1 Corinthians 15

Kristus Maul Haka Mule Ngana

1Iok titik mur pe liliuk mur, e teke letemo metene helenga urana toto ngana nenge e haliu hote lange imo ke a mene pe letemo manmanna ngana mes ke kerkereng ia ke ulolo. 2Ke nenge teke a rahite helenga urana toto ngana nenge e haliu hote lange imo ke kerkereng, lape NeHalang mene mule imo. Pe nenge teke letemo manmanna ia ero lape helenga urana toto ngana nem halaua imo ero toto.

3 a  Helenga nenge e mene i helenga nenge palaungana toto pe e heleia lange imo lo. Ana helenga koi nei:

“Kristus mete ke saua rera poinga poreke ngana mur ke te lasus toto.
Tealo hite I pe ma ke etuene mol nga polo
pe nga etue mol ngana maul haka mule.
Pe nem pete tote NeHalang nena helenga nenge te hassue ke ulolo.”
5 b  Pe hetei hote i lange Petrus, ke het pe hetei hote i lange hekulkulonga analoch pe nai nem. 6Ke het hetei hote i lange nena hana mur lochloch nenge leteria manmanna nge i ke te esia i ke hele nga etue elle mana. Hana nemur aria sisalanga ele haka toto nga nenge iri ana non kina lime iri lime (500). Hana nemur hel te mete lo pe halang tetu ke te maulul kura. 7 c  Pe hetei hote i lange Ieims pule ke het pe nge hekulkulonga ana hana mur lochloch. 8 d  Pe nga hoena toto ol hetei hote i at nge iau, pe iau epoi ke pomalaka nga mele nenge te hoho lele.

9 e  E hele ke pomai iange iau e ele sio mana nge hekulkulonga mur. Pe urana nge a hetue iau ke hekulkulonga ero iange e heporeke tote hehei pe hana nga mata nenge NeHalang. 10 f  Pe NeHalang letena ia iau ke pomalam e lohot ke iau non nenge pomai. Pe eume ke kerkereng toto nge hekulkulonga mur, ke pomalam letena poreke ngana nem hesil sio mana nge iau ero. Pe iau toro e poia ume nei ero iange NeHalang letena poreke ngana halaulaua iau nga ume nei. 11Pe nenge teke e haliu hote helenga pe letemo manmanna pe hekulkulonga nemur pule te haliu hote helenga pe letemo manmanna, ute pele nga nem ero.

Tamaul Haka Ngara Nga Metenga

12Imem mo haliu ke mo teke NeHalang hemaul heke mule Kristus nga metenga pe pomerei amo hel te teke iri nenge te mete lape te maul haka mule ero? 13Iok, nenge teke pomam, pomerei nge Kristus? Lape maul haka nga metenga ero pule? 14Ke nenge teke Kristus maul haka mule ero, lemem hengetoro mur lape hesil sio mana pe letemo manmanna ngana nem lape luna ero. 15Pe pule nakuna nenge imem mo pallaklaka mana ia helenga nenge mo teke NeHalang hemaul heke Kristus. Iange nenge teke manmanna ke iri nenge te mete te maul haka mule nga metenga ero, iok NeHalang hemaul heke mule Kristus ero. 16Ke nenge teke iri nenge te mete te maul haka mule nga metenga ero Kristus lape maul haka ero pule. 17Pe nenge teke NeHalang hemaul heke mule Kristus ero, letemo manmanna ngana mur luria ero pe lemo poinga poreke ngana mur tetu kura. 18Pe pule iri nenge leteria manmanna nge Kristus pe te mete, te erue mana ke te lasus. 19Pe nenge teke letera manmanna nge Kristus nga tatu ngara nei mana, pe e ero ol lape ta mene poreke tote nge hehei pe hana lochloch nga ich.

20Pe i manmanna toto ke NeHalang hemaul heke Kristus nga metenga ke helue kue nge iri nenge te mete nge lape te maul haka pule.

Iesus I Mukaia Maulinga

21 g  Ke none helue kue nenga metenga ke lohot nge hehei pe hana ke pomalam none pule helue kue nenga ta maul haka mule ngara ke lohot nge hehei pe hana. 22Metenga at nge ita lochloch nge Antam. Ke pomalam ta maul haka mule ngara at nge Kristus. 23 h  Pe mele elle pe elle kulele ana etue nenge lape maul haka muleia. Kristus helue kue lo pe nga at mule ngana, iri nenge te nanasia i lape te maul haka pule. 24Ol pe etue nei hetala ngana lape lohot ol: Nenge Kristus lape hekou sue hotonga papalau ngana mur pe hana nenge reria kerkerenga halang pe ope nga tapa sana reria kerkerenga mur. Hekou sue iri ke het pe tung heke naungaala ana ume langa NeHalang penna. 25 i  Iange Kristus i naungaala ana non nenge nauele kileng. Pe nauele kileng ke la het nga etue nenge hekou sue nena ngarang mur lochloch pe tal sue iri nga apena ene. 26 j  Pe Kristus nena ngarang nenge lape hekou sue nga hoena, ngana laka metenga. 27 k  NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo hele ke pomai, “Tal sue ure lochloch ngana nga apena ene.” Nei mallaha ke NeHalang tuteu luluch nga ure nemur nenge tal sue iri nga Kristus apena ene nem ero. 28Iange Kristus lape nauele ure lochloch ngana nenge NeHalang tal sue nga apena ene. Ke het pe Tuna Kristus lape tal sio mule i nge NeHalang nenge tal susue ure nemur nga apena ene nem. Ke NeHalang lape nauele ure lochloch ol.

29Iok, a longo at nga nei: Iri nenge te mete lo hana hel te mene muria ke te henune iri. Pomalam iri nenge te mete nem lape te mene maulinga. Pe nenge teke manmanna ke iri nenge te mete te maul haka mule nga metenga ero, pomerei nenge hana nemur te poia poinga nei? 30 l  Anau at nge imem pule. Imem mo matau metenga ero pe mo rahite ume nei ke kerkereng. Pe nenge teke helenga nem manmanna pomerei nenge mopoi ke mai? 31Titik mur pe liliuk mur, e hele ke manmanna toto lange imo. Nga etue lochloch e kulala mana metenga. Pe e iech toto iange imo a nanansia ara Non Soke Iesus Kristus pomalam e poia helenga nei. 32 m  Iau pe hana nenge tepoi ke manga ur hinolo mur nge Epesus, mo hunel ia helenga nem pe lape halaua iau nga letek manmanna ngana ke merei, nenge teke iri nenge te mete lape te maul haka mule ero? Lape tapoi mana ke pomanga helenga nenge hele ke teke,

“Ta ngau pe tain nike
iange nge rou ta mete.”
33A nauala amo kenek iange lape mele hel te channanga ia imo. Pe atu luluch nge hana porekreke ngana mur ero iange hana nenge pomam te he porekreke rera poinga urana ngana mur. 34Letemo matana ke nek mule pe a hile lemo poinga poreke ngana mur. Pe amo hel nge imo te eteia NeHalang ero toto, ameia imo nga nei ero kai?

Singi Nenge Lohaka Mule Nga Metenga

35Iok, nenge teke amo hel nge imo te ontei ke te teke, “Iri nenge te mete lape te maul haka ke pomerei? Pe lape singiria lohot ke pomerei?” 36 n  Opoi ke manga hauaua ero! Nenge teke otua sue ngaunga tutuna nenge maulul nga ich i lape mete. Pe nenge teke otua sue nenge mete i lape matana hot pe haka. 37Pe ure nenge otue nem i ngaunga tutuna mana nenge pomanga kon pe raes nganangana pe otue tana rorol ngana ero. Pe nga hoena te haka pe te lohot ke pomanga kon pe raes ol. 38Pe NeHalang tunge ngaunga tutuna nemur singiria ke pomanga tal ngana ia. Pe ngaunga tutuna nemur nenge altoto NeHalang talue ke iri elle pe elle singiria altoto. 39Ke ure nemur nenge singiria, iri lochloch ke nakuria elle ero. Ita non singira altoto pe huros mur singiria altoto pe ngie mur singiria altoto pe ruo mur singiria altoto. 40Ure hel tetu nga tapa pe hel tetu nga ich. Nemur nga tapa singiria ana hemalmalinga elle mana pe altoto nge iri nemur nga ich. Pe nemur nga ich singiria ana hemalmalinga elle mana pe altoto nge iri nemur nga tapa. 41Chaia matana ana hemalmalinga altoto nga teio ana hemalmalinga. Pe itoch mur aria hemalmalinga altoto pe itoch elle pe elle aria hemalmalinga altoto nge pekngaria mur.

42Ke iri nenge te mete pe te maul haka mule lape tepoi ke pomalam pule. Mele mete pe tealo hite iange singina tu ke koko ero pe singina nenge maul haka mule ia lape tu ke koko. 43 o  Pe tealo hite singina iange punich ulu pe nakuna poreke pe singina nenge maul haka mule ia nakuna urana pe kerkereng. 44Ke singina nenge tealo hite nem i ich ana mana pe singina nenge maul haka mule ia i tapa ana ure ia iange i ope mana.

45 p  Ke pomalam NeHalang nena helenga nenge te hassue ke ulolo hele ke teke, “Antam nenge lohot tala tungana pomange ita nga ich nei.” Pe Antam nenge lohot rume, at nga Opepengpeng pe i Ope nenge tunge maulinga. 46(Ke anaue lo?) Singi nenge Ope ana lohot tala ero. Singi nenge ich nei ana lohot tala ke het pe singi nenge Ope ana. 47Antam nenge lohot tala, tepip hote i nga melete nenga ich nei pe Antam nenge lohot rume at nga tapa. 48Ke pomalam iri nenge reria nga ich tepoi ke mange i nenge at nga ich, pe iri nenge reria nga tapa tepoi ke mange i nenge at nga tapa. 49Pe ita tatu ke pomange non nenge at nga ich nei ke pomalam mana lape nga hoena tatu ke pomange non nenge at nga tapa.

50Titik mur pe liliuk mur, e teke e hele ke mai koi; Singira pe eira lape te teu langa NeHalang nena naualanga pe nekinga ero, iange singi nenge ich nei ana tu ke koko ero. 51 q  A longo kenek nga helenga talkomkome ngana nei: Ita lochloch ngana lape ta mete ero iange nga etue nenge ngalum paena alngana, lape tahul ke ueiuei toto ke pomanga matara palun ngana. Pe iri nenge te mete lape te maul haka pe te mete mule ero ol pe ita lochloch ke tahul ke elle. 53 r  Iange singira nenge tu ke koko ero nei lape lohot ke i singi nenge tu ke koko. Pe singira nenge metmete nei lape lohot ke i singi nenge mete mule ero ol. 54 s  Ke nga etue nenge ure nem lohot ke pomam ke singira nenge tu ke koko ero nei, lohot ke i singi nenge tu ke koko, lape NeHalang nena helenga nenge te hassue ke ulolo hot ke manmanna sapele nenge hele ke teke, “NeHalang hekou sue metenga ke het toto.”

55 t  “Metenga! Kikim ngam tu langai?
Pe lem kerkerenga nenge melmelenga ana ngai?”
56 u  Metenga mene nena kerkerenga nenge melmelenga nga poinga poreke ngana pe poinga poreke ngana nena kerkerenga lohot nga hotonga. 57Pe ta hele urana toto lange NeHalang nga ara Non Soke Iesus Kristus kikina ngana. Nge Kristus mana NeHalang hekerkereng ia ita ke ta hekousue poinga nenga metenga.

58Ke pomalam titik mur pe liliuk mur, ames ke kerkereng ke ute pele heloiloi ia imo ero. Kokoes a tung teu tote imo langa Non Soke ana ume, iange a etia ke lemo ume nenge Non Soke nem lape hesil sio mana ero.

Copyright information for `UVL