a5:1Lev 18:7-8; Deu 22:30
e5:7Isa 53:7; 1Pi 1:19
f5:8Deu 16:3
h5:13Deu 13:5; 17:7

1 Corinthians 5

Alope Hote Mele Nenge Salau Hali

1 a  Iok, mele hel te hele at nge iau ke te teke amo hel nge imo te salaulau. Te teke none ma luluch mule nge temene nehei mokona. Pe hana nenge te eteia NeHalang ero te teke poinga nenge pomam poreke toto. 2Ol pe imo mam a palut hakaka ia utar? A hile sue poinga nenge a heto hekeke imo pe letemo ia lemo poinga poreke ngana ol. Pe mele nenge poia poinga poreke ngana nem, urana nge a lope hote ke koko teu luluch mule nge imo ero ol. 3 b  Iau etu luluch nge imo ero pe opek tu luluch nge imo lo. Pe e amneia ke pomalaka nga etu luluch toto nge imo heueu nei pe e amnei urume non nem nena poinga poreke ngana nem ke ulolo. 4Pe e teke a heukirau nga Non Soke Iesus ene ke a heleia poinga nenge lohot nei pe iau opek lape tu luluch nge imo pule. Pe nga Non Soke Iesus nena kerkerenga nenge tu luluch nge ita, 5 c  ta tunge non nem lange Satan ke heporeke singina. Ke pomalam lape Non Soke mene mule opene nga nena haliunga ana etue.

A Hile Hote Mele Nenge Popoi Poinga Poreke Ngana

6 d  Poinga nenge a heto hekeke imo sipomo emo, poreke. A eteia helenga nei ke ulolo nenge hele ke teke, “Is unne sune mana poia beret itach ngana ke huna haka.” 7 e  Pe a saua is nem ol iange nike ngana lo, pomalam lape a pomanga beret heueu ngana nenge ana is ero. Iau e eteia ke imo apoi ke pomam iange Kristus, tepoi tunginga ia I ke ulolo ke pomanga sipsip nenge tapoi tunginga ia nga ara ngaunga matana nenga Ingatoto ana etue. 8 f  Ke pomalam ta saua beret nenge ana is nike ngana pe ta mene beret heueu ngana nenge ana is ero ke ta ngaua nga ngaunga matana nem. Iange beret nenge ana is nike ngana heilangia poinga poreke ngana. Pe beret heueu ngana nem nenge ana is ero heilangia poinga urana ngana pe helenga manmanna toto ngana.

9Iau e hassia alalaha e lange imo ke ulolo pe e hele lange imo ke e teke a koko luluch nge hana nenge te salaulau ero. 10Iri te salaulau pe saria chumchumchum pe te kemkeme pe te heto hekeke aetapuna mur. Iau e teke a ua toto aria ero iange nenge teke a ua toto aria iok, a ua hot toto nga ich nei sapele. 11 g  Lek helenga nemur luria mai koi: Hana nenge te teke leteria manmanna nge Iesus pe te popoia poinga poreke ngana mur kura, e teke a koko luluch nge iri ero. Nenge te salaulau, pe saria chumchumchum, pe te heto hekeke aetapuna, pe te hele porekreke mele hel, pe te inin ke aria hauaua, pe te kemkeme. E teke a koko luluch nge hana nenge pomai ero pe a ngau luluch nge iri ero pule.

12 h  Pe iri nenge leteria manmanna nge Kristus ero, iau lek ume nge e amnei teu langa reria poinga mur ero. Iange NeHalang i sipona lape amnei teu langa reria poinga mur. Pe iri nenge leteria manmanna nge Kristus, imo amo ume nge a amnei teu langa reria poinga mur. Iange NeHalang nena helenga hele ke teke, “None nenge tu luluch nge imo pe popoi poinga poreke ngana, a hile hote i ke lasus toto.”

Copyright information for `UVL