2 Corinthians 1

1Iau Paulus. Pe nga NeHalang lemene ngana iua iau ke e lohot ke iau Iesus Kristus nena hekulkulonga. Pe imem nai tira Timoti nenge letena manmanna ngana elle mana ke mange ita, mo hekule alalaha nei ke lange NeHalang nena mata nge Korin pe nena hana mur nenge tetu nga kileng lochloch ngana nga tuele kina nenge Akaia.

2Mo hetalaulau ke Temere NeHalang pe Non Soke Iesus Kristus leteria porekeia imo pe te poia letemo ke ma ke nek.

Paulus Hele Urana Lange NeHalang

3 a  Ta heto heke NeHalang nenge ara Non Soke Iesus Kristus Temene. Pe i Temere ia nenge letena poreke ia ita pe i NeHalang nenge hemasmas ia hehei pe hana nga melmelenga mur. 4I hemasia imem nga emem melmelenga mur ke pomalam mo hemasia mele hel pule nga aria melmelenga mur nga hemasinga nenge imem sipomem mo mene nge i. 5 b  Imem momes luluch nge Kristus ke mo takisia ure meena ngana pe melmelenga mur. Ke pomalam NeHalang halaua Kristus pe lape hemaluche letemem pule. 6Pe imem mo takisia melmelenga nei ke halaua imo ke a mene maulinga ke koko. Pe nenge teke NeHalang hemaluche letemem nga nei, imo pule lape NeHalang hemaluche letemo pe ames ke kerkereng ke a takisia melmelenga ke mange imem. 7Ke imem samem kikina nge imo iange mo eteia nge lape ames ke kerkereng ke a takisia melmelenga pe lape NeHalang hemaluche letemo pule ke mange imem.

8 c  Ke titik mur pe liliuk mur, imem mo teke mo helete metene imo ke a eteia ure meena ngana nenge lohotot nge imem nga kileng nenge Eisia. Imem moura ero totoia melmelenga nenge lohot nge imem nei. Melmelenga nem meena kou sio tote imem ke kikimem ero nge mo takisia, pe mo naue emem metenga ke rochroi toto. 9Pe mo amnei ker tote nga letemem ke mo teke emem etue nenge mo mete ia koloi. Pe ero, ure nenge lohot nei, teke henonoua imem nge NeHalang nge i non nge hemaul heke mule hehei pe hana nga metenga pe samem kikina ngana tu mana nge i nge lape halaua imem. Iange imem sipomem nakumem ero toto nge mo halau mule imem ke motu ke mo maulul. 10 d  Kokoes mo teke mo metmete nga ure meena ngana nemur pe NeHalang halaulaua imem. Pe letemem manmanna ke pomai; Nenge teke a hetalaulau emem ke kokoes, lape NeHalang longe lemo hetalaulaunga pe halau mulmule imem. Pe hulua lape te hele urana pe te heto heke tote i nga ure urana ngana nemur nenge tunge atat nge imem.

Paulus Nena Inga Nenge Lange Korin Mur Lohot Ero Mule

12Imem mo palut laka totoia ure lochloch ngana nenge mo popoia nga ich nei. Nem mene teu luluche lemem ume nenge mo poia lala nge imo. Nga letemem mo eteia ke mo poia nga poinga nge urana pe nga poinga nge pengpeng nenge NeHalang tunge at nge imem. Pe mo nanasia mele nga ich letena matana ngana ero, NeHalang letena poreke ngana mana halaua imem ke mo poia poinga nenge pomam. 13 e  Nga alalaha nenge ehas ia lala nge imo ehas ia helenga nemur nenge a sisia pe a eteia luna ke nek. Imo a etei polia imem lo pe nga hoena lape a etei ke nek toto ol. Ke pomalam nga etue nenge ara Non Soke Iesus at, lape mo palut ke motal hekeke imo pe imo a palut ke atal hekeke imem. f 

15Iau letek here tote imo nga nei, ke pomalam nga tele ngana, e henin tele lek inga ke e teke ela ke e lohot tala nge imo. Nga poinga nei lape a iech nge e lohot ke henai nge imo. 16 g  Iange e teke e lohot tala nge imo ke het pe ela nge Mesatonia, ke het pe ela ke e lohot mule nge imo ke a halaua iau nga lek inga nenge lange Iutea. 17Iau letek tuanin ngana song hot ke pomam pe ero, eat ke enau toto mule imo ero. Ke nga nem a teke iau non nenge ehul hali helenga ae? Poinga nenge e hele ke “Oe” pe e hele mule ke “Ero,” nem lape e nanas mene lemek ngak pe iau non nenge pomam ero.

18NeHalang nena helenga tu ke manmanna ke pomalam iau pule e hele ke manmanna. Iau non nenge e hele ke teke, “Oe” pe “Ero” mule ero. 19 h  Iange NeHalang Tuna Iesus Kristus nenge Iau pe Sailas pe Timoti mo haliu hote lala nge imo, I non nenge hele ke “Oe” pe “Ero” mule ero. I hele ke “Oe” mana pe nanas mene NeHalang lemene ngana mur lochloch. 20 i  Pe ngata ke “Oe” ke poia NeHalang nena tomunga hel ana helenga mur ke te lohot ke manmanna. Ke ngana laka nenge ta hele ke “Oe Manmanna” nge Kristus pe ta heto heke NeHalang iange Kristus hele ke “Oe” pe nanasia nena helenga. 21Pe NeHalang i sipona laka nenge poia imo pe imem ke tames ke kerkereng ke hele luluch nge Kristus. Pe i sipona poia ita ke ta mene tuangaola nge heongana nge i. 22 j  Pe pule hesio teua nena Opepengpeng at nga letera ke heilangia nena hana mur imem pe helue kue nenga ure manmanna toto ngana nenge teke tunge at nge ita kura.

23NeHalang eteia letek ke iau e pallaklaka ero. I poi ele iau ke ela nge imo nge Korin ero, iange lape e hele inin taua imo pe e heporeke tote atu ngamo. 24 k  Pe mo poia imo ke pomanga non nenge nauele nena hana mur nga ume ero. Ke pomalam mo echia imo nga letemo manmanna ngana mur ero. Imo ames ke kerkereng nga letemo manmanna mur lo pe mo teke mo ume luluch mana nge imo ke mo poia imo ke a iech.

Copyright information for `UVL