Acts 2

Opepengpeng Sio At Ngana

1 a  Pentekos ana etue at pe iri lochloch te eukirau ke muria elle. 2Pe ueiuei mana ute sio at nga tapa pe alngana pomanga tuttula palaungana. Sio at pe hemute pele letena nenge te tuia. 3 b  Ol pe te esia ute hel nge pomanga oan remen ngana nge la ke rongo heke iri elle pe elle pe tu haka mana nga houngaria. 4 c  Te muta nga Opepengpeng pe te talun ke te hele nga helenga altoto ngana mur nenge tunge lange iri.

5Pe nge Ierusalem, Iuta mur hel nenge leteria metene NeHalang ke kokoes, te tu pule. Pe iri teat nga kileng lochloch ngana nga ich. 6Te longe ure neu nge lohot pe teat ke te eukirau. Teat ke te eukirau pe te rura toto iange te longe hana nemur nge te helele nga kileng elle pe elle reria helenga mur pengpeng. 7Ol pe ngaria lohot pe te hele, “Hana nemur reria nge Kalelea pe chauling mur ia iri. 8Pe pomere nenge ta longe iri nge te hele nga ita sipora rera helenga mur mai? 9Ita lochloch ngana nei ta at nga kileng nemur nge Patia pe nge Mitia, pe nge Ilam pe nga kileng nenge Mesapotamia pe nge Iuta pe nge Kapatosia pe nga kileng nenge Pontus pe Eisia pe nge 10Prikia pe nge Pampilia pe nge Ekipto. Pe nga kileng nemur nenge Lipia nenge rochroi lange Sirini. Pe ara hel nge ita teat nge Rom. 11(Iri nenge teat nge Rom, hel iri Iuta pengpeng nike. Pe hel, iri Iuta ero mukam pe nga hoena te lohot ke iri Iuta.) Pe ara hel nge ita teat nge Krit pe nge Arapia. Pe ita lochloch ngana ta longe hana nemur nge te heleia ure papalaungana nemur nenge NeHalang popoia iri. Pe te heleia ure nemur nga ita sipora rera helenga mur pengpeng.” 12Ngaria lohot pe leteria lilil toto pe te ontei hel mulmule nge iri ke te teke, “Ure nenge lohotot nemai, luna mere toto mai?”

13Pe hel tetua sal haka ke te teke, “Hana nemur tein iam.”

Petrus Hemellehe Hulua Ramaria

14Iok, Petrus mes haka luluch nge pekngana mur nenge analoch pe elle nem pe haliu ke palaungana toto lange hulua lochloch ngana ke teke, “Iuta mur pe imo lochloch ngana nenge atu nge Ierusalem, a longo at nge iau pe e hemallaha hote ure nenge te lohotot nei luna lange imo. 15Imo a teke hana nemur tein. Pe iri tein ero iam, iange kileng uach mana kura! 16E hele lange imo pengpeng, ure nenge te lohotot nei, hetatalonga Ioel hele talue nge nike lo. Hele ke teke,

17 d  “‘NeHalang hele ke pomai koi;
Etue nemur nga hoena nge te lohot tala nga etue hetala ngana,
iau lape e tunge Opepengpeng ke rongo heke iri lochloch.
Tutumo mur tatamanna pe tutumo mur heheina,
lape te haliu hote lek helenga mur.
Pe lape lemo lolomele mur,
lape tenau operia ia ure mur
pe amo hana papalauna mur,
lape tema operia rara.
18Pe lek hekuleileinga ana non mur,
manmanna toto ke te mene Opepengpeng nem pule,
ke iri pule te haliu hote lek helenga mur.
Iri nenge tatamanna pe heheina pule.
19Pe lape epoi hote ana lala hel nga lut nga tapa ke pomai,
lape chaia tua ero ol, pe kileng au mana.
Pe teio matana lape hul ke pomanga toho.
Pe lape epoi hote ana lala hel nge sio nga ich ke pomai,
lape e heremenia kileng nga toho
pe e poia kileng ke oan ngaulele pe kileng pulu ala mana.
Pe ure nemur lape te lohot tala
nga NeHalang ana etue nenge palaungana toto.
21Pe iri lochloch ngana nenge te tang la nge Non Soke ke halaua iri,
lape tetu ke te maulul.’”
22Pe Petrus hele pule, “Imo hana nenge Israel, a longo at nga lek helenga. E teke e hele urume Iesus nenge Nasaret lange imo. Imo sipomo a eteia ume papalaungana pe lala mur nenge Iesus poi hote lange imo ke a esesia lo. Nga NeHalang lemene ngana toto, poia ure nemur ke te lohot ke pomalam. Iange i teke heneue imo ke a eteia ke i sipona kulos sue Iesus at. 23Pe nga NeHalang lemene ngana, tung heke Iesus langa perimo ke pomanga i sipona letena tuanin hot ngana ia nge nike, pe heleia ke teke poia. Ke imo sipomo a hune Iesus nenge a tunge i langa hana poreke ngana mur peria ke te heon heke i ke mete. 24Pe NeHalang hemaul heke mule Iesus nga metenga. Hile hote i ke mete sapele ero, iange kerkerenga pele nga metenga nakuna ero nge hekou sue Iesus. 25 e  Non Soke Teuit heleia Iesus ke pomai,

“‘Kokoes mana e esesia Non Soke.
Pe ute pele ero nge heloiloi ia iau.
Iange ana non tu ke rochroi mana nge iau.
26Ke pomalam letek urana toto pe e hele ke e iech mana.
Pe pule singik nei lape tuke angala mana nge NeHalang.
27Iange NeHalang iong, o hile sio mene iau
ke etu nga hana nenge te mete reria kileng ero.
Pe lape o hile sio mene lem non nge pengpeng
ke ma ke punich nga ich letena ero.
28Iong, o henonoua iau nga maulinga ana kue lo.
Ke lape o poia iau ke etu luluch nge iong
pe o poia iau ke e iech toto.’”
29 f  Iok Petrus hele mule, “Titik mur e teke e hele hot pengpeng lange imo nge rette Teuit. Ana non mete ke tealo hite i lo. Pe ana polo tu luluch nge ita ke at nga etue nenge heueu nei. 30 g  Pe non soke Teuit nem i hetatalonga. Pe i eteia utar nenge NeHalang heleia ke teke poia. NeHalang talue helenga kerkereng ngana nge teke hemes heke Teuit nette e ke lohot ke i naungaala ana none, ke pomange Non Soke Teuit i sipona. 31 h  Iok, Non Soke Teuit eteia utar nenge NeHalang teke popoia, pomalam hele urume Mesias nem maul haka mule ngana ke teke, ana non lape tu ke lasus nga hana nenge te mete reria kileng ero. Pe pule lape koluna ma ke punich nga polo letena ero. 32Ke Ne Iesus nei, ngana kou NeHalang hemaul heke mule i nga metenga lo. Ke imem lochloch ngana nei, Iesus maul haka mule pe at ke lohot nge imem. Ke ngana koi nenge mo hele hotote ure nemur, iange mo esia lo. 33 i  Ke Ne Iesus nem, ngana kou maul haka mule kela are nga Temene penna tamalmal lo. Pe mene Opepengpeng nga Temene penna lo. Ke pomanga Temene hele talaia lo ke teke tunge lange i. Pe nena tunginga nenge hekulo sue at nge imem, ngana koi nenge a esesia pe a longlonge heueu nei.

34 j  “Iange Non Soke Teuit haka langa lut nga tapa ero. Pe Iesus i toro mana haka langa lut nga tapa. Pe Non Soke Teuit hele ke pomai,

“‘Non Soke hele lange ak Non Soke ke pomai:
“O haka at ke oare lakoi nga ilik ele nenga perik tamalmal.
Oare lamai kela het nga etue nenge,
35e mene lem ngarang mur, ke e talue iri nga apem sana ene,
ke apem ana manga mur ia iri.” ’
36 k  “Ke imo hana nenge Israel, nenge nei a etei tote ol, iange Iesus nenge a heon heke i nem, NeHalang tal heke tote i ke i soke toto ol. Ke i Mesias nenge mene mule NeHalang nena hana mur nenge hesilei hote iri lo.”

37Iok laol, Petrus na helenga nemur tua tote hehei pe hana leteria, ol pe hehei pe hana nemur te hele lange Petrus pe pekngana mur ke mai, “Oe atong mur, pe imem lape mopoi ke pomere mai ol?”

38Pe Petrus hele lange iri ke mai koi, teke, “Imo lochloch ngana nem, imo elle pe elle, a hulia letemo nga lemo poinga poreke ngana mur, pe a mene henuninga nga Iesus Krisus ene. Pomalam lape NeHalang letena ia imo nga lemo poinga poreke ngana mur. Pe lape a mene tunginga nenga Opepengpeng pule nenge NeHalang hekulo sue at nei. 39 l  NeHalang talue helenga kerkereng ngana lo, nenge teke tunge Opepengpeng lange imo pe nge tutumo mur pe nge hulua lochloch ngana nenge tetu nga tau. Oe, tunge lange iri nenge i sipona iua iri.”

40Pe Petrus hele hote helenga e pule lange iri pe hele ke kerkereng toto lange iri ke mai, “Anau ala amo, iange lape melmelenga palaungana nenge NeHalang tunge lange hana poreke ngana mur, lape mene imo pule!” 41 m  Petrus na helenga tua tote leteria pe hulua halang toto leteria manmanna nga helenga nemur. Ke pomalam te mene henuninga. Ke hehei pe hana iri ana non kina lime iri analoch iri mol (3,000) te lohot ke Iesus nena hana mur nga etue neu pengpeng.

Iri Nenge Leteria Manmanna Nge Iesus Tetu Ngaria

42 n  Iok, iri lochloch ngana nenge te hulia leteria pe te mene henuninga nem, kokoes mana tela nge Iesus nena hana mur ke te hetottore iri. Pe tetu ngaria pomai, tenau hel mule nge iri ke pomanga iri lochloch titiria mur hel. Te eukirau pe te ngau ke elle pe te eukirau ke te hetalaulau. 43Pe Iesus nena hana mur tepoi hotote lala mur pe ure papalaungana mur pe hulua te esesia pe te rura toto. Pe haria kangkanga manmana. 44 o  Ke iri lochloch ngana nenge leteria manmanna nge Iesus tetu manmana ke muria elle, pe te tung helel aria ure. 45Nenge teke tetu pe mele na ure unne sune mana, te mene reria ure hel langa ingala, nem pe mele hel te olia reria ich unne pe uruna te laia nge mele nem. 46Kokoes mana tela ke te eukirau nga NeHalang nena pele palaungana. Pe pule tela ke te eukirau ke te ngau nga reria pele mur. Te ngau pe te iech pe te tung helia aria ngaunga. 47 p  Pe te heto heke NeHalang ene pe te iech toto iange hehei pe hana lochloch nenge Ierusalem, leteria urana mana nge iri. Nga etue lochloch, NeHalang hesilei hotote nena hana mur. Ke nga poinga nem mana, iri nenge NeHalang mene mule iri pe leteria manmanna nge Iesus, te lohot ke iri hulua toto.

Copyright information for `UVL