2 Thessalonians 3

A Hetalaulau Emem Pule

1Iok titik mur pe liliuk mur, a hetalaulau emem pule ke Non Soke nena helenga song hotot ke lala pe hehei pe hana te longo taua ke mange imo. 2Pe a hetalaulau emem pule ke NeHalang nauele imem ke nek nge hana porekreke ngana mur iange hana halang leteria manmanna ero. 3Non Soke i non nge popoia poinga nenge pengpeng pe I lape hekerkerengia imo pe nauele imo ke nek nge non poreke ngana. 4 a  Non Soke hekerkereng ia letemem pe mo eteia ke imo a popoia ure nemur nenge mo heleia lange imo. Pe lape a poia nga hoena pule. 5Pe mo hetalaulau amo nge Non Soke ke hemellehe letemo ke a eteia ke NeHalang mutena tau tote imo pe poia imo ke ames ke kerkereng ke mange Kristus.

Imo Lochloch Apoia Ume

6 b  Titik mur pe liliuk mur, mo hele ke kerkereng lange imo nga ara Non Soke Iesus Kristus ene ke mo teke, a kangkanga toto titira nemur aria. Ngana laka titira nemur nenge te nanasia hengetoro nenge mo tunge lange imo ero pe reria melei tana hali. 7 c  Imem nga etue nenge motu luluch nge imo mo kila mana ero. Imo sipomo a eteia pe apoi ke pomange imem. 8 d  Ngaunga nenge mo mene nge mele, mo ngau mene ero, mo olia pule. Pe mo ume ke kerkereng toto nga sinanga pe nga miliko pule. Mo poi ke pomam iange lememem ero nge amoe olia ute ke tunge at nge imem. 9 e  Imem toinge mo onteia imo ke a halaua imem, pe ero lememem ero nge mo poia poinga nem. Mo ume mana ke mo teke mo heneue imo ke a nanasia poinga nei. 10Nga etue nenge motu luluch nge imo, mo tunge hotonga nei lange imo, “Mele nenge nena melei tana hali ngau ero.”

11 f  Mo hele ke mai iange mo longe nge te teke amo hel nge imo, tei rara mana pe te poia ume e ero toto. Aria uia laka nenge tetal teu pulut mene iri langa mele hel reria ure nenge iri reria unne la ero toto ia. 12 g  Mele hel nenge pomam, mo hele ke kerkereng toto lange iri nga Non Soke Iesus Kristus ene ke mo teke: Te are ke nek pe teume ke te hottau iri siporia aria ngaunga. 13 h  Pe titik mur pe liliuk mur, imo a rahit heke poinga urana ngana ke kerkereng, lemo melei tana ia ero.

14Nenge teke mele hel te nanasia helenga nenge mohas sue nga alalaha nei ero, a nauele iri ke nek pe a kangkanga toto aria ke te meia iri. 15 i  Pe letemo metene ke nek: Apoia iri ke pomanga lemo ngarang mur ia iri ero, a poia iri ke pomanga NeHalang nena hana mur ia iri pe a hele ke kerkereng lange iri ke te hulia reria poinga mur.

Helenga Hetala Ngana Mur

16Poinga nenge tatu ke letera elle, huna toto nge Non Soke. Pe e hetalaulau amo lange I ke poia imo ke atu ke nek ke kokoes. Non Soke tu luluch nge imo lochloch.

17Iau sipok ehas ia helenga nei nga perik: Lek iechinga palaungana lange imo. Iau Paulus. Lek alalaha nemur nenge ehas ia, ehas elele iri ke mai koloi.

18E hetalaulau amo ke ara Non Soke Iesus Kristus letena urana ngana poia letemo ke ma ke nek. Ngana laka lom.

Copyright information for `UVL