b9:6Pro 11:24-25
c9:9Psa 112:9
d9:10Isa 55:10

2 Corinthians 9

Ta Nanasia NeHalang Nena Poinga Nenge Tungtung

1 a  Pe lemek ero nge e hele teu la sakilil nga tunginga nenge lange NeHalang nena hana mur ol, 2iange e eteia ke imo mutemo toto nge a teke a halaua iri. Ke pomalam e palut laka toto lala nge hehei pe hana nge Mesatonia nga poinga nei pe e hele lala nge iri ke e teke, “Korin mur nga tuele kina nenge Akaia, te talune ume nenge te tango rara reria halaunga ana umtutuna nga hesinga nenge la neu lo.” Pe helenga nem poi heke iri halang leteria ke iri pule te tung peria. 3Pe e kulosia titira nemur lange imo iange lemek ke e teke lemem palutinga nge imo nem nganangana lohot ke manmanna pe mo palut sio mana ero. Pe e teke a tatalo ele tunginga nemur ke pomanga e hele ngakia. 4Iange nenge teke a tatalo ele ero pe mele hel nge Mesatonia te koko nge iau pe te naue ke pomam, lape emei tote iau pe imo lape a meia imo pule. 5Ke pomalam e teke urana nge e toto hita lange titira nemur ke iri muka lange imo ke te tatalo ele umtutuna nemur nenge a heleleia. Ke nga etue nenge eat, umtutuna nem ma ke tatalo ala ke ulolo. Imo anau taole ia umtutuna tung ngana nenge pomam nge mele hel ero, a tunge nga letemo toto nenge a teke a halau.

6 b  Letemo metene nei: Mele hel nenge tetua ke ngaunga alona unne sue mana lape te lulu hot ke ngaunga unne sune mana. Pe mele hel nenge te tua ke halang lape te lulu hot ke ngaunga halang toto. 7Imo elle pe elle letemo matana ke nek nga umtutuna hia nenge lape a tunge. Pomalam lape letemo mule ia ero pe a amneia ke manga mele pele echia imo ke a tunge umtutuna nem ero. Iange NeHalang mutena taua laka mele nenge tunge ure pe iech mana. 8Pe NeHalang lape tunge petanga nge lele hot ke manga ech lange imo pe lape lemo ute pele nge alpapa taua imo ero. Lemo ure lochloch ngana lape mataria purpur pe hel pule nenge lape te halau ke tepoi hote ume urana ngana mur. 9 c  NeHalang nena helenga nenge tehas sue ke ulolo, hele ke teke,

“I tung penna ke halaua iri lochloch ngana nenge reria ure ero,
pe nena poinga nenge tungtung nem lape tu ke koko.”
10 d  NeHalang i non nenge tunge ngaunga tutuna lange non nenge umume nga ume pe tunge loi ke ngaunga ia. Pe i lape tung ke ngaunga tutuna halang lange imo ke atue ke haka ke nganangana halang toto. Nem pomanga poia imo ke lemo ure halang pe lape a tung perimo ke a halaua iri nenge reria urelu ero. 11 e  Ke NeHalang lape poia imo ke lemo urelu halang nga kue lochloch pe lape a heronge lala nge iri hel pule. Pe nenge teke mo mene lemo tunginga nem ke mo laia, hulua halang lape te hele urana toto lange NeHalang.

12Ume nenge pomai hul hot ngana nenge halau mene NeHalang nena hana mur ero. Hul hot ngana nenge te heto hakaka NeHalang ia pule. 13Imo a tung perimo ke a halaua iri nemur pe iri hel pule. Pe nem henonou hot pengpeng ia letemo manmanna ngana iange a nanasia helenga urana toto ngana nenge Kristus pe a haliu hotote. Pe hulua halang lape te heto heke NeHalang nga nem. 14Pe lape te hetalaulau amo ke NeHalang pete tote imo nga ure mur iange muteria tau tote imo nga NeHalang letena urana ngana nenge tunge lange imo. 15Ta hele urana toto lange NeHalang nga nena tunginga palaungana nem, nge nakuna urana toto nga ta hele ngaria ia.

Copyright information for `UVL