d17:25Psa 50:12
e17:27Psa 145:18; Jer 23:23
f17:29Isa 40:18-20; 44:10-17; Ume 19:26
g17:31Psa 96:13

Acts 17

Nge Tesalonika

1Iok, Paulus iri nai Sailas tei teu langa kileng nenge Ampipolis pe Apolonia ke tela nga kileng nenge Tesalonika. Pe nga lamau Iuta mur ria hetoronga ana pele e kou tu. 2Pe Paulus kokoes lala nga hetoronga ana pele nem, pomalam lake hemol nga Sapat ana etue palaungana pe te echachala helel. 3Pe Paulus hele urumrume NeHalang nena helenga lala nge iri. Nenge hele ke teke, Non nenge NeHalang kulosia at ke mene mule nena hana mur, lape takisia ana melmelenga ke mete pe maul haka mule. “Pe ne Iesus nenge e heleia lala nge imo nei, i sipona lakalom nenge NeHalang kulosia i at.” 4Paulus hele ke mau pe na helenga tua tote Iuta mur hel leteria. Pomalam leteria manmanna pe te nanasia Paulus iri nai Sailas. Pe Krik mur halang nenge te heto hekeke NeHalang, pe hehei papalauna mur, iri pule leteria manmanna nga Paulus nena helenga mur.

5Ol pe Iuta mur saria keke Paulus. Pomalam tela ke te loloch heke pulut mene hana porekreke ngana mur hel, ke te eukirau pe tepoi heke hunelinga palaungana nga kileng neu. Iok, te song teu ke te tango rere Paulus iri nai Sailas nga none nge ene Iason na pele. Te tango rere iri nai neu ke te teke te takrung hote iri kela te hemesia iri nga hulua mataria. 6Pe ero. Te hottaua iri nai nga lamau ero. Pomalam te takrung hote Iason pe pekngana mur hel pule kela te hemesia iri nga hana papalauna mur mataria. Iange hana papalauna nemur tenau ele kileng neu. Pe te haliu haka ke te teke, “Hana nemur tela nga kileng lochloch pe te poia hehei pe hana ke reria arenga poreke lo pe heueu nei teat ke te lohot nge ita. 7 a  Pe Iason nauele iri nga na pele. Pe iri te nanasia hotonga nenge ne Kaesa ero. Pe tetal hote aria naungaala e pule nge ene Iesus luluch nge Kaesa.” 8Hana papalauna pe hulua nemur te longe helenga neu pe leteria huna pe te hele rara mana. 9Ol pe hana papalauna nemur te poia Iason pe pekngana mur ke te saua umtutuna palaungana. Ke het pe te kulosia iri ke tela ol.

Tela Nga Kileng Nenge Ene Perea

10Iok laol, kileng miliko sio pe iri nenge leteria manmanna nge Iesus te kulos sapele Paulus iri nai Sailas ke tela nge Perea. Tela nga kileng neu pe teteu langa hetoronga ana pele. 11Pe hehei pe hana nenge Perea tepoi ke mange iri nenge Tesalonika ero. Iri te iech toto nge te longe Paulus na helenga pe kokoes te sisia NeHalang na helenga pule ke te eteia nge Paulus na helenga manmanna ma ero. 12Pomalam Iuta mur halang leteria manmanna. Pe Krik mur halang pule, nenge tera hite ume papalauna, iri leteria manmanna pule.

13Ol pe Iuta mur nenge Tesalonika te longe Paulus nge hetottore hehei pe hana nge Perea nga NeHalang na helenga. Pomalam te lohaka pe tela ke teteu nga hehei pe hana leteria ke te lope hote Paulus iri nai Sailas nge Perea. 14Pe ero. Ueiuei mana NeHalang nena hana mur te kulosia Paulus ke ramana hot langa ruach ilina. Pe hana hel tela luluch nge i. Pe Sailas iri nai Timoti tetu nge Perea ol. 15Pe hana nemur nenge tei luluch nge Paulus, iri lochloch tela kela te lohot nga kileng nenge Atens. Ke ulo pe tela mule nge Perea. Pe te mene Paulus nena helenga nenge lange Sailas iri nai Timoti nenge teke, iri nai te nanas mule i ke ueiuei mana.

Nge Atens

16Iok, Paulus tu nge Atens ke kulele iri nai neu. Pe tu ke mala pe singina tuakik ero iange kileng neu ana aetapuna halang mana. 17 b  Pomalam eukiraua Iuta mur pe Krik mur nenge te heto hekeke NeHalang ke hetottore iri pe te echachala helel nga hetoronga ana pele. Pe pule, kokoes lala nga ingala matana ke iri ul hehei pe hana nga lamau te echachala helel. 18Ol pe hetoronga mur hel nenge te hetue iri ke Epikarin pe Stoik mur, teat ke iri ul Paulus te hele inin tau hel. Pe hel te heleia Paulus ke mai, te teke, “Non hauaua kina nei hele ia utar mai? I nge lape heleleia maopene ngana i.” Pe hana hel pule te heleia Paulus ke te teke, “Non nei heleleia hana hel nga tau toto reria aetapuna mur i.” Hana nemur te hele ke mau iange Paulus hetottoro nga Iesus nge mete pe maul haka mule.

19Pomalam te mene Paulus lange Areopakus, ke teole aria. Pe nga lamau, te ontei hote i ke nek toto. Pe te hele lange Paulus ke mai, “Mo teke mo longo teu la ke nek toto nga hetoronga heueu ngana nenge oiat ke o hetoro sue nga lamai. 20Imem mo longe pe ma ke nek nga samem ero toto, ke heueu nei mo teke o hemallaha hot tote luna at nge imem ol.” 21(Tepoi ke pomau iange iri nenga kileng nenge Atens pe iri hel pule nenge tela ke tetu nga kileng neu teare manmana pe te helele pe te longo manmana nga ure heueu ngana mur nenge te lohotot.)

22Iok laol, Paulus mes haka sapele nga hana papalauna nemur mataria pe hele,

  • “Imo hana nenge Atens. Nga enau ngak, e esia ke pomai. Imo amo nehalang halang toto.
23Ei rara nga lemo kileng pe e neue ure pane mur nenge a heto hekeke iri. Pe e hottaua helenga e nga tunginga munna nenge a makmakia pe a tunge lala nge nehalang. Helenga neu tehas ia ke mai; ‘Lange nehalang nenge ta eteia ero.’ Imo a eteia nehalang nenge a heto hekeke nem ero. Pe e hele lange imo pengpeng, I toto koloi nenge e heleleia nei. 24
  • c  NeHalang nenge ala hote tapa pe ich pe ure lochloch, i palaungana nga lut nga tapa pe i palaungana nga ich pule. Pe tuteu ero nga pele nenge hana peria umeia.
25 d  Isipona poi hote ita pe ure lochloch ngana nenge tetu ke te maulul heueu nei. Pomalam i nauele ita pe ure lochloch ngana. Pe ita ta nauele i nga ute e ero toto. 26Nga talun ngana toto NeHalang ala hote non elle mana. Pe nga non elle nem mana ita lochoch ngana nga ich nei, rette ia. Nenge poia ita hana ke tatu ke ta purpure ich nei. Poi hote ita pe i sipona talue mura pe ara etue mur nenge tatu ia. 27
  • e  Isipona poi hote ita ke ta song ke tala nge i pe ta tango rere i. Pe tu ke sase nge ita ero, ngana iam lom tu ke rochroi mana nem lo.
28Pomanga mele heleia lo nenge teke, ‘Nga i sipona na hekerkerenga, tunge eingana at nge ita ke tai rara pe tatu ke ta maulul heueu nei.’ Pomanga none nge imo sipomo, has sue ke pomai, ‘Ita pule NeHalang tutuna mur ita.’ 29
  • f  Ke ita NeHalang tutuna mur ita ke ulolo ke pomalam, ta nanas ia hana nemur leteria tuanin ngana ero nenge te teke, NeHalang nakuna pomanga ure nemur nenge hana te ume hot mene nga peria. Nenge pomanga te umeia aetapuna mur nga um chalemlem ngana mur pe sinaha ngana mur pe um nemur nenge ururia haka toto.
30Nge nike, hehei pe hana leteria matana ngana nge NeHalang, lohot ke nek ero. Pe i letena metene poinga nenge te poia lange i nem ero. Pe heueu nei hele ke kerkereng ke teke hulua lochloch ngana nga ich nei tehul rumeria ia poinga poreke ngana mur ol. 31 g  Iange i talue etue palaungana e lo. Pe nga etue palaungana nem, NeHalang lape amnei teu la ke nek toto nga hehei pe hana lochloch ngana ria poinga mur. Pe i henonou hote nena none lo, nenge lape poia ure nem ke pengpeng toto. Pe NeHalang i sipona hemaul heke mule i nga metenga ke hemallaha hote i lange hulua lochloch!” 32Iok laol, hana nemur hel te melmel iange te longe Paulus nge hele ke teke NeHalang hemaul heke mule hana nenge te mete. Pe hel te hele, “Lape moat ke mo longo mule helenga nemur nge iong kura.” 33Pomalam Paulus lohaka pe ua sapele aria. 34Pe hana hel te longe Paulus nena helenga pe leteria manmanna. Elle nge iri, ene Tonisius. Ana non i non soke e nge tu teu nga Areopakus nem. Pe heie pule nge ene Tamaris. Iri nai neu pe hulua hel pule leteria manmanna.

Copyright information for `UVL