pomanga Iuta mur reria hotonga hele ngana. 35Pe nenge te teke te etei teu langa ute, tela mule nga reria pele ol laka te ontei hotote eria mur ol. Ke heo ngana toto nge heie hele nga etue nenge iri mata nenge NeHalang te hekirau iange lape hemei mule i.

36Lape NeHalang nena helenga huna nge imo pe imo nge a tung hote iam ae? Pe lape helenga nem la nge mele hel ero pe lohot mana nge imo, manmanna kai? 37 i  Mele nenge teke i hetatalonga pe mene lete matana ngana nga Opepengpeng, urana nge heleia pule ke teke ure nemur nenge ehas ia lala nge imo nei, Non Soke nena hotonga mur ia iri. 38Pe nenge teke lemene ero ia, iok a longo taua i ero.

39Ke pomalam titik mur pe liliuk mur, a hetatalo hote NeHalang nena helenga nenge tunge lala nge imo ke kerkereng. Pe aheo ele imo nge a hele nga helenga altoto ngana mur ero. 40A poia ure lochloch ngana ke urana pe a nanasia ke pengpeng.

Copyright information for `UVL